Author Archives: naminvest

Cổ phiếu đáng chú ý ngày 21.11.2022

Tác giả: Chuyên gia PTKT - Vũ Văn Nam Phân tích kỹ thuật chỉ số VNIndex, chỉ số VN30 và các mã cổ…
Continue reading

Cổ phiếu đáng chú ý ngày 18.11.2022

Tác giả: Chuyên gia PTKT - Vũ Văn Nam Phân tích kỹ thuật chỉ số VNIndex, chỉ số VN30 và các mã cổ…
Continue reading

Cổ phiếu đáng chú ý ngày 17.11.2022

Tác giả: Chuyên gia PTKT - Vũ Văn Nam Phân tích kỹ thuật chỉ số VNIndex, chỉ số VN30 và các mã cổ…
Continue reading

Chỉ báo A/D và ứng dụng trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Chỉ báo A/D - Accumulation/Distribution Line là gì? Đường tích lũy/phân phối (đường A/D) là chỉ báo kỹ thuật sử dụng khối lượng và giá…
Continue reading
error: Content is protected !!