5 bước để lập kế hoạch nghỉ hưu: Giới thiệu và hướng dẫn cách thực hiện

Định nghĩa về kế hoạch nghỉ hưu

Lập kế hoạch nghỉ hưu là quá trình thực hiện để duy trì tài chính của mình sau khi nghỉ hưu. Lập kế hoạch nghỉ hưu có 5 bước: Biết khi nào nên bắt đầu, tính toán số tiền bạn sẽ cần, thiết lập các ưu tiên, chọn tài khoản và đầu tư.

kế hoạch nghỉ hưu

Khi nào bạn có thể nghỉ hưu?

Khi nào bạn có thể nghỉ hưu là thời điểm bạn muốn nghỉ hưu và khi bạn có đủ khoản tiền tiết kiệm để thay thế thu nhập từ việc làm.

5 bước lập kế hoạch nghỉ hưu

Mục tiêu cuối cùng của việc lập kế hoạch nghỉ hưu là có đủ tiền để nghỉ làm và làm bất cứ điều gì bạn muốn. 

Bước 1: Biết khi nào bắt đầu lập kế hoạch nghỉ hưu

Khi nào bạn nên bắt đầu lập kế hoạch nghỉ hưu? Đó là khi ở độ tuổi 20. Bạn bắt đầu lập kế hoạch càng sớm thì khoản tiền của bạn càng có nhiều thời gian để phát triển. 

Bước 2: Tìm ra số tiền bạn cần để nghỉ hưu

Số tiền bạn cần để nghỉ hưu là một hàm của thu nhập và chi phí hiện tại của bạn, và bạn nghĩ những khoản chi đó sẽ thay đổi như thế nào khi nghỉ hưu.

Lời khuyên là hãy thay thế 70% đến 90% thu nhập trước khi nghỉ hưu hàng năm của bạn thông qua tiết kiệm và An sinh xã hội.

Ví dụ, một người về hưu kiếm được trung bình 63.000 đô la mỗi năm trước khi nghỉ hưu sẽ cần 44.000 đến 57.000 đô la mỗi năm khi nghỉ hưu.

Bước 3: Ưu tiên các mục tiêu tài chính của bạn

Nghỉ hưu có lẽ không phải là mục tiêu tiết kiệm duy nhất của bạn. Nhiều người có những mục tiêu tài chính mà họ cảm thấy cấp bách hơn, chẳng hạn như trả bớt nợ thẻ tín dụng, khoản vay sinh viên hoặc xây dựng quỹ khẩn cấp.

Bạn nên tiết kiệm để nghỉ hưu đồng thời với việc xây dựng quỹ khẩn cấp của mình.

Bước 4: Chọn kế hoạch nghỉ hưu tốt nhất cho bạn

Nền tảng của việc lập kế hoạch nghỉ hưu không chỉ là xác định tiết kiệm bao nhiêu mà còn là gửi tiết kiệm ở đâu. 

Các kế hoạch hưu trí tốt nhất mang lại lợi thế về thuế. Đó là lý do tại sao, trong nhiều trường hợp, 401 (k) phù hợp với nhà tuyển dụng và là nơi tốt nhất để bắt đầu cho nhiều người.

Bước 5: Chọn các khoản đầu tư hưu trí 

Tài khoản hưu trí cung cấp quyền truy cập vào một loạt các khoản đầu tư, bao gồm cổ phiếu, trái phiếu và quỹ tương hỗ. Việc xác định kết hợp đầu tư phù hợp phụ thuộc vào thời gian bạn có cho đến khi cần tiền và mức độ thoải mái của bạn với rủi ro.

Nói chung, bạn nênn đầu tư mạnh mẽ khi còn trẻ và sau đó từ từ quay trở lại sự kết hợp đầu tư thận trọng hơn khi bạn đến tuổi nghỉ hưu.

Xem thêm: