Cách giao dịch trong mô hình giá mở rộng

@vuvannamvps Cách giao dịch trong mô hình giá mở rộng #chungkhoan #phantichkythuatchungkhoan #tipchungkhoan ♬ nhạc nền – Vũ Nam 📈 Chứng Khoán

Chúng ta sẽ lấy ví dụ từ biểu đồ kỹ thuật cổ phiếu LPB giai đoạn tháng 10/2022.
Sau một nhịp giảm mạnh và cổ phiếu LPB lần lượt xuất hiện đỉnh 1, đỉnh 2 và đáy 1, đáy 2. Từ đây, chúng ta đã vẽ được 2 đường thẳng.

Tại đường thẳng đi qua đáy 1 và đáy 2 các bạn nên chú ý kỹ điểm chạm thứ 3.

Nếu xuất hiện cây nến xanh tăng mạnh có thân nến dài hơn phiên hôm qua thì phiên tiếp theo sẽ là điểm mua vô cùng lý tưởng.

Các bạn cũng cần lưu ý điểm chốt lời sẽ là điểm chạm thứ 3 của đường thẳng đi qua đỉnh 1 và đỉnh 2. Và để stoploss tại chính điểm chạm thứ 3.