Blog chứng khoán ngày 10.05.2022: “CHÚ Ý MỐC 1.200 ĐIỂM!”

TÂM LÝ THỊ TRƯỜNG

Thị trường lại có phiên bán tháo với nhịp giảm xuất hiện ngay từ đầu phiên và sự kháng cự của bên mua trong phiên là cực kì yếu ớt khi gần như không có lực hồi nào đáng kể cả. Tâm lý nhà đầu tư vẫn còn rất nặng nề và tâm trạng chung lúc này là “nghỉ ngơi” nên cứ có bao nhiêu là bán bấy nhiêu. Thị trường có hỗ trợ mạnh tiếp tục quanh 1.200 điểm, tức chỉ cần thêm một nhịp rơi là về tới 1.200 điểm – đây được xem là vùng cân bằng tiềm năng nhất.

Sức mạnh thị trường tiếp tục trong trạng thái Yếu Dần, mức xác suất đang nhúng xuống mức rất sâu chỉ còn lại 8%, rõ ràng tâm lý nhà đầu tư còn xuống mức tệ hơn so với đáy thứ 1, trong khi đó mức sinh lãi hiện tại đang âm 9.5%. Các chỉ số hiện tại đều không ủng hộ cho các vị thế giao dịch ngắn hạn. Vị thế Short phòng vệ trên phái sinh vẫn tiếp tục nắm giữ với mốc chặn tại 1,360 điểm.

NGÀNH DẪN DẮT THỊ TRƯỜNG

Thị trường hiện tại đang có 3 nhóm ngành dẫn dắt chính là Bảo hiểm (BVH), Y tế, Viễn thông..

CỔ PHIẾU THEO CHIẾN LƯỢC ĐÀ TĂNG

Hiện tại không có cổ phiếu nào thỏa mãn theo chiến lược đà tăng.

>> Tham gia nhóm Tư vấn đầu tư trải nghiệm miễn phí 14 ngày để tìm cơ hội thị trường tại đây: