đội ngũ chuyên gia tư vấn

Giữ chặt hàng cũng là cách quản trị rủi ro| Đầu tư chứng khoán 09.11.2021

Chuyên viên tư vấn: Nguyễn Lê Nguyên Vĩ

Livestream tư vấn được phát lúc 20:00 hàng ngày trên kênh Youtube Đầu Tư Từ Đâu

Leave a Reply

%d bloggers like this: