CAGR là gì và ý nghĩa trong phân tích doanh nghiệp

Giới thiệu về CAGR

Trong lĩnh vực tài chính, CAGR (Compound Annual Growth Rate – Tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm)  là một chỉ số quan trọng được sử dụng để đo lường tỷ lệ tăng trưởng thường niên của một khoản đầu tư hoặc doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định. CAGR là một phương pháp tính toán đơn giản nhưng rất hiệu quả để đánh giá hiệu suất dài hạn và tiềm năng tăng trưởng của một số liệu kinh tế, ví dụ như doanh thu, lợi nhuận, số lượng khách hàng, và cổ phiếu của một công ty.

Cách tính CAGR

Công thức tính CAGR là khá đơn giản và được tính dựa trên các chỉ số bắt đầu và kết thúc của một khoảng thời gian:

Trong đó: Giá trị bắt đầu là giá trị ban đầu của khoản đầu tư hoặc doanh nghiệp. Giá trị kết thúc là giá trị cuối cùng của khoản đầu tư hoặc doanh nghiệp sau một khoảng thời gian. “n” là số năm hoặc khoảng thời gian tính CAGR.

Ví dụ: doanh thu năm 2010 của một công ty là 20 tỷ đồng, sau 10 năm doanh thu này tăng lên mức 124 tỷ đồng. Vậy tổng độ tăng trưởng kép bình quân trong giai đoạn 10 năm của doanh thu tại công ty này là

Ý nghĩa của CAGR

CAGR mang lại nhiều ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá sự tăng trưởng của một khoản đầu tư hoặc doanh nghiệp. Dưới đây là một số điểm quan trọng về ý nghĩa của CAGR:

  • Xác định sự tăng trưởng ổn định: CAGR giúp xác định tốc độ tăng trưởng trung bình của một số liệu kinh tế trong một khoảng thời gian dài. Điều này cho phép nhà đầu tư và người quản lý đánh giá xem khoản đầu tư hay doanh nghiệp có tăng trưởng ổn định hay không.
  • So sánh hiệu quả các khoản đầu tư: CAGR cung cấp một phương tiện so sánh hiệu quả giữa các khoản đầu tư hoặc doanh nghiệp khác nhau. Khi so sánh CAGR của các dự án hay công ty khác nhau, nhà đầu tư có thể dễ dàng nhận ra sự khác biệt trong hiệu suất tài chính của chúng.
  • Dự đoán tương lai: Dựa vào CAGR trong quá khứ, người ta có thể sử dụng nó để dự đoán và định hình tăng trưởng tương lai. Tuy nhiên, việc dự đoán này chỉ mang tính tương đối, vì tốc độ tăng trưởng có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố bên ngoài.
  • Đánh giá tích lũy giá trị: CAGR giúp đánh giá giá trị tích lũy của một khoản đầu tư hoặc doanh nghiệp trong một khoảng thời gian dài. Điều này rất hữu ích khi đánh giá các loại đầu tư dài hạn hoặc việc tính toán lợi nhuận đầu tư cho mục tiêu tài chính dài hạn.  

Kết luận

CAGR (Tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm) là một chỉ số quan trọng trong tài chính, giúp đo lường tỷ lệ tăng trưởng trung bình hàng năm của một khoản đầu tư hoặc doanh nghiệp. Điều này giúp người đầu tư và quản lý đánh giá hiệu suất và tiềm năng tăng trưởng của các dự án hay công ty. Mặc dù CAGR mang lại nhiều lợi ích, người ta cần phải cân nhắc kỹ lưỡng và xem xét các yếu tố bên ngoài khác nhau khi sử dụng CAGR để dự đoán tương lai hoặc đánh giá tích lũy giá trị.

Chào các bạn, tôi là Đỗ Hoàng Quân. Tôi tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam từ năm 2007. Trải qua nhiều chu kỳ, tôi am hiểu quy luật vận động của thị trường và xây dựng cho mình những nguyên tắc quan trọng để có thể kiếm tiền bền vững trên thị trường chứng khoán. Tìm hiểu thêm về tôi tại đây.

anh Quan

Đăng ký mở tài khoản chứng khoán

Tham gia nhóm Zalo tư vấn đầu tư Miễn phí

Mở app Zalo, scan để tham gia nhóm tư vấn của E-Broker hoặc kết bạn với admin qua SĐT 0981 333 743

Đọc nhiều nhất

Chuyên mục