Hệ số vòng quay tài sản cố định: Cách tính và áp dụng trong phân tích doanh nghiệp

Hệ số vòng quay tài sản cố định LÀ GÌ

Hệ số vòng quay khoản phải thu là một chỉ số tài chính dùng để đánh giá mức độ hiệu quả của doanh nghiệp trong việc sử dụng tài sản cố định để tạo ra doanh thu.

Công thức tính của chỉ số này như sau:

Các tham số để tính toán vòng quay tài sản cố định có thể được tìm thấy trên báo cáo kết quả kinh doanh và bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp

hệ số vòng quay tài sản cố định

Ví dụ, với các thông tin trên BCTC của doanh nhiệp như hình trên, ta có thể tính được hệ số vòng quay tài sản cố định của năm 2021 như sau:

  • Doanh thu thuần = 149.680 tỷ đồng
  • Tài sản cố định bình quân = (Tài sản cố định đầu kỳ + tài sản cố định cuối kỳ)/2 = 67.421 tỷ
  • Hệ số vòng quay tài sản cố định = Doanh thu thuần/ Tài sản cố định bình quân = 2,3 vòng

Ý nghĩa của hệ số vòng quay tài sản cố định

Hệ số vòng quay tài sản cố định cho ta biết được cứ mỗi đồng đầu tư cho tài sản cố định sẽ tạo ra được bao nhiêu đồng doanh thu trong một khoảng thời gian cụ thể. Như vậy, hệ số này càng cao thì doanh nghiệp sử dụng tài sản cố định càng hiệu quả để tạo ra doanh thu và ngược lại.

Tương tự như các chỉ số tài chính khác, hệ số vòng quay tài sản cố định nên được so sánh giữa các doanh nghiệp cùng ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh và không có một tiêu chuẩn chung về mức hệ số vòng quay nào là tốt cho tất cả các doanh nghiệp.

Lưu ý khi sử dụng hệ số vòng quay tài sản cố định

Hệ số vòng quay tài sản cố định có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố không liên quan đến hiệu quả sử dụng tài sản như:

– Doanh nghiệp hoạt động trong các ngành yêu cầu thâm dụng vốn, sử dụng nhiều tài sản cố định, hoặc doanh nghiệp chưa hoạt động đủ công suất có thể sẽ có vòng quay tài sản cố định thấp hơn.

– Doanh nghiệp có tài sản cố định mới hơn (mức khấu hao thấp và giá còn lại trên bảng cân đối kế toán cao) có thể sẽ có vòng quay tài sản cố định thấp hơn so với doanh nghiệp có tài sản cố định cũ hơn.

THAM GIA NHÓM TƯ VẤN trong phiên giao dịch

Tham gia nhóm Tư vấn của Đầu Tư Từ Đâu (E-Broker) để được admin tư vấn điểm mua/điểm bán có lợi nhất. Bấm tham gia nhóm TẠI ĐÂY.


Hoặc mở app Zalo, quét mã QR để tham gia nhóm Tư vấn đầu tư miễn phí.

Kết bạn với admin qua Zalo 0981 084 636

XEM THÊM: