Author Archives: naminvest

Cổ phiếu đáng chú ý ngày 4.10.2022

Tác giả: Chuyên gia PTKT - Vũ Văn Nam Phân tích kỹ thuật chỉ số Vnindex và các mã cổ phiếu đáng chú…
Continue reading

Xác định điểm Stoploss và điểm mua theo các mô hình giá đáng tin cậy (P2)

Xác định stoploss và xác định điểm mua dựa vào mô hình giá: mô hình tam giác, mô hình hai đáy, mô hình…
Continue reading

Cổ phiếu đáng chú ý ngày 3.10.2022

Tác giả: Chuyên gia PTKT - Vũ Văn Nam Phân tích kỹ thuật chỉ số Vnindex và các mã cổ phiếu đáng chú…
Continue reading

Xác định điểm Stoploss và điểm mua theo các mô hình giá (P1)

Xác định stoploss và xác định điểm mua dựa vào mô hình giá: mô hình tam giác, mô hình hai đáy, mô hình…
Continue reading
error: Content is protected !!