Cách đọc bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán, còn được gọi là báo cáo tình hình tài chính, hiển thị tổng quan về tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của công ty. Tài liệu này giúp các đơn vị bên trong và bên ngoài xác định tình trạng tài chính của công ty được đề cập. Bảng cân đối kế toán được chia thành phần bên trái, nơi liệt kê tất cả tài sản và phần bên phải, nơi liệt kê tất cả nợ phải trả và vốn chủ sở hữu.

Khi hiểu về một doanh nghiệp, ít có báo cáo tài chính nào quan trọng hơn bảng cân đối kế toán. Bảng cân đối kế toán cung cấp thông tin chi tiết quan trọng về tình hình hoạt động của một doanh nghiệp.

Tài sản

Tài sản đề cập đến bất kỳ mục nào có giá trị thuộc sở hữu của một doanh nghiệp. Tài sản được chia thành tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn trên bảng cân đối kế toán. 

  • Tài sản ngắn hạn, còn được gọi là tài sản lưu động, đề cập đến tài sản của doanh nghiệp có thời hạn dưới 5 năm, thường là tiền mặt, các khoản phải thu, chứng khoán, tài khoản ngân hàng, hàng tồn kho và thiết bị.
  • Tài sản dài hạn là tài sản của doanh nghiệp tồn tại trong một thời gian dài hơn. Tài sản dài hạn bao gồm tài sản cố định, chẳng hạn như máy móc và thiết bị lớn, tài sản hoặc bất động sản của doanh nghiệp, cũng như các khoản đầu tư dài hạn.

Nợ phải trả

Nợ phải trả là các khoản nợ hoặc tiền phải được đưa ra khỏi công ty để thanh toán các chi phí. Nợ phải trả được chia thành ngắn hạn và dài hạn, giống như tài sản. Nợ ngắn hạn, hoặc nợ ngắn hạn, đề cập đến các khoản nợ của doanh nghiệp có thể được thanh toán trong kỳ hoặc năm tài chính, bao gồm các khoản phải trả, chi phí hoạt động và bảng lương. Nợ dài hạn, hoặc nợ dài hạn, bao gồm các khoản nợ của doanh nghiệp kéo dài hơn một năm, chẳng hạn như các khoản vay kinh doanh hoặc thế chấp.

Vốn chủ sở hữu 

Vốn chủ sở hữu đề cập đến số tiền thuộc về doanh nghiệp, với tư cách là chủ sở hữu, trong công ty. Nếu doanh nghiệp được hợp nhất và có các cổ đông, thì vốn chủ sở hữu cũng đề cập đến các quỹ do các cổ đông khác trong công ty nắm giữ.

Các con số và số liệu được trình bày trong tài liệu này có thể thay đổi rất nhiều tùy thuộc vào ngành của công ty. Tính chất đa dạng của thị trường có nghĩa là các tài liệu này cũng sẽ sở hữu nhiều loại thông tin tài chính khác nhau.

Kết luận

Bảng cân đối kế toán cung cấp tóm tắt về một doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định. Đó là ảnh chụp nhanh về tình hình tài chính của một công ty, được chia thành tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu. Bảng cân đối kế toán phục vụ hai mục đích rất khác nhau tùy thuộc vào đối tượng xem xét chúng.

Dựa trên thông tin này, nội bộ doanh nghiệp có thể thay đổi chính sách và cách tiếp cận: Tăng gấp đôi hiệu quả, khắc phục thất bại và hướng tới các cơ hội mới.

Tương tự, các nhà đầu tư tiềm năng có thể quyết định xem có nên đầu tư vào một công ty hay không? Có thể tận dụng thông tin trong bảng cân đối để tính toán các chỉ số quan trọng, chẳng hạn như tính thanh khoản, khả năng sinh lời và tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu.

Mở tài khoản chứng khoán trong 5 phút

Đăng ký mở tài khoản chứng khoán với chúng tôi để được đào tạo và hỗ trợ đầu tư từ kiến thức căn bản đến những tip đầu tư hiệu quả. Chúng tôi luôn cập nhập những tin tức, thông tin mới nhất hằng ngày. Đặc biệt hướng dẫn sử dụng công cụ khuyến nghị FIT giúp mọi nhà đầu tư đều có thể kiếm được lợi nhuận trên thị trường chứng khoán.

XEM THÊM:

Chào các bạn, tôi là Đỗ Hoàng Quân. Tôi tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam từ năm 2007. Trải qua nhiều chu kỳ, tôi am hiểu quy luật vận động của thị trường và xây dựng cho mình những nguyên tắc quan trọng để có thể kiếm tiền bền vững trên thị trường chứng khoán. Tìm hiểu thêm về tôi tại đây.

anh Quan

Đăng ký mở tài khoản chứng khoán

Tham gia nhóm Zalo tư vấn đầu tư Miễn phí

Mở app Zalo, scan để tham gia nhóm tư vấn của E-Broker hoặc kết bạn với admin qua SĐT 0981 333 743

Đọc nhiều nhất

Chuyên mục