Bắt mạch nhà đầu tư 07.01.2022

Chuyên viên tư vấn: Đỗ Hoàng Quân – Nguyễn Lê Nguyên Vĩ

Livestream tư vấn được phát lúc 12:30 hàng ngày trên kênh Youtube Đầu Tư Từ Đâu