Cách đầu tư theo mô hình phân kỳ của giá và chỉ báo

Khi xuất hiện tín hiệu phân kỳ, ở đây có thể là phân kỳ giữ giá và chỉ báo RSI, phân kỳ giữa giá và chỉ báo Stochastic, phân kỳ giữa giá và chỉ báo MACD, hay là phân kỳ giữ giá và khối lượng … Việc của nhà đầu tư đó là phải xác định tiếp theo giá cổ phiếu sẽ lên, xuống vùng nào. Dưới đây là cách xác định biên độ của giá khi có tín hiệu phân kỳ.

Cổ phiếu BID: Nhà đầu tư có thể thấy đáy 2 thấp hơn đáy 1 nhưng chỉ báo stochastic lại cho đáy 2 cao hơn đáy 1 => đây là tín hiệu phân kỳ giữa giá và chỉ báo stochastic.
Giả sử nhà đầu tư mở mua được cổ phiếu BID ở đáy 2 thì để xác định biên độ tăng từ đáy 2 của giá cổ phiếu BID ta có thể làm như sau: Qua đáy 1 và đáy 2 ta vẽ 1 đường thẳng, tiếp đến qua “đỉnh 1” ta vẽ 1 đường thẳng song song với đường thẳng đi qua đáy 1 và đáy 2 => giá cổ phiếu BID chạm vào đường thẳng đi qua “đỉnh 1” ở đâu thì đó là điểm “target 1”.
Tại điểm “target 1” nếu lực tăng mạnh có tín hiệu phá qua đường thẳng đi qua “đỉnh 1” thì anh chị nhà đầu tư giữ tiếp và giữ lên điểm “target 2”. Để xác định điểm “target 2” ta có thể làm như sau: Ta đo khoảng cách từ đường thẳng đi qua đáy 1, đáy 2 và đường thẳng đi qua đỉnh 1 => được “chiều cao h” => tiếp đến ta vẽ 1 đường thẳng song song với đường thẳng đi qua đỉnh 1 và có khoảng cách bằng đúng “chiều cao h” => giá cổ phiếu BID cắt đường thẳng này ở đâu thì đó là điểm “target 2”.

Tương tự với giá cổ phiếu VNM: Ta có thể thấy đỉnh 2 cao hơn đỉnh 1 nhưng chỉ báo stochastic lại cho điều ngược lại => lúc này nếu anh chị đang giữ cổ phiếu VNM thì nên chốt lời quanh đỉnh 2 vùng giá 81-82 và chờ tín hiệu để mua lại sau.