[Cập nhật mới nhất 2023] Đánh giá BCTC cổ phiếu ACB (Ngân hàng Á Châu)

Tác giả: Chuyên gia PTCB – Phạm Quốc Đạt

Cập nhật và đánh giá báo cáo tài chính quý 4/2022 của ACB

Về mặt kết quả kinh doanh

Dựa vào các thông tin trên BCTC từ ACB, có thể rút ra một số điểm đáng chú ý trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng trong quý 4 và lũy kế cả năm 2022 như sau:

Nguồn: tổng hợp từ BCTC hợp nhất quý 4/2022 của ACB
 • Trong quý 4/2022, tổng thu nhập hoạt động của ACB tăng khá mạnh (+32,7%) so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, hầu hết các mảng kinh doanh đã có sự tăng trưởng tốt như: thu nhập thuần từ hoạt động tín dụng tăng 34,6%, lãi từ hoạt động dịch vụ tăng 24,1% và lãi từ kinh doanh ngoại hối tăng đột biến gần 112% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ có hoạt động kinh doanh, đầu tư chứng khoán là có sự sụt giảm mạnh khi chịu lỗ 110 tỷ đồng so với mức lãi 61 tỷ của quý 4/2021.
 • Về mặt chi phí, ACB ghi nhận 4.064 tỷ đồng chi phí hoạt động trong quý 4, tăng rất mạnh 68,1% so với cùng kỳ. Nhưng ở chiều ngược lại, Ngân hàng đã tiết giảm được hơn 52% chi phí dự phòng rủi ro tín dụng nhờ chất lượng các khoản cho vay được giữ ổn định. Tổng hợp lại, trong quý cuối cùng của năm 2022, ACB ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 13.688 tỷ đồng, gia tăng 18,2% so với quý 4/2021.
 • Ngoài ra, kết quả kinh doanh được duy trì tích cực cũng được duy trì tích cực trong gần như suốt cả năm 2022. Lũy kế cả năm, ACB ghi nhận tổng thu nhập hoạt động tăng 41% so với năm 2021 nhờ tăng trưởng tương đối đồng đều ở các mảng kinh doanh chính. Ngoài ra, chi phí dự phòng rủi ra tín dụng cũng được cắt giảm mạnh hơn 3.000 tỷ đồng nên lợi nhuận sau thuế của ACB năm 2022 đã tăng mạnh 42,5% so với năm 2021, đồng thời hoàn thành vượt 14% mục tiêu lợi nhuận của năm.

Tình hình tài sản và nguồn vốn

Nguồn: tổng hợp từ BCTC hợp nhất quý 4/2022 của ACB

Về mặt tài sản

 • Quy mô tổng tài sản của ACB tại ngày 31/12/2022 đạt 607.875 tỷ đồng, tăng hơn 15,2% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, đóng góp vào mức tăng này chủ yếu là nhờ dư nợ tín dụng đã tăng 14,3% trong năm 2022 và đạt mức 413.706 tỷ đồng vào cuối năm 2022. Mức tăng trưởng tín dụng này của ACB cũng tương đương mức tăng trung bình hơn 14,5% của toàn ngành ngân hàng.
 • Chất lượng tài sản và các khoản cho vay của ACB đã được cải thiện tích cực trong quý 4 khi tổng giá trị nợ xấu đã giảm 25% so với cuối quý 3 và chỉ tăng 8,8% so với hồi đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu cũng giảm nhẹ so với đầu năm và giữ ở quanh mức 0.7% trong bối cảnh tỷ lệ nợ xấu của nhiều ngân hàng niêm yết đã tăng đáng kể trong năm 2022.

Về mặt nguồn vốn

 • Tại thời điểm 31/12/2022, tổng tiền gửi huy động của khách hàng tại ACB ghi nhận đạt 413.953 tỷ đồng, tăng 9% kể từ đầu năm. Tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn CASA của ACB cuối năm 2022 ở mức 22,3% giảm đáng kể so với mức 25,5% hồi đầu năm. Tuy vậy ACB vẫn giữ được vị thế nằm trong top các ngân hàng có tỷ lệ CASA cao nhất.
 • Tại thời điểm cuối quý 4/2022, tổng vốn chủ sở hữu của ACB đạt 58.439 tỷ đồng tăng khá mạnh với hơn 30% kể từ đầu năm. Mức tăng này chủ yếu đến từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối khi kết quả kinh doanh trong năm 2022 của ACB tăng trưởng khá mạnh, cộng với trong kỳ Ngân hàng có phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức.

Nhận xét

Trong quý 4/2022, hầu hết các mảng kinh doanh của ACB đã có sự tăng trưởng tốt về mặt thu nhập khi so với cùng kỳ năm 2021, với nổi bật nhất là hoạt động tín dụng (tăng gần 35%) và hoạt động kinh doanh ngoại hối (tăng 112%). Tuy nhiên, do chi phí hoạt động tăng mạnh hơn 68% nên lợi nhuận trong quý 4 của ACB chỉ tăng 18,2% so với cùng kỳ và không giữ được tốc độ tăng trưởng ấn tượng như các quý đầu năm 2022.

Nếu tính chung cả năm 2022 thì hoạt động kinh doanh của ACB vẫn đạt được các kết quả rất tích cực. Thu nhập tăng khá đồng đều trên 20% ở các mảng kinh doanh chính như tín dụng, dịch vụ và ngoại hối, cộng với việc chi phí dự phòng rủi ro giảm mạnh khi chất lượng tín dụng được cải thiện đã giúp cho lợi nhuận đạt được trong năm 2022 của ACB tăng mạnh 42,5% so với năm 2021. Đây cũng là mức lợi nhuận cao kỷ lục từ trước tới nay của ACB, đồng thời hoàn thành vượt 14% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra từ đầu năm.

Chất lượng tài sản được cải thiện cũng là một điểm sáng trong hoạt động của ACB. Cụ thể, tổng giá trị nợ xấu cuối quý 4 đã giảm mạnh 25% so với quý 3 và chỉ tăng gần 9% so với thời điểm đầu năm. Từ đó, tỉ lệ nợ xấu đã giảm nhẹ xuống còn 0,7% so với mức 0,8% hồi đầu năm và ACB nằm trong số ít các ngân hàng có tỉ lệ nợ xấu giảm trong năm 2022.


Cập nhật và đánh giá báo cáo tài chính quý 3/2022 của ACB

1. Về mặt kết quả kinh doanh

Theo báo cáo KQKD từ ACB, hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong quý 3/2022 cũng như 9 tháng đầu năm 2022 có những điểm đáng chú ý như sau:

 • Trong quý 3/2022, hoạt động tín dụng của ACB mang lại 6.032 tỷ đồng thu nhập lãi thuần, tăng khá mạnh với 33,4% so với quý 3 năm trước, đạt 6.032 tỷ đồng. Tính lũy kế 9 tháng đầu năm, thu nhập lãi thuần của ACB đạt mức 17.079 tỷ đồng, tăng 20,7% so với cùng kỳ năm trước.
 • Đối với các mảng kinh doanh ngoài tín dụng, hoạt động dịch vụ ghi nhận thu nhập thuần trong quý 3 đạt 867 tỷ đồng, tăng 36,3% so với cùng kỳ. Ở chiều ngược lại, thu nhập từ hoạt động kinh doanh ngoại hối đạt 96 tỷ đồng, hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư lỗ 1 tỷ đồng, cả hai mảng này đều sụt giảm khá mạnh so với cùng kỳ năm trước.
 • Về mặt chi phí, chi phí hoạt động của ACB trong quý 3 ghi nhận ở mức 2.526 tỷ đồng, tăng hơn 12% so với cùng kỳ năm trước. Ở hướng ngược lại, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng mà Ngân hàng trích lập trong quý 3 giảm mạnh 89%. Tính tổng trong 9 tháng đầu năm, ACB đã hoàn nhập 179 tỷ đồng chi phí dự phòng so với khoản chi phí 2.812 tỷ đồng ghi nhận trong cùng kỳ năm trước, điều này đã góp phần hỗ trợ mạnh cho lợi nhuận chung.
 • Tổng hợp lại, trong quý 3/2022, ACB ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt mức 4.475 tỷ đồng, tăng hơn 71% so với cùng kỳ năm 2022. Lũy kế 9 tháng đầu năm, hoạt động kinh doanh của ACB mang lại 13.503 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 50,6% và hoàn thành trên 90% kế hoạch đề ra từ đầu năm.

2. Tình hình tài sản và nguồn vốn

Về mặt tài sản

 • Quy mô tổng tài sản của ACB tại ngày 30/9/2022 ở mức 561.114 tỷ đồng, tăng hơn 6% so với thời điểm đầu năm. Tổng dư nợ cho vay khách hàng tại cuối quý 3 đạt 402.251 tỷ đồng, tăng hơn 11% kể từ đầu năm.
 • Về mặt chất lượng tài sản, tổng nợ xấu của ACB tại thời điểm cuối quý 3/2022 ở mức 4.056 tỷ đồng, tăng khá mạnh gần 45% so với đầu năm. Trong đó, đáng chú ý là các khoản nợ nhóm V (có khả năng mất vốn) chiếm tỷ trọng cao nhất và tiếp tục tăng nhanh, gấp 2,3 lần so với thời điểm đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu vì thế cũng bị kéo lên mức 1,01% so với 0,78% hồi đầu năm.

Về mặt nguồn vốn

 • Tại thời điểm 30/9/2022, tổng tiền gửi huy động của khách hàng tại ACB ghi nhận đạt 392.024 tỷ đồng, tăng 3,2% kể từ đầu năm. Trong đó, tiền gửi không kỳ hạn ở mức 96.748 tỷ đồng và tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) của ACB đạt 24,7%.  
 • Tại thời điểm cuối quý 3, tổng vốn chủ sở hữu của ACB đạt 55.735 tỷ đồng tăng khá mạnh với hơn 24% kể từ đầu năm. Mức tăng này chủ yếu đến từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối khi kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm của ACB tăng trưởng khá mạnh, cộng với trong kỳ Ngân hàng có phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức. Ngoài ra, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) cuối quý 3 của ACB đạt 12%, nhích nhẹ so với mức 11,23% của đầu năm.

3. Nhận xét

Về mặt kết quả kinh doanh, ACB tiếp tục ghi nhận con số lợi nhuận trước thuế tăng trưởng khá ấn tượng trong quý 3 cũng như 9 tháng đầu năm 2022 với lần lượt +71% và +50% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập từ hai mảng hoạt động cốt lõi là tín dụng và dịch vụ tài chính có mức tăng trưởng cao trên 30% trong quý 3 và tiếp lục là động lực chính cho tăng trưởng lợi nhuận của Ngân hàng này.

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý khi tăng trưởng lợi nhuận của ACB đang được hỗ trợ nhiều từ việc ngân hàng hoàn nhập chi phí dự phòng rủi ro tín dụng. Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm 2022, ACB đã ghi nhận khoản hoàn nhập 179 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước, ngân hàng phải ghi nhận khoản chi phí dự phòng 2.812 tỷ đồng.

Chất lượng các khoản cho vay của ACB trong quý 3 có phần đi xuống, tổng các khoản nợ xấu cuối quý 3 tăng gần 45% so với đầu năm, đặc biệt, các khoản nợ nhóm V (nợ có khả năng mất vốn) cũng tiếp tục tăng mạnh lên mức 3.190 tỷ đồng, gấp 2.3 lần so với thời điểm đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu tại thời điểm cuối quý 3 tăng lên mức 1,01% so với các mức 0,76% tại cuối quý 2 và 0,78% hồi đầu năm. Tuy vậy, tỷ lệ nợ xấu của ACB vẫn ở mức khá tốt so với mặt bằng chung của ngành ngân hàng.


Cập nhật và đánh giá báo cáo tài chính quý 2/2022 của ACB

1. Kết quả kinh doanh ACB quý 2/2022

Theo báo cáo KQKD từ ACB, hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong quý 2/2022 có những điểm đáng chú ý như sau:

 • Trong quý 2/2022, hoạt động tín dụng của ACB ghi nhận thu nhập lãi thuần tăng 12,3% so với cùng kỳ năm trước, đạt 5.606 tỷ đồng.
 • Đối với các nguồn thu nhập ngoài lãi thì thu nhập từ hoạt động dịch vụ tăng 12,1% so với cùng kỳ năm 2021. Thu nhập từ các hoạt động khác tăng khá đột biến chủ yếu do ngân hàng thu hồi được các khoản nợ xấu trước đó đã được xử lý bằng nguồn dự phòng rủi ro. Ở chiều ngược lại, thu nhập từ hoạt động ngoại hối giảm 37,5% và hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh chịu lỗ 227 tỷ đồng so với mức lãi 92 tỷ của cùng kỳ năm trước.
 • Về mặt chi phí, chi phí hoạt động của ACB trong quý 2 tăng khá mạnh với 42,9%, trong khi đó ngân hàng lại có khoản hoàn nhập chi phí dự phòng 267 tỷ đồng hỗ trợ một phần cho lợi nhuận.
 • Tổng hợp lại, trong quý 2/2022, ACB đạt được mức lợi nhuận sau thuế 3.943 tỷ đồng, tăng gần 52,4% so với cùng kỳ năm 2021. Tính lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, ACB ghi nhận mức lợi nhuận sau thuế 5.072 tỷ đồng.

2. Tình hình tài chính

Về mặt tài sản

 • Tổng tài sản của ACB tại ngày 30/6/2022 đạt mức 543.737 tỷ đồng, tăng nhẹ hơn 3% so với thời điểm đầu năm.
 • Tại thời điểm cuối quý 2/2022, Tổng dư nợ cho vay khách hàng của ACB đạt 595.598 tỷ đồng, tăng 9,3% kể từ đầu năm, mức tăng này cũng tương đương với trưởng tín dụng chung của toàn ngành ngân hàng trong 6 tháng đầu năm, khoảng 9,35%.
 • Về mặt chất lượng tài sản, tổng nợ xấu của ACB tại thời điểm cuối quý 2/2022 ở mức gần 3.000 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu giảm nhẹ xuống mức 0,76% so với 0,78% tại thời điểm đầu năm 2022. Tuy nhiên cũng cần lưu ý khi tổng nợ có khả năng mất vốn của ACB lại tăng khá mạnh, lên mức 2.190 tỷ đồng, tương ứng với mức tăng gần 59% so với đầu năm. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu cũng giảm xuống còn 185% so với mức 209% của đầu năm 2022.

Về mặt nguồn vốn

 • Tại thời điểm 30/6/2022, tổng tiền gửi huy động của khách hàng tại ACB ghi nhận đạt 388.131 tỷ đồng, tăng 2,2% kể từ đầu năm. Trong đó, tiền gửi không kỳ hạn đạt 94.660 tỷ đồng, tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) của ACB đạt 25%, giảm nhẹ so 2 điểm phần trăm so với cuối quý 1/2022.  
 • Tại thời điểm cuối quý 2, tổng vốn chủ sở hữu của ACB đạt 52.066 tỷ đồng tăng gần 16% so với đầu năm, mức tăng này chủ yếu đến từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối khi kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm của ACB tăng trưởng tốt. Ngoài ra, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) cuối quý 2 của ACB đạt 11,9%, nhích nhẹ so với mức 11,23% của đầu năm.

3. Nhận xét

Về mặt kết quả kinh doanh, trong quý 2 cũng như 6 tháng đầu năm 2022, ACB đang ghi nhận con số lợi nhuận sau thuế khá ân tượng với mức tăng trưởng lần lượt 52,4% và 42,6%. Thu nhập từ các mảng kinh doanh cốt lõi của ACB như hoạt động tín dụng và hoạt động dịch vụ cũng có mức tăng trưởng khá tốt với hai con số.

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng tăng trưởng lợi nhuận của ACB đang được hỗ trợ nhiều từ việc ngân hàng hoàn nhập chi phí dự phòng rủi ro tín dụng. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2022, ACB đã ghi nhận khoản hoàn nhập 270 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước, ngân hàng phải ghi nhận khoản chi phí dự phòng 1.922 tỷ đồng.

Tình hình tài chính của ACB trong 6 tháng đầu năm nói chung vẫn khá lành mạnh. Chất lượng tài sản tương đối ổn định khi tỷ lệ nợ xấu giảm nhẹ xuống mức 0,76%, tốt hơn mức trung bình khoản 2,2% của toàn ngành ngân hàng. Tuy nhiên cũng điểm trừ khi giá trị các khoản có khả năng mất vốn của của ACB tăng mạnh gần 59% so với đầu năm, tỷ lệ bao phủ nợ xấu tuy cao nhưng cũng có xu hướng giảm kể từ đầu năm. Về mặt nguồn vốn thì tỷ lệ an toàn vốn của ACB vẫn duy trì ổn định ở mức khá cao (11,9%) và vượt xa mức tối thiểu 8% theo chuẩn Basel II.

THAM GIA NHÓM TƯ VẤN trong phiên giao dịch

Tham gia nhóm Tư vấn của Đầu Tư Từ Đâu (E-Broker) để được admin tư vấn điểm mua/điểm bán có lợi nhất. Bấm tham gia nhóm TẠI ĐÂY.


Hoặc mở app Zalo, quét mã QR để tham gia nhóm Tư vấn đầu tư miễn phí.

Kết bạn với admin qua Zalo 0981 084 636

XEM THÊM:

Chào các bạn, tôi là Đỗ Hoàng Quân. Tôi tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam từ năm 2007. Trải qua nhiều chu kỳ, tôi am hiểu quy luật vận động của thị trường và xây dựng cho mình những nguyên tắc quan trọng để có thể kiếm tiền bền vững trên thị trường chứng khoán. Tìm hiểu thêm về tôi tại đây.

anh Quan

Đăng ký mở tài khoản chứng khoán

Tham gia nhóm Zalo tư vấn đầu tư Miễn phí

Mở app Zalo, scan để tham gia nhóm tư vấn của E-Broker hoặc kết bạn với admin qua SĐT 0981 333 743

Đọc nhiều nhất

Chuyên mục