Author Archives: naminvest

Cổ phiếu đáng chú ý ngày 23.11.2022

Tác giả: Chuyên gia PTKT - Vũ Văn Nam Phân tích kỹ thuật chỉ số VNIndex, chỉ số VN30 và các mã cổ…
Continue reading

Chỉ báo SD và ứng dụng trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Chỉ báo SD là gì? Chỉ báo Standard Deviation - SD (độ lệch chuẩn) là chỉ báo đo lường độ nhạy hay độ…
Continue reading

Cổ phiếu đáng chú ý ngày 22.11.2022

Tác giả: Chuyên gia PTKT - Vũ Văn Nam Phân tích kỹ thuật chỉ số VNIndex, chỉ số VN30 và các mã cổ…
Continue reading

Chỉ báo supertrend và ứng dụng trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Super trend là gì? Chỉ báo supertrend (siêu xu hướng) là chỉ báo kỹ thuật giúp xác định xu hướng chính của thị…
Continue reading
error: Content is protected !!