Author Archives: naminvest

Uptrend, Downtrend trong đầu tư chứng khoán

Uptrend, downtrend là gì? Uptrend (xu hướng tăng) là giai đoạn thị trường mà giá có xu hướng tăng theo thời gian. Về…
Continue reading

Cổ phiếu đáng chú ý ngày 26.09.2022

Tác giả: Chuyên gia PTKT - Vũ Văn Nam Phân tích kỹ thuật chỉ số Vnindex và các mã cổ phiếu đáng chú…
Continue reading

Spread trong chứng khoán là gì? Cách ứng dụng

Spread là gì? Spread là chênh lệch giữa giá chào bán và giá chào mua của một hàng hóa, một tài sản trên…
Continue reading

Cổ phiếu đáng chú ý ngày 23.09.2022

Tác giả: Chuyên gia PTKT - Vũ Văn Nam Phân tích kỹ thuật chỉ số Vnindex và các mã cổ phiếu đáng chú…
Continue reading
error: Content is protected !!