Chương trình “Bắt mạch Nhà đầu tư”

Nhà đầu tư điền thông tin đăng ký chương trình để chuyên gia của Đầu tư Từ đâu đánh giá và tư vấn cơ cấu danh mục.

Thông tin chương trình “Bắt mạch nhà đầu tư”:

  • Thời gian: 12:30 – 13:00 (thứ hai – thứ sáu)
  • Hình thức: Livestream tư vấn trên kênh Youtube Đầu Tư Từ Đâu
  • Chuyên gia: Đỗ Hoàng Quân & Nguyễn Lê Nguyên Vĩ
  • Cách thức tham gia:
  • Bước 1: Nhà đầu tư điền đầy đủ thông tin theo mẫu bên dưới.
  • Bước 2: Chúng tôi sẽ xếp lịch để chuyên gia đánh giá và review danh mục cho anh chị.
  • Bước 3: Sau khi có lịch lên sóng, chúng tôi sẽ gửi thông tin đến nhà đầu tư để anh chị theo dõi chương trình có đánh giá danh mục của mình.
  • Bước 4: Theo dõi chương trình tại kênh Youtube của Đầu Tư Từ Đâu

Đăng ký tham gia chương trình “Bắt mạch nhà đầu tư”: