Blog chứng khoán ngày 31.03.2022: “Hạn chế mua mới!”

GÓC NHÌN THỊ TRƯỜNG

Hôm nay dòng tiền có sự xoay chuyển sang dòng bank nên mức độ giảm của các chỉ số là không nhiều nhưng có tới 3/4 số lượng cổ phiếu giảm. Cách phản ứng của dòng tiền trước những tin tức xấu hôm nay là khá kém, thị trường đang chuyển sang trạng thái cảnh báo rủi ro.

Diễn biến các trụ hôm nay là tương đối tốt với nhiều cổ phiếu dòng bank hồi phục mạnh sau chuỗi ngày giảm giá liên tiếp, sự hồi phục  của dòng bank cũng cho thấy dòng tiền bắt đầu định hướng tốt hơn ở nhóm doanh nghiệp cơ bản tốt. Nhìn chung, mức độ rủi ro của thị trường đang tăng dần lên, NĐT nên hạn chế mua mới vào lúc này, chỉ ưu tiên nắm giữ danh mục cổ phiếu đang có, đây là giai đoạn cần quản lý rủi ro chặt chẽ hơn.

TRẠNG THÁI QUÁ MUA/QUÁ BÁN TRÊN VN30

Nhóm VN30 vẫn có FPT là duy trì trạng thái sức mạnh A, trong khi nhóm cổ phiếu sức mạnh C đã giảm còn lại chỉ 10 cổ phiếu. Nhìn chung, các cổ phiếu trụ đang tốt dần lên.

NHÓM NGÀNH DẪN DẮT THỊ TRƯỜNG

Thị trường có 10 nhóm ngành dẫn dắt chính, Viễn thông-Công nghệ, Dệt may và Bất động sản KCN nổi lên là những nhóm dẫn dắt mới.

>> Tham gia nhóm Tư vấn đầu tư trải nghiệm miễn phí 14 ngày để tìm cơ hội thị trường tại đây.

XEM THÊM BÀI PHÂN TÍCH MỚI NHẤT: