Buổi 4 – Cách tìm mua cổ phiếu có khả năng tăng giá tốt

Mọi nhà đầu tư đều muốn tìm ra cách mua cổ phiếu có khả năng tăng giá tốt. Trên thị trường có rất nhiều mã cổ phiếu, làm thế nào để tìm ra cổ phiếu có tiềm năng tăng giá trong ngắn hạn? Bài viết này sẽ hướng dẫn nhà đầu tư phương pháp mà chúng tôi tin dùng và đã được kiểm nghiệm qua rất nhiều giai đoạn thị trường.

Video: Cách lọc tìm cổ phiếu có khả năng tăng giá

1. Những cách mua cổ phiếu phổ biến

các cách mua cổ phiếu

Có 4 cách mua cổ phiếu thông dụng là:

  • Mua bắt đáy khi giá giảm mạnh, đây là kịch bản mua hiếm khi thành công trong ngắn hạn, kiểu mua này chỉ thích hợp cho nhà đầu tư tổ chức mua gom trong dài hạn. Xác suất thành công chỉ ở mức 10%.
  • Mua đuổi theo đà tăng mạnh: đây là cách mua hưng phấn theo đà tăng mạnh của cổ phiếu, thường là khi cổ phiếu đã tăng hơn 10 điểm từ nền giá tích lũy tốt, việc mua đuổi theo như này cũng không đem lại khả năng thành công cao, xác suất thành công chỉ khoảng 20%.
  • Mua trong nền giá tích lũy: đây là kiểu mua gom khi cổ phiếu đang trong vùng tích lũy với thanh khoản thấp, điểm cộng là bạn có thể mua được giá thấp nhưng điểm trừ là bạn không kiểm soát được khi nào cổ phiếu sẽ bùng nổ. Xác suất thành công trong ngắn hạn của cách mua này là 30%.
  • Mua khi giá vừa bứt khỏi nền tích lũy: đây là kiểu mua đem lại xác suất thành công cao nhất, bạn không mua ở giá thấp và bạn cũng không mua theo giá quá cao mà bạn mua đúng giá vào đúng thời điểm khi cổ phiếu bùng nổ. Một cổ phiếu vừa bùng nổ trong nhiều trường hợp có thể tạo hiệu ứng bùng nổ liên tục sau đó.

2. Mua cổ phiếu có dòng tiền mạnh

mua cổ phiếu có dòng tiền mạnh

Một cổ phiếu được định nghĩa là sức mạnh A phải thỏa mãn 2 điều kiện:

  • Thứ nhất là giá duy trì đà tăng tốt.
  • Thứ hai là dòng tiền mua gom chủ động
mua cổ phiếu có sức mạn A

Cổ phiếu có dòng tiền mạnh cũng cho thấy khả năng thành công cao hơn so với cổ phiếu khác. Lưu ý là phải có sự đồng thuận giữa giá và dòng tiền, nếu giá tăng nhưng dòng tiền không tăng theo thì chứng tỏ lực mua chủ động khá yếu, còn dòng tiền tăng nhưng giá không tăng chứng tỏ dòng tiền mua chưa đạt hiệu quả bởi dòng tiền bán vẫn còn mạnh.

3. Mua cổ phiếu tích lũy tốt

cách tìm cổ phiếu tích lũy tốt

Cổ phiếu được xem là có nền giá tích lũy tốt khi thời gian tích lũy tối thiểu 1 tháng và mức độ biến động giá thấp dần. Cổ phiếu có tích lũy càng chặt chẽ thì khả năng quản trị rủi ro càng tốt.

4. Cách mua cổ phiếu có xu hướng tăng trong ngắn hạn

cách mua cổ phiếu tăng giá trong ngắn hạn

Cổ phiếu có xu hướng ngắn hạn tăng tức xác suất tăng giá ngắn hạn đang ở mức cao, tín hiệu này được hình thành khi giá hiện tại cao hơn mức giá trung bình 5 phiên gần nhất và mức giá trung bình 20 phiên gần nhất.

5. Cổ phiếu có lợi nhuận mục tiêu tốt

xác định lợi nhuận mục tiêu của cổ phiếu

Lợi nhuận mục tiêu của cổ phiếu phải đạt tối thiểu 5%, lợi nhuận mục tiêu được đo dựa vào sóng tăng của cổ phiếu trong 6 tháng gần nhất. Cổ phiếu có lợi nhuận mục tiêu càng lớn chứng tỏ trong 6 tháng gần đây cổ phiếu này mở sóng tăng rất tốt và có tập quán sẽ lặp lại điều này ở sóng hiện tại.

6. Chu kỳ giá ngắn hạn và dài hạn

xác định chu kỳ giá của cổ phiếu

Xét trong ngắn hạn, một cổ phiếu có % tăng giá theo tháng nên nhỏ hơn 20%, mức tăng hơn 20% là quá nhiều sẽ tạo rủi ro lớn khi mua đuổi.

Xét trong dài hạn, nếu một cổ phiếu đã có chu kỳ tăng giá kéo dài hơn 150% trong vòng 1 năm thì sẽ có rủi ro lớn khi vào lúc này khả năng cao là cổ phiếu đang đi vào pha cuối của chu kỳ tăng giá.

Ví dụ minh họa cách mua cổ phiếu

BSR ngày 21/1/2022 có dòng tiền mạnh với trạng thái sức mạnh A, nền giá tích lũy cũng rất tốt với tích lũy A,  xác suất tăng giá ngắn hạn cao, lợi nhuận mục tiêu lớn 16% và % tháng chỉ ở mức 6%, còn % năm là 123.6%. Tín hiệu mua được kích hoạt tại vùng giá 24.6

Các buổi học khác:

Đăng ký tham gia khóa học tại đây: Khóa học đầu tư chứng khoán