Trích lập dự phòng là gì?

Khái niệm Các khoản dự phòng được trích lập ra từ lợi nhuận sau khi khấu trừ thuế của doanh nghiệp nhằm mục đích dự phòng cho những tổn thất, thiệt hại, khó khăn có khả năng xảy ra trong…

Những tố chất của nhà giao dịch chứng khoán thành công

Đầu tư chứng khoán là công việc khó khăn, nó vừa là bộ môn khoa học mà cũng vừa là bộ môn nghệ thuật, đây không phải là công việc mà bạn cứ là chuyên gia với kiến thức chuyên…

Khối ngoại là gì? Ảnh hưởng của khối ngoại đến TTCKVN

Một nhân tố có ảnh hưởng không nhỏ đến thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay là khối ngoại. Vậy khối ngoại là gì? Và nó tác động thế nào đến thị trường chứng khoán? Bài viết dưới đây…

Hiểu về chỉ số EPS – Thu nhập trên mỗi cổ phiếu

Đối với hầu hết mọi người, tổng doanh thu là thước đo thành công. Tuy nhiên, nếu bạn là một nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán, bạn nên đi sâu hơn nữa trong quá trình phân tích cơ…

error: Content is protected !!