điểm vào lệnh hoàn hảo

Cách xác định đảo chiều, điều chỉnh bằng trendline

Đảo chiều là gì?

Đảo chiều là điểm mà tại đó giá đang tăng thì đảo chiều đi xuống hoặc giá đang giảm thì đảo chiều đi lên hình thành các nhịp điều chỉnh, phục hồi hay đảo chiều xu hướng lớn.

Trendline là gì?

Trenline hay còn gọi là các đường xu hướng, được xác định bằng cách nối đỉnh với đỉnh hoặc đáy với đáy tạo thành các đường thẳng mà tại đó giá chuyển động dưới hoặc trên đường trendline này.

Xác định đảo chiều bằng trendline, kênh xu hướng và ứng dụng mua bán cổ phiếu

Với cổ phiếu bảo việt (BVH)

Giá đang trong xu hướng lớn đi lên sau đó hình thành một trendline đi xuống (nối đỉnh với đỉnh). Khi giá đi lên phá qua trendline đi xuống tại điểm phá vỡ 1 NDT có thể mua cổ phiếu và chốt lời tại điểm phá vỡ 3. Tương tự tại nhịp điều chỉnh tiếp theo hình thành một trendline xuống và khi giá đi lên phá qua trendline xuống tại điểm phá vỡ 2 nhà đầu tư có thể vào mua.

Tương tự trong trường hợp kênh xu hướng, khi giá đang đi lên sau đó xuống phá qua kênh xu hướng thì NDT đang có hàng nên thoát cổ phiếu đang nắm giữ tại điểm phá vỡ hoặc chờ điểm test lại kênh xu hướng NDT thoát hết cổ phiếu đang nắm giữ (tùy từng trường hợp có thể test kênh, trendline hoặc là không).

Leave a Reply

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: