Cách tận dụng sức mạnh thị trường để giao dịch thành công

Công cụ khuyến nghị FIT có các chỉ báo đo tâm lý của nhà đầu tư trên thị trường với 2 thang đo là xác suất thành công và % lãi/lỗ của tất cả các cổ phiếu trên thị trường trong 5 phiên giao dịch gần nhất. Chỉ báo này giúp nhà đầu tư xác định thời điểm tham gia thị trường hiện tại là an toàn hay rủi ro, tức xem xét thị trường có khả năng tạo đỉnh hay tạo đáy không?

Nhà đầu tư có 3 trạng thái tâm lý chính: bi quan, lạc quan và trung tính.

Hiểu về các chỉ báo trong Máy đo tâm lý thị trường:

1. Xác xuất thành công

Được thống kê dựa trên tỷ lệ thành công của các cổ phiếu trên thị trường trong vòng 5 phiên giao dịch gần nhất, cổ phiếu có thanh khoản càng cao thì mức độ tác động đến chỉ báo này càng lớn.

Trạng thái

Cách xử lí

Khi chỉ báo này vận động ở trên mức 70% (cả chỉ báo hiện tại và đường trung bình 10 phiên) cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang rất hưng phấn, đây được xem là vùng đỉnh tâm lý và thị trường có khả năng đảo chiều xu hướng tăng

 • Nhà đầu tư nên cẩn trọng trong vùng này: hạn chế giải ngân và quản trị chặt chẽ danh mục đang nắm giữ!

Khi chỉ báo này vận động ở bên dưới mức 30% (cả chỉ báo hiện tại và đường trung bình 10 phiên), cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang rất bi quan, đây được xem là vùng đáy tâm lý và thị trường có khả năng đảo chiều xu hướng giảm

 • Nhà đầu tư có thể xem đây là cơ hội để bắt đầu giải ngân trong và hạn chế bán tháo trong vùng này!

Khi chỉ báo này vận động ở trong vùng 30-70%, cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang không quá hưng phấn cũng không quá bi quan, đây được xem là vùng trung tính tâm lý và diễn biến hiện tại là tốt hay xấu sẽ còn tùy thuộc vào việc trước đó thị trường hồi phục từ đáy tâm lý đi lên hay giảm từ đỉnh tâm lý xuống

 • Nếu thị trường đang hồi phục từ đáy tâm lý đi lên: Nhà đầu tư vẫn có thể giải ngân trong vùng này và tiếp tục nắm giữ cổ phiếu.
 • Nếu thị trường đang rơi từ đỉnh tâm lý đi xuống: Nhà đầu tư hạn chế giải ngân và quản trị chặt chẽ danh mục đang nắm giữ.

2. Mức sinh lãi lỗ

Được thống kê dựa trên phầm trăm tăng/giảm giá của tất cả các cổ phiếu trên thị trường trong vòng 5 phiên giao dịch gần nhất, cổ phiếu nào có giá trị giao dịch hàng ngày càng cao thì mức độ tác động đến chỉ số này càng lớn.

 • Nếu % sinh lãi đang là dương, tức là việc giải ngân trong ngắn hạn đang cho kết quả tích cực, mặt bằng chung của các cổ phiếu trên thị trường đang tăng giá và môi trường đầu tư lúc này đang thuận lợi. Tuy nhiên, khi mức sinh lãi quá cao (> 5%) thì rủi ro thị trường sẽ lớn bởi nhà đầu tư đang bắt đầu có sự hưng phấn, lúc này nhà đầu tư nên cẩn trọng.
 • Nếu % sinh lãi đang là âm, tức là việc giải ngân trong ngắn hạn đang cho kết quả tiêu cực, mặt bằng chung của các cổ phiếu đang giảm giá, môi trường đầu tư lúc này đang không thuận lợi. Tuy nhiên, khi mức sinh lãi quá thấp (< – 5%) thì rủi ro thị trường sẽ thấp bởi nhà đầu tư đang bắt đầu có sự bi quan, lúc này nhà đầu tư không nên quá hoảng loạn.

3. Các trạng thái thị trường

Trạng thái mạnh dần: là khi xác suất sinh lãi của thị trường nằm trên đường trung bình 10 phiên và % sinh lãi ở mức dương.

Trạng thái yếu dần: là khi xác suất sinh lãi của thị trường nằm dưới đường trung bình 10 phiên và % sinh lãi ở mức âm.

Trạng thái chờ xác nhận: là khi thỏa mãn 1 trong 2 điều kiện xác suất sinh lãi của thị trường nằm trên đường trung bình 10 ngày hoặc % sinh lãi đạt mức dương.

Bản đồ sức mạnh ngành: thể hiện trạng thái của 5 ngành có vốn hóa lớn nhất thị trường, tức là có ảnh hưởng lớn nhất đến thị trường.

 • Nếu có càng nhiều ngành trong vùng Hồi phục và Tăng mạnh thì thị trường càng khỏe.
 • Nếu có càng nhiều ngành trong vùng Suy yếu và Giảm mạnh thì thị trường càng yếu.

Đâu là “thời điểm vàng” để đầu tư?

thời điểm vàng để đầu tư

Có 3 thời điểm tốt nhất để đầu tư là:

 1. Khi thị trường hồi phục từ đáy tâm lý đi lên với trạng thái Mạnh dần.
 2. Khi thị trường hồi phục từ đáy tâm lý đi lên với trạng thái Chờ Xác nhận.
 3. Khi thị trường ở vùng trung tính tâm lý với trạng thái Mạnh Dần.

Phân bổ tỷ trọng theo mức độ rủi ro thị trường:

 • Rất tích cực: giải ngân 100% tỷ trọng tài sản.
 • Tích cực: giải ngân 70% tỷ trọng tài sản.
 • Trung lập: giải ngân 50% tỷ trọng tài sản.
 • Tiêu cực: giải ngân 30% tỷ trọng tài sản.
 • Rất tiêu cực: không nên giải ngân.

*Lưu ý: tỷ trọng tài sản không bao gồm đòn bẩy (margin).

Ví dụ thực tế

Thị trường phiên giao dịch ngày 23.6.2022 có trạng thái Chờ xác nhận khi mức sinh lãi lỗ đang ở âm 3,4%. Bên cạnh đó, chỉ báo xác suất hiện tại và trung bình 10 phiên đang ở vùng Trung tính tâm lý (xác suất lãi hiện là 51%). Do đó, có thể nhận định bối cảnh thị trường hiện tại đang ở mức Tiêu cực, tức nhà đầu tư chỉ nên tiếp tục theo dõi danh mục hoặc có thể giải ngân tối đa 30% tỷ trọng tài sản đang có.

Mở tài khoản chứng khoán trong 5 phút

Đăng ký mở tài khoản chứng khoán với chúng tôi để được đào tạo và hỗ trợ đầu tư từ kiến thức căn bản đến những tip đầu tư hiệu quả. Chúng tôi cập nhập những tin tức thông tin mới nhất hằng ngày giúp khác hàng. Đặc biệt hướng dẫn sử dụng công cụ khuyến nghị FIT giúp mọi nhà đầu tư đều có thể kiếm được lợi nhuận trên thị trường chứng khoán. Đăng ký ngay