Hướng dẫn Danh mục khuyến nghị – Công cụ khuyến nghị FIT (Smart One)

Hướng dẫn sử dụng tool Danh mục khuyến nghị thuộc cụm chức năng Công cụ khuyến nghị FIT trên web/app VPS SmartOne.

I. Giới thiệu

Danh mục khuyến nghị là danh mục tổng hợp các cổ phiếu có trạng thái tốt nhất trên thị trường, các danh mục được phân loại theo từng phương pháp khác nhau để phù hợp với khẩu vị rủi ro của từng nhà đầu tư.

Phần danh mục khuyến nghị bao gồm 10 danh mục khuyến nghị nhỏ, trong đó có 8 danh mục khuyến nghị ngắn hạn (< 3 tháng) và 2 danh mục khuyến nghị trung-dài hạn (> 3 tháng).

II. Các danh mục khuyến nghị

1. Danh mục đà tăng mạnh Break đỉnh

danh mục đà tăng mạnh break đỉnh
danh mục khuyến nghị - đà tăng mạnh break đỉnh

Là tập hợp các cổ phiếu có dòng tiền mua gom mạnh nhất thị trường và có tín hiệu bứt phá đỉnh trong 1 tuần hoặc 1 tháng hoặc 1 quý gần nhất. Cổ phiếu break đỉnh là tín hiệu xác nhận giá mở sóng tăng mạnh. Danh mục này thích hợp cho giao dịch ngắn hạn.

2. Danh mục nền giá tích lũy ổn định

Danh mục nền giá tích lũy ổn định
Danh mục khuyến nghị - Danh mục nền giá tích lũy ổn định

Là tập hợp các cổ phiếu có nền giá tích lũy chặt chẽ trong vòng 1 tháng gần đây. Cổ phiếu có nền giá tích lũy ổn định giúp khả năng quản trị rủi ro tốt hơn. Danh mục này thích hợp cho NĐT muốn mua gom từ từ với giá tốt khi chưa nhiều NĐT khác chú ý tới nó.

3. Danh mục đà tăng mạnh có vốn hóa lớn

Danh mục đà tăng mạnh có vốn hóa lớn
DM khuyến nghị - Danh mục đà tăng mạnh có vốn hóa lớn

Là tập hợp các cổ phiếu thuộc trong 10% có vốn hóa cao nhất và có dòng tiền mua gom mạnh nhất thị trường. Mua các cổ phiếu vốn hóa lớn thì sẽ hạn chế được rủi ro doanh nghiệp và rủi ro thanh khoản.

4. Danh mục đà tăng mạnh có vốn hóa vừa

Danh mục đà tăng mạnh có vốn hóa vừa
DM khuyến nghị - Danh mục đà tăng mạnh có vốn hóa vừa

Là tập hợp các cổ phiếu thuộc trong 20% có vốn hóa cao tiếp theo sau vốn hóa lớn và có dòng tiền mua gom mạnh nhất thị trường. Mua các cổ phiếu vốn hóa vừa thì có thể kiếm được lợi nhuận cao do dễ có đột biến từ kết quả kinh doanh.

5. Danh mục đà tăng mạnh có vốn hóa nhỏ

Danh mục đà tăng mạnh có vốn hóa nhỏ
DM khuyến nghị mua - Danh mục đà tăng mạnh có vốn hóa nhỏ

Là tập hợp các cổ phiếu thuộc nhóm vốn hóa còn lại và có dòng tiền mua gom mạnh nhất thị trường. Mua các cổ phiếu vốn hóa nhỏ thì có thể kiếm được lợi nhuận rất cao do kết quả kinh doanh của các cổ phiếu này thường rất đột biến.

6. Danh mục đà tăng mạnh có định giá rẻ

Danh mục đà tăng mạnh có định giá rẻ
DM khuyến nghị mua - Danh mục đà tăng mạnh có định giá rẻ

Là tập hợp các cổ phiếu có dòng tiền mua gom mạnh nhất thị trường và có các chỉ số định giá P/E và P/B thuộc nhóm thấp nhất so với các cổ phiếu khác. Mua cổ phiếu định giá rẻ kết hợp theo sóng ngành sẽ cho mức sinh lãi tốt hơn.

7. Danh mục đà tăng mạnh có tăng trưởng cao

Danh mục đà tăng mạnh có tăng trưởng cao
DMKN - Danh mục đà tăng mạnh có tăng trưởng cao

Là tập hợp các cổ phiếu có dòng tiền mua gom mạnh nhất thị trường và có các chỉ số tăng trưởng EPS và sinh lời ROE thuộc nhóm cao nhất so với các cổ phiếu khác. Cổ phiếu có tăng trưởng cao là chất xúc tác mạnh nhất giúp cổ phiếu tăng giá.

8. Danh mục đà tăng mạnh có ngành dẫn dắt

Danh mục đà tăng mạnh có ngành dẫn dắt
các mã trong Danh mục đà tăng mạnh có ngành dẫn dắt

Là tập hợp các cổ phiếu có dòng tiền mua gom mạnh nhất thị trường và nằm trong nhóm ngành dẫn dắt thị trường, tức ngành có đà tăng khỏe nhất thị trường. Cổ phiếu thường sẽ tăng giá mạnh nếu có sự đồng thuận của các cổ phiếu cùng ngành.

9. Danh mục định giá rẻ về vùng hấp dẫn

Danh mục định giá rẻ về vùng hấp dẫn
Mã khuyến nghị

Là tập hợp các cổ phiếu có định giá rẻ thuộc nhóm rẻ nhất thị trường và đang giảm giá mạnh trong 1 tháng gần đây khiến giá chiết khấu về vùng hấp dẫn.

10. Danh mục tăng trưởng cao về vùng hấp dẫn

Danh mục tăng trưởng cao về vùng hấp dẫn
các mã trong Danh mục tăng trưởng cao về vùng hấp dẫn

Là tập hợp các cổ phiếu có tăng trưởng lợi nhuận thuộc nhóm cao nhất thị trường và đang giảm giá mạnh trong 1 tháng gần đây khiến giá chiết khấu về vùng hấp dẫn.

11. Danh mục tổng hợp

danh mục tổng hợp
các mã trong danh mục tổng hợp

Là tập hợp các cổ phiếu trong tất cả các chiến lược. Đây là thước đo chung cho hiệu quả đầu tư của toàn danh mục và đo tâm lý của nhà đầu tư ở thị trường.

II. Thống kê hiệu quả danh mục khuyến nghị

1. Thống kê xác suất lãi danh mục đã khuyến nghị sau T+10 ngày

Thống kê xác suất lãi danh mục đã khuyến nghị sau T+10 ngày

Xác suất lãi thể hiện khả năng thành công của danh mục hiện tại đang là bao nhiêu. Nếu xác suất lãi có xu hướng tăng dần từ vùng đáy tức là tâm lý của nhà đầu tư đang tích cực dần, cơ hội thành công lúc này sẽ lớn hơn so với khi xác suất lãi cao nhưng đang có xu hướng giảm dần. Số lượng cổ phiếu khuyến nghị nếu có xu hướng tăng dần từ mức thấp thì cũng là tín hiệu tốt.

2. Thống kê bình quân lãi/lỗ danh mục đã khuyến nghị sau T+10 ngày

Thống kê bình quân lãi/lỗ danh mục đã khuyến nghị sau T+10 ngày

Thống kê bình quân lãi/lỗ danh mục đã khuyến nghị thể hiện dòng tiền hiện tại đang hoạt động tích cực hay tiêu cực, mức sinh lãi dương tức là dòng tiền đang hoạt động tích cực. Nếu mức sinh lãi chuyển từ âm sang dương và có xu hướng tăng dần thì đó là tín hiệu tốt cho thấy dòng tiền đang được cải thiện tốt.

Khi dòng tiền (mức sinh lãi) và xác suất thành công tăng dần từ vùng thấp thì đó là sự kết hợp báo hiệu hiệu quả đầu tư của danh mục khuyến nghị này đang tốt.

Xem thêm: Cách sử dụng Tạo lập danh mục

Mở tài khoản chứng khoán VPS để sử dụng công cụ FIT và được hướng dẫn từ Tác giả

Xem chi tiết Quyền lợi khi mở tài khoản chứng khoán VPS với Đầu Tư Từ Đâ