Báo cáo tài chính là gì? Các thành phần quan trọng của BCTC

Báo cáo tài chính là gì

Báo cáo tài chính (BCTC) là một hệ thống các thông tin kinh tế, tài chính của doanh nghiệp như kết quả hoạt động, tình hình tài chính, luân chuyển dòng tiền, được trình bày theo các biểu mẫu được quy định tại chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán.

báo cáo tài chính

Các thông tin trên BCTC sau khi được xử lý, phân tích sẽ có giúp cho người sử dụng đánh giá được hiệu quả hoạt động kinh doanh, cấu trúc và mức độ an toàn tài chính của doanh nghiệp trong quá khứ, hiện tại lẫn tiềm năng trong tương lai, từ đó hỗ trợ việc ra các quyết định kinh tế liên quan đến doanh nghiệp như đầu tư vốn, cho vay tín dụng, thâu tóm, sáp nhập…

Các thành phần của báo cáo tài chính

báo cáo tài chính là gì

BCTC của doanh nghiệp sẽ được lập theo một bộ gồm nhiều báo cáo thành phần, hiện tại theo quy định của tại Việt Nam thì bộ BCTC của doanh nghiệp sẽ bao gồm 4 báo cáo thành phần chính là: bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh bao cáo tài chính.

Bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán (báo cáo tình hình tài chính) phản ánh chi tiết, tại thời lập báo cáo về các nguồn lực (tài sản) mà doanh nghiệp đang nắm giữ, các nghĩa vụ tài chính, khoản nợ phải thanh toán cũng như phần vốn còn lại thuộc về các chủ sở của doanh nghiệp. Thông qua việc phân tích bảng cân đối kế toán, ta có thể đánh giá được về quy mô, cơ cấu tài sản, cấu trúc vốn, khả năng thanh toán các khoản nợ và mức độ an toàn khi đầu tư vào doanh nghiệp.

Báo cáo kết quả kinh doanh

Báo cáo kết quả kinh doanh phản ánh kết quả hoạt động của doanh nghiệp trong một kỳ báo cáo thông qua các chỉ tiêu như doanh thu, chi phí, lợi nhuận. Việc phân tích báo cáo kết quả kinh doanh sẽ giúp ta đánh giá được khả năng mang lại lợi ích kinh tế của doanh nghiệp cho chủ sở hữu trong quá khứ, hiện tại và cả tiềm năng trong tương lai.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ phản ánh các luồng tiền thu và chi của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian cụ thể. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ thể hiện khả năng tạo ra tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính của doanh nghiệp, từ đó giúp đánh giá các mặt như hiệu quả hoạt động, mức độ thanh khoản, khả năng thanh toán nợ của doanh nghiệp.

Thuyết minh

Thuyết minh báo cáo tài chính thể hiện cơ sở, các chính sách kế toán để lập báo tài chính, chi tiết hóa và cung cấp thêm các thông tin quan trọng về các khoản mục được trình trong ba loại báo cáo tài chính kể trên.

Mở tài khoản chứng khoán VPS – Tham gia cùng Đầu Tư Từ Đâu để luôn được cập nhật các cổ phiếu khỏe nhất thị trường

Xem chi tiết Quyền lợi khi mở tài khoản chứng khoán VPS với Đầu Tư Từ Đâu

Xem thêm:

Chào các bạn, tôi là Đỗ Hoàng Quân. Tôi tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam từ năm 2007. Trải qua nhiều chu kỳ, tôi am hiểu quy luật vận động của thị trường và xây dựng cho mình những nguyên tắc quan trọng để có thể kiếm tiền bền vững trên thị trường chứng khoán. Tìm hiểu thêm về tôi tại đây.

anh Quan

Đăng ký mở tài khoản chứng khoán

Tham gia nhóm Zalo tư vấn đầu tư Miễn phí

Mở app Zalo, scan để tham gia nhóm tư vấn của E-Broker hoặc kết bạn với admin qua SĐT 0981 333 743

Đọc nhiều nhất

Chuyên mục