Bạn có nên thêm Bảo hiểm nhân thọ vào kế hoạch thừa kế tài sản?

Thêm bảo hiểm nhân thọ vào kế hoạch thừa kế tài sản của bạn có thể giúp cung cấp cho những người thừa kế sự linh hoạt trong tương lai.

Đối với nhiều gia đình, bảo hiểm nhân thọ là một cách để thay thế nguồn thu nhập bị mất trong trường hợp cha mẹ hoặc vợ/chồng qua đời đột ngột. Nhưng nó cũng có thể là một công cụ lập kế hoạch thừa kế tài sảncó giá trị cho những người muốn để lại gia tài đáng kể cho người thừa kế của họ.

Austin Jarvis, giám đốc quỹ tín thác, thuế và bất động sản tại Trung tâm Nghiên cứu Tài chính Schwab cho biết: “Việc thừa kế một khoản tiền lớn không phải là không có thách thức. Nhưng với chính sách bảo hiểm nhân thọ phù hợp, bạn có thể đảm bảo những người thừa kế của bạn có thể giải quyết những thách thức đó mà không phải chia tài sản.”

bảo hiểm nhân thọ

Bảo hiểm nhân thọ — có hay không?

Có hai loại bảo hiểm nhân thọ chính:

1. Bảo hiểm nhân thọ có kỳ hạn

Cung cấp bảo hiểm trong một khoảng thời gian cố định (thường từ 10 đến 30 năm). Điều này phù hợp nhất cho những người có nhu cầu bảo hiểm hữu hạn. Ví dụ: Để cung cấp cho trẻ vị thành niên cho đến khi chúng đủ tuổi. Phạm vi bảo hiểm hạn chế làm cho nó tương đối hợp lý, đặc biệt là đối với những người trẻ, khỏe mạnh.

2. Bảo hiểm nhân thọ vĩnh viễn 

Cung cấp bảo hiểm trọn đời, phù hợp cho các mục đích lập kế hoạch thừa kế tài sản. Tuy nhiên, khoản bảo hiểm như vậy có thể có chi phí cao – thường gấp 5 đến 15 lần so với hợp đồng có thời hạn. Vì vậy, thông thường bạn chỉ nên mua bảo hiểm nhân thọ vĩnh viễn nếu tài sản của bạn đủ lớn hoặc đủ phức tạp.

Đặc biệt, bảo hiểm nhân thọ vĩnh viễn có lợi nhất cho những ai muốn hoặc cần:

Nộp thuế bất động sản

Các bất động sản trị giá hơn 12,06 triệu đô la (24,12 triệu đô la cho các cặp vợ chồng đã kết hôn) vào năm 2022 phải chịu mức thuế lên tới 40%. Hơn nữa, hóa đơn thuế thường đến hạn trong vòng 9 tháng sau khi chủ sở hữu di sản qua đời, điều này có thể gây ra gánh nặng cho những người thừa kế thừa kế các bất động sản có tài sản kém thanh khoản đáng kể, chẳng hạn như nghệ thuật, bất động sản hoặc một doanh nghiệp.

Một khoản thanh toán bảo hiểm nhân thọ có thể giúp những người thừa kế của bạn không phải vội vàng bán những tài sản đó, có khả năng ở mức định giá thấp hơn thị trường. Ngay cả khi tài sản thừa kế của bạn không vượt quá mức miễn trừ hiện tại, những thay đổi về thuế trong tương lai là không thể tránh khỏi.

Xóa bỏ bất bình đẳng về thừa kế

Không có gì lạ khi một chủ sở hữu di sản có những tài sản khó phân chia cho những người thừa kế của họ. Đặc biệt, các doanh nghiệp gia đình và bất động sản có thể khó để thừa kế cho nhiều người. Với bảo hiểm nhân thọ, bạn có thể để lại tài sản lớn hơn cho những người thừa kế thích hợp và bù đắp bất kỳ sự bất bình đẳng nào về tài sản thừa kế bằng một chính sách có giá trị tương tự.

Cung cấp cho người thừa kế có nhu cầu đặc biệt

Khi bạn có một người thừa kế không bao giờ có thể tự chu cấp cho mình, thì việc tạo ra một kế hoạch bảo đảm tài chính cho họ là điều tối quan trọng. Nhưng chi phí chăm sóc suốt đời có thể cắt giảm quyền thừa kế của những người thừa kế khác. Trong những trường hợp như vậy, bảo hiểm nhân thọ có thể là một cách tuyệt vời để cung cấp hỗ trợ tài chính cụ thể cho người thừa kế có nhu cầu đặc biệt trong khi vẫn giữ nguyên phần tài sản còn lại. Chỉ cần cẩn thận khi để tài sản cho người thừa kế có nhu cầu đặc biệt, người nhận trợ cấp của chính phủ, vì các khoản thanh toán như vậy có giới hạn thu nhập nghiêm ngặt.

Làm thế nào để triển khai nó một cách hiệu quả

Việc mua một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ lớn cũng có thể làm tăng giá trị tài sản của bạn, có khả năng làm giảm lợi ích của việc mua hợp đồng này ngay từ đầu. Tuy nhiên, nếu bạn đặt tên một quỹ tín thác không thể hủy ngang là người thụ hưởng các chính sách của mình, số tiền thu được nói chung có thể được loại trừ khỏi di sản của bạn và do đó được miễn thuế di sản liên bang. Ngoài ra, nó cung cấp thanh khoản ngay lập tức cho những người thừa kế của bạn để trang trải mọi khoản phí di sản còn nợ hoặc các chi phí cần thiết.

Hai loại ủy thác không thể hủy ngang phổ biến thường được tài trợ bởi bảo hiểm nhân thọ:

Ủy thác bảo hiểm nhân thọ không thể hủy ngang (ILIT)

Theo các thỏa thuận như vậy, người cấp chuyển quyền sở hữu một hợp đồng hiện có cho ILIT hoặc trả phí bảo hiểm cho một hợp đồng được ủy thác mua. Vì quyền sở hữu của ILIT đối với chính sách là không thể hủy ngang – nghĩa là không thể thay đổi – số tiền thu được sẽ không được coi là một phần tài sản của bạn. Khi quỹ tín thác nhận được tiền thu được từ chính sách, người được ủy thác có thể sử dụng tiền để trang trải các khoản thuế, phí và/hoặc quản lý các khoản thanh toán cho người thừa kế.

Ủy thác nhu cầu đặc biệt (SNT)

Đối với người khuyết tật phụ thuộc, thừa kế trực tiếp ít nhất là 2.000 đô la có thể làm giảm hoặc loại bỏ các lợi ích chính phủ của họ. Việc tạo ra một SNT không thể hủy ngang có thể giúp tránh được cạm bẫy này bằng cách quy định rằng nó sẽ chỉ bao trả chi phí giáo dục, thiết bị, bảo hiểm và y tế đủ tiêu chuẩn không được bao trả bởi phúc lợi liên bang hoặc tiểu bang. Bởi vì người được ủy thác thanh toán chi phí của người thừa kế trực tiếp, không có tiền chảy đến người phụ thuộc, điều này sẽ bảo toàn lợi ích của họ hoặc chính phủ của anh ta.

Mở tài khoản chứng khoán VPS và tham gia cùng hàng triệu nhà đầu tư: