Cách giao dịch với điểm Pivot trong chứng khoán?

Điểm Pivot là một trong những thuật ngữ được sử dụng rất phổ biến trong giới phân tích kỹ thuật, có thể hiểu đơn giản đây là ngưỡng giá sẽ chứng kiến sự thay đổi về xu hướng của cổ phiếu. Đây cũng có thể được xem là ngưỡng kháng cự của cổ phiếu, đối với nhà đầu tư thích mua theo chiến thuật Breakout thì giá cổ phiếu cần phải bứt qua ngưỡng Pivot để chính thức bước vào xu hướng tăng.

Điểm Pivot cho thấy điều gì?

Điểm Pivot chính là tại đó ngưỡng kháng cự là yếu nhất tức lực bán tại điểm đó là yếu ớt nhất nên chỉ cần một lượng cầu nhỏ là có thể kích giá cổ phiếu có khả năng tăng giá mạnh, cổ phiếu vượt qua điểm pivot thành công sẽ bước vào sóng tăng mạnh. Đương nhiên là cũng có những trường hợp giá breakout thất bại tại điểm pivot, do vẫn còn lượng cung lớn hoặc do bối cảnh thị trường không thuận lợi.

Cách xác định điểm Pivot

Điểm pivot được hình thành khi cổ phiếu trước đó xuất hiện nhịp rũ bỏ ít nhất 2 tuần và mức giá cao nhất trước khi có nhịp rũ bỏ này chính là điểm pivot của cổ phiếu.

Ví dụ minh họa ở trên cho thấy cổ phiếu SSI hình thành 3 điểm pivot trước khi có phiên Breakout.

  • Điểm pivot đầu tiên là khi giá hình thành nhịp rũ bỏ với mức giá pivot cũng chính là giá cao nhất trước khi rũ bỏ tại 25.
  • Điểm pivot 2 là khi giá hình thành nhịp rũ bỏ 2 với mức giá cao nhất là 23.8
  • Điểm pivot 3 có giá cao nhất tại 24.8, đã có thời điểm giá muốn vượt điểm pivot nhưng giá đóng cửa cuối phiên lại chưa vượt qua hẳn điểm pivot 2 tại 23.8

Điểm breakout xuất hiện khi giá đóng cửa vượt hẳn qua điểm pivot 3 tại giá 24.8, sau đó giá chính thức bước vào sóng tăng mạnh.

Nên mua như thế nào cho an toàn?

Sau khi đã xác định được điểm pivot (kháng cự) và phiên breakout xuất hiện thì không phải giá nào cũng mua. Giá mua tốt nhất là trong vùng giá nhỏ hơn 5% so với điểm pivot, càng sát pivot càng tốt, nếu mua giá cao hơn 5% thì rất dễ dính phải các pha điều chỉnh tự nhiên của cổ phiếu sau đó.

Ví dụ như cổ phiếu SSI mức giá Pivot là 24.8, do đó vùng giá mua hợp lý trong vòng 5% từ điểm pivot là từ 24.8-26, nếu giá vượt qua 26 thì NĐT không nên đuổi theo.

Ví dụ cổ phiếu ACB có điểm pivot tại 13, do đó vùng giá mua hợp lý là 13-13.6, nếu NĐT mua đuổi trên 5% so với pivot và mua giá gần 14 thì sau đó đã dính phải pha điều chỉnh tự nhiên của cổ phiếu này.

Kết luận

Việc xác định điểm Pivot trong chứng khoán rất đơn giản, chúng ta không cần phải làm phức tạp hóa nó lên như cách các trader forex hay áp dụng. Điểm pivot này là mức giá cao nhất của nhịp rũ bỏ, nhịp rũ bỏ này ngắn hạn hay dài hạn thì tùy thuộc vào tầm nhìn của mỗi nhà đầu tư. Phiên breakout vượt qua điểm pivot sẽ là điểm kích hoạt vị thế mua.

Leave a Reply

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: