[Cập nhật mới nhất 2022] Đánh giá BCTC cổ phiếu ACV (Tổng Công ty Cảng Hàng Không Việt Nam)

Tác giả: Chuyên gia PTCB – Phạm Quốc Đạt

Cập nhật và đánh giá báo cáo tài chính quý 3 của ACV

Về mặt kết quả kinh doanh

Theo thông tin công bố trên BCTC của ACV, có thể rút ra một số điểm chính về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong quý 3 và 9 tháng đầu năm 2022 như sau:

kết quả kinh doanh quý 3.2022 ACV
Nguồn: tổng hợp từ BCTC quý 3 của ACV
 • Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh trong quý 3 và 9 tháng đầu năm 2022 của ACV lần lượt ở các mức 4.187 tỷ đồng và 9.725 tỷ đồng, tương đương với các mức tăng rất mạnh là 1029% và 156% so với cùng kỳ năm 2021.
 • Giá vốn hàng bán được công ty kiểm soát khá tốt khi chỉ tăng 15,4% trong 9 tháng, thấp hơn nhiều so với mức tăng của doanh thu. Điều này giúp cho lợi nhuận gộp của ACV tăng mạnh, đạt mức 4.625 tỷ trong 9 tháng và biên lợi nhuận gộp cũng được cải thiện lên mức khá cao 47,6%.
 • Doanh thu từ hoạt động tài chính của quý 3 và 9 tháng đầu năm cũng tăng mạnh lần lượt +98% và +52% so với cùng kỳ, đóng góp khá nhiều vào kết quả lợi nhuận chung của doanh nghiệp. Tuy nhiên, mức tăng này lại chủ yếu đến từ lãi chênh lệch tỷ giá ngoại tệ.
 • Chi phí bán hàng của ACV trong quý 9 tháng tăng khá mạnh 68,3% nhưng vẫn thấp hơn tốc độ tăng doanh thu. Công ty đang kiểm soát khá tốt chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí tài chính khi đều giảm so với cùng kỳ.
 • Sau khi tổng hợp các khoản doanh thu và chi phí, ACV ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý 3/2022 đạt 2.985 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2021 lỗ 703 tỷ đồng. Con số lợi nhuận lũy kế 9 tháng đầu năm 2022 cũng gấp hơn 10 lần so với cùng kỳ và đạt mức 5.840 tỷ đồng. Đồng thời công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhận của cả năm 2022 sau 9 tháng hoạt động.

Tình hình tài chính

cân đối kế toán quý 3.2022 ACV
Nguồn: tổng hợp từ BCTC quý 3 của ACV

Về mặt tài sản

 • Quy mô tổng tài sản của ACV tại cuối quý 3 đạt mức 58.456 tỷ đồng, tăng nhẹ 6,3% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, các khoản mục tăng mạnh nhất so với đầu năm là tiền và tương đương tiền (+155%), phải thu khách hàng (+98%). Xây dựng cơ bản dở dang tăng 93% cho thấy Công ty cũng đẩy mạnh đầu tư cho tài sản cố định, đặc biệt là dự án sân bay Long Thành.
 • Xét về cơ cấu tài sản, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn (chủ yếu là tiền gửi ngân hàng) đang chiếm tỷ trọng lớn nhất với 54,5% tổng tài sản của ACV. Tài sản cố định cũng chiếm tỷ trọng đáng kể với trên 20%. Điều này sẽ tạo ra một khoản lợi nhuận tương đối lớn do lãi suất gửi ngân hàng đang ở mức rất cao.

Về mặt nguồn vốn

 • Tổng các khoản nợ phải trả của ACV tại thời điểm cuối quý 3 ở mức 15.726 tỷ đồng, giảm hơn 9% so với đầu năm và cũng chiếm tỷ trọng tương đối thấp với gần 27% tổng nguồn vốn của doanh nghiệp. Hầu hết các khoản mục nợ phải trả đều giảm so với đầu năm, ngoại trừ các khoản thuế phải nộp Nhà nước tăng đột biến lên mức 1.491 tỷ đồng (chủ yếu do tăng khoản thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp). Tổng các khoản vay (ngân hàng, trái phiếu) cuối quý 3 ở mức 11.363 tỷ đồng, giảm 19% so với đầu năm và chiếm tỷ trọng 19% trong cơ cấu vốn của ACV.
 • Nhìn chung, cơ cấu vốn của ACV khá lành mạnh, đòn bẩy tài chính ở mức an toàn với tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu (D/E) chỉ là 0,37. Thanh khoản của Công ty cũng dồi dào khi tiền mặt và các khoản đầu tư tài chính dưới dạng tiền gửi ngân hàng ngắn hạn chiếm đến 57% tổng tài sản. Các hệ số về khả năng thanh toán của ACV cũng được duy trì ở mức cao (tỷ số thanh toán ngắn hạn đạt 8,7 lần, tỷ số thanh toán nhanh đạt 7,3 lần)

Tình hình dòng tiền

 • Trong 9 tháng đầu năm, tổng lưu chuyển tiền thuần của ACV ở mức dương 869 tỷ đồng, từ đó đưa số dư tiền và tương đương tiền cuối quý 3 của công ty tăng mạnh lên mức 1.461 tỷ đồng so với 573 tỷ đồng của đầu năm.
 • Về cơ cấu dòng tiền thì hoạt động kinh doanh vẫn là nguồn tạo tiền hiệu quả cho công ty với dòng tiền thu về hơn 2.000 tỷ trong 9 tháng. Dòng tiền mạnh từ hoạt động kinh doanh đang là cơ sở tốt để công ty tiếp tục các hoạt động đầu tư tài sản và thanh toán nợ vay của mình.

Nhận xét

Hoạt động kinh doanh của ACV trong quý 3 cũng như 9 tháng đầu năm của ACV nhìn chung là rất tích cực. Doanh thu tăng mạnh do nhu cầu vận chuyển hàng không phục hồi mạnh sau dịch Covid cũng như mức nền so sánh thấp của cùng kỳ năm 2021. Ngoài ra, ACV cũng kiểm soát khá tốt mặt chi phí với chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm so với cùng kỳ, chi phí bán hàng tăng nhưng thấp hơn tốc độ tăng của doanh thu. Điều này đã giúp cho biên lợi nhuận của Công ty được cải thiện mạnh và đã hoàn thành kế hoạch lợi nhuận của cả năm 2022 chỉ sau 9 tháng hoạt động.

Tình hình tài chính của ACV cũng được duy trì ổn định và lành mạnh. Tỷ lệ vay nợ thấp giúp công ty không bị ảnh hưởng trong bối cảnh lãi suất tăng cao. Hoạt động kinh doanh tạo ra dòng tiền tốt giúp cho thanh khoản của công ty khá dồi dào tạo điều kiện để tiếp tục đầu tư các dự án sân bay và hoàn trả các khoản nợ.

THAM GIA NHÓM TƯ VẤN trong phiên giao dịch

Tham gia nhóm Tư vấn của Đầu Tư Từ Đâu (E-Broker) để được admin tư vấn điểm mua/điểm bán có lợi nhất. Bấm tham gia nhóm TẠI ĐÂY.


Hoặc mở app Zalo, quét mã QR để tham gia nhóm Tư vấn đầu tư miễn phí.

Kết bạn với admin qua Zalo 0981 084 636

XEM THÊM: