[Cập nhật mới nhất 2023] Đánh giá BCTC cổ phiếu ASM (Tập đoàn Sao Mai)

Tác giả: Chuyên gia PTCB – Phạm Quốc Đạt

Cập nhật và đánh giá báo cáo tài chính quý 1/2023 của ASM

Kết quả kinh doanh

Nguồn: tổng hợp từ BCTC hợp nhất quý 1/2023 của ASM
 • Trong quý 1/2023, doanh thu hợp nhất của ASM đã quay đầu giảm 5% so với cùng kỳ, đây là lần đầu tiên Công ty chứng kiến sự sụt giảm doanh thu quý kể từ quý 4/2021. Đồng thời, doanh thu từ hoạt động tài chính cũng sụt giảm mạnh (-71%) do lãi tiền gửi thu được giảm nhiều và ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả lợi nhuận chung.
 • Giá vốn hàng bán trong kỳ của ASM chỉ giảm nhẹ 0,8%, thấp hơn mức giảm của doanh thu nên biên lợi nhuận gộp trong kỳ cũng bị thu hẹp đáng kể xuống còn 12,5% so với 16,2% của cùng kỳ năm 2022. Tuy Công ty đã tiết giảm mạnh chi phí bán hàng (-51,1%) nhưng ở chiều ngược lại, chi phí tài chính tăng mạnh (+82,4%) khi Công ty vay thêm để đầu tư các dự án điện mặt trời.
 • Như vậy, sau khi khấu trừ tất cả các loại chi phí, ASM báo cáo lợi nhuận sau thuế quý 1/2023 đạt gần 86 tỷ đồng, giảm mạnh 73,5% so với cùng kỳ năm 2022, đồng thời biên lợi nhuận ròng cũng sụt giảm mạnh, chỉ còn 2,8%.

Tình hình tài chính

Nguồn: tổng hợp từ BCTC hợp nhất quý 1/2023 của ASM

Về mặt tài sản

 • Tại thời điểm cuối quý 1//2023, quy mô tổng tài sản hợp nhất của ASM là gần 19.443 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,9% so với mức đầu năm. Tuy vậy, vẫn có một số khoản mục cụ thể có mức biến động lớn đáng chú ý như: tiền và tương đương tiền giảm 27,7% và ở chiều ngược lại đầu tư tài chính ngắn hạn tăng mạnh 51,3%.
 • Cơ cấu tài sản của ASM tiếp tục giữ ở mức cân bằng giữa các khoản ngắn hạn và dài hạn, tỷ trọng các loại tài sản cũng phù hợp với đặc điểm ngành nghề kinh doanh với hàng tồn kho, tài sản cố định và phải thu khách hàng là các khoản mục chiếm tỷ trọng cao.

Về mặt nguồn vốn:

 • Tại cuối quý 1/2023, tổng nợ phải trả của ASM ở mức 11.517 tỷ đồng, tăng 2,4% so với thời điểm đầu năm. Trong số nợ phải trả của ASM thì các khản nợ vay ngân hàng tiếp tục là khoản mục quan trọng nhất với tổng số dư nợ vay ngắn hạn và dài hạn là 10.047 tỷ đồng và chiếm tỷ trọng lên đến 51,7% trong tổng nguồn vốn. Điều này là dễ hiểu vì Công ty đang đẩy mạnh xây dựng các dự án điện năng lượng mặt trời, yêu cầu lượng vốn đầu tư lớn.
 • Mặc dù dư nợ vay ngân hàng còn ở mức cao nhưng cơ cấu vốn của ASM nhìn chung chưa phải là mất cân bằng, đòn bẩy tài chính chưa quá cao khi tỷ lệ nợ phải trả trên tổng tài sản đang là 59%. Ngoài ra, các chỉ số về khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của Công ty cũng được duy trì ở các mức có thể chấp nhận được (tỷ số thanh toán hiện hành = 1,380 lần, tỷ số thanh toán nhanh = 0,94 lần).

Tình hình dòng tiền

 • Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh chính của ASM trong quý 1/2023 đã có sự cải thiện khi thu ròng về 31,6 tỷ đồng, cao hơn rất nhiều so với mức âm 254 tỷ của cùng kỳ năm 2022. Mặc dù doanh thu và lợi nhuận giảm nhưng do Công ty đã quản lý tốt hơn các khoản công nợ phải trả, phải thu của mình nên dòng tiền kinh doanh đã có phần khả quan hơn.
 • Ngoài ra, Công ty đã chi ròng 316 tỷ cho hoạt động đầu tư trong quý này với phần lớn là đầu tư ngắn hạn dưới dạng tiền gửi ngân hàng và một phần dùng để mua sắm, xây dựng tài sản cố định. Chính dòng tiền âm từ hoạt động đầu tư là nguyên nhân khiến cho tổng lưu chuyển tiền thuần trong quý của ASM âm 235 tỷ đồng và khiến cho số dư tiền mặt cuối quý giảm 27,7% so với đầu năm.

Tổng kết

Về mặt kết quả kinh doanh, quý 1/2023 không phải là một kỳ hoạt động có hiệu quả của ASM. Cụ thể, doanh thu bán hàng không giữ được đà tăng từ các quý trước mà quay đầu sụt giảm 5% so với cùng kỳ năm 2022. Công thêm những ảnh hưởng bất lợi từ giá vốn kinh doanh vẫn neo cao, cộng với chi phí tài chính và chi phí quản lý vẫn tăng khá mạnh đã khiến cho lợi nhuận sau thuế quý này của Công ty sụt giảm đến 73,5% so với cùng thời điểm năm 2022, đồng thời biên lợi nhuận ròng cũng thu hẹp đáng kể về mức khá mỏng là 2,8%.

Tuy kết quả hoạt động trong quý chưa được tốt nhưng ASM vẫn giữ được tình hình tài chính ở mức ổn định. Tuy Công ty đã đẩy mạnh vay tài chính để phục vụ đầu tư, mua sắm tài sản cố định nhưng cơ cấu vốn của ASM vẫn còn tương đối cân bằng, đòn bẩy tài chính chưa quá cao. Đồng thời, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh đã có sự cải thiện và dương trở lại nhờ Công ty đã quản lý tốt hơn các khoản công nợ phải thu, phải trả của mình.


Cập nhật và đánh giá báo cáo tài chính quý 4/2022 của ASM

Kết quả kinh doanh

Nguồn: tổng hợp từ BCTC hợp nhất quý 4/2022 của ASM

Thông qua BCTC của ASM, có thể rút ra một số điểm đáng chú ý trong kết quả kinh doanh quý 4 và lũy kế cả năm 2022 của Công ty như sau:

 • Trong quý 4/2022, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh chính của ASM đạt 3.184 tỷ đồng, tăng 16,8% so với cùng kỳ, tuy tốc độ tăng doanh thu có phần chậm lại so với quý 3 nhưng đây vẫn mà một mức tăng tương đối khả quan.
 • Về mặt chi phí, hầu hết các loại chi phí kinh doanh đều tăng khá mạnh, cao hơn cả tốc độ tăng của doanh thu như giá vốn hàng bán (tăng 19,5%), chi phí tài chính (tăng 87,5%) và chi phí quản lý doanh nghiệp (tăng 81,3%). Vì vậy, sau khi khấu trừ chi phí, ASM ghi nhận lãi sau thuế quý 4 chỉ đạt 65,7 tỷ đồng và giảm mạnh 63,6% so với cùng kỳ năm 2021.
 • Tính chung cả năm 2022, nhờ các kết quả tích cực hơn trong ba quý đầu nằm nên kết quả kinh doanh năm của ASM vẫn có được sự tăng trưởng khả quan. Doanh thu năm 2022 đạt 13.749 tỷ đồng, tăng 20,6% nhờ đóng góp chủ yếu từ mảng xuất khẩu các và thức ăn cho cá. Cộng với đóng góp từ doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh nên lợi nhuận sau thuế năm 2022 của ASM đã tăng gần 37% so với năm 2021 và đạt mức 963 tỷ đồng. Tuy nhiện, do đã đặt kế hoạch kinh doanh khá tham vọng trong năm 2022 nên khi kết thúc năm, Công ty mới chỉ hoàn thành 93,5% mục tiêu doanh thu và 59% mục tiêu lợi nhuận.

Tình hình tài chính

Nguồn: tổng hợp từ BCTC hợp nhất quý 4/2022 của ASM

Về mặt tài sản

 • Tại thời điểm cuối năm 2022, tổng tài sản hợp nhất của ASM có quy mô là 19.111 tỷ đồng, tăng nhẹ 5,2% so với hồi đầu năm. Cụ thể một số khoản mục có mức tăng mạnh, đáng chú ý như tiền và tương đương tiền (tăng 39,56%) và chi phí xây dựng cơ bản dở dang (tăng 36%) và bất động sản đầu tư (tăng 59%), ở chiều ngược lại, đầu tư tài chính ngắn hạn là khoản có mức giảm lớn nhất kể từ đầu năm (-38,8%).
 • Cơ cấu tài sản của ASM đang khá cân bằng giữa các khoản ngắn hạn và dài hạn, tỷ trọng các loại tài sản cũng phù hợp với đặc điểm ngành nghề kinh doanh với hàng tồn kho, tài sản cố định và phải thu khách hàng là các khoản mục chiếm tỷ trọng cao. Ngoài ra, chi phí xây dựng cơ bản dở dang cũng chiếm tỷ trọng đáng kể và tăng khá mạnh trong kỳ, cho thấy Công ty đang tích cực đẩy mạnh đầu tư, xây dựng tài sản cố định, nâng cao năng lực kinh doanh.

Về mặt nguồn vốn:

 • Tại ngày 31/12/2022, tổng nợ phải trả của ASM ở mức 11.270 tỷ đồng, tăng 6,4% so với thời điểm đầu năm. Đáng chú ý nhất là việc các khoản vay tài chính (ngân hàng, thuê tài chính) ngắn hạn và dài hạn đều tăng mạnh kể từ đầu năm và đang chiếm tỷ trọng lớn với hơn 51% tổng nguồn vốn của Công ty. Trong khi đó, số dư các khoản nợ thương mại (phải trả người bán, người mua trả tiền trước) đang chiếm tỷ trọng nhỏ và có xu hướng giảm mạnh trong năm 2022.
 • Nhìn chung, cơ cấu vốn của ASM tương đối cân bằng giữa vốn nợ và vốn chủ sở hữu, đòn bẩy tài chính chưa phải là quá cao khi tỷ lệ nợ phải trả trên tổng tài sản đang là 59%. Ngoài ra, các chỉ số về khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của Công ty cũng đang ở các mức có thể chấp nhận được (tỷ số thanh toán hiện hành = 1,26 lần, tỷ số thanh toán nhanh = 0,82 lần).

Tình hình dòng tiền

 • Trong năm 2022, tổng lưu chuyển tiền thuần của ASM ở mức dương 230,4 tỷ đồng, cải thiện mạnh so với mức am 193,9 tỷ của năm 2021. Từ đó giúp cho số dư tiền mặt cuối năm của Công ty tăng mạnh gần 40% so với thời điểm đầu năm.
 • Tuy nhiên, cơ cấu dòng tiền của ASM lại chưa thực sự tốt. Cụ thể, mặc dù kết quả doanh thu và lợi nhuận của năm 2022 tăng khá tốt nhưng dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của Công ty lại sụt giảm mạnh so với cùng kỳ và ở mức âm 263,5 tỷ đồng (nguyên nhân chủ yếu do các khoản nợ phải thu vẫn còn cao và tăng khá mạnh trong năm 2022 đồng thời Công ty cũng đẩy mạnh hoàn trả các khoản nợ thương mại trong kỳ). Do thiếu hụt dòng tiền từ hoạt động kinh doanh nên Công ty phải tăng cường huy động qua kênh vay ngân hàng (thu ròng về 1.053 tỷ đồng) để tài trợ cho hoạt động đầu tư, mua sắm tài sản cố định.

Nhận xét

Trên phương diện kết quả kinh doanh, quý 4/2022 của ASM chưa thực sự tích cực. Mặc dù doanh thu vẫn gia tăng 16,8% so với cùng kỳ, nhưng do gánh nặng về chi phí như giá vốn hàng bán, chi phí tài chính và chi phí quản lý đồng loạt tăng mạnh đã khiến cho lợi nhuận sau thuế của quý này sụt giảm đến 63,6% so với cùng thời điểm năm 2021.

Tuy nhiên, nhờ các kết quả tích cực hơn trong ba quý đầu nằm nên hoạt động kinh doanh cả năm 2022 của ASM vẫn có được sự tăng trưởng khả quan. Cụ thể, doanh thu năm 2022 tăng 20,6% nhờ đóng góp chủ yếu từ mảng xuất khẩu các và thức ăn cho cá. Cộng với đóng góp từ doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh nên lợi nhuận sau thuế năm 2022 của Công ty đã tăng gần 37% so với năm 2021 và đạt mức 963 tỷ đồng. Tuy vậy, do đã đặt kế hoạch kinh doanh khá tham vọng trong năm 2022 nên khi kết thúc năm, Công ty mới chỉ hoàn thành 93,5% mục tiêu doanh thu và 59% mục tiêu lợi nhuận.

Ngoài ra, tình hình tài chính của ASM nhìn chung giữ được sự ổn định. Tuy Công ty đã đẩy mạnh vay tài chính để phục vụ đầu tư, mua sắm tài sản cố định nhưng cơ cấu vốn của ASM vẫn còn tương đối cân bằng, đòn bẩy tài chính chưa quá cao. Đồng thời, kết quả về dòng tiền vẫn chưa tương xứng với mức tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh trong kỳ bị âm, phần nào khiến cho Công ty phải tăng cường hoạt động vay để bù đắp thiếu hụt.


Cập nhật và đánh giá báo cáo tài chính quý 3/2022 của ASM

Về mặt kết quả kinh doanh

Thông qua BCTC của ASM, có thể rút ra một số điểm đáng chú ý trong kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm 2022 của Công ty như sau:

kết quả kinh doanh quý 3.2022 ASM
Nguồn: tổng hợp từ BCTC quý 3/2022 của ASM
 • Trong quý 3/2022, doanh thu thuần của ASM tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng tốt (+38,4%) so với cùng kỳ, góp phần đưa doanh thu lũy kế 9 tháng đầu năm lên mức 10.564 tỷ đồng và tăng trưởng gần 22% so với cùng thời điểm năm 2021. Ngoài ra, giá vốn hàng bán trong 9 tháng tăng chậm hơn doanh thu nên lợi nhuận gộp cũng tăng mạnh hơn 66% so với cùng kỳ.
 • Các chi phí hoạt động trong 9 tháng như chi phí tài chính, chi phí quản lý doanh nghiệp đều có mức tăng vừa phải, ở mức một con số. Chỉ có chi phí bán hàng tăng khá mạnh (+73,65%) so với cùng kỳ, chủ yếu do chi phí vận chuyển hàng hóa tăng cao.
 • Sau khi tổng hợp tất cả các khoản doanh thu và chi phí, ASM ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý 3 ở mức 224,7 tỷ đồng, giảm 10,1% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, do kết quả hai quý đầu năm khá đột biến nên khi tính lũy kế 9 tháng thì con số lợi nhuận mà ASM đạt được vẫn có sự tăng trưởng tích cực (+71%) so với cùng kỳ. So với kế hoạch kinh doanh của năm 2022, ASM đã hoàn thành 72% chỉ tiêu doanh thu và 55% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Tình hình tài chính

Nguồn: tổng hợp từ BCTC quý 3/2022 của ASM

Về mặt tài sản

 • Quy mô tổng tài sản của ASM tại thời điểm cuối quý 3/2022 đạt 19.226 tỷ đồng, tăng nhẹ 5,8% so với thời điểm đầu năm. Cụ thể một số khoản mục có mức tăng mạnh, đáng chú ý như tiền và tương đương tiền (tăng 68,6%) và chi phí xây dựng cơ bản dở dang (tăng 54,1%), ở chiều ngược lại, đầu tư tài chính ngắn hạn là khoản có mức giảm lớn nhất kể từ đầu năm (-27,7%).
 • Cơ cấu tài sản của ASM đang khá cân bằng giữa ngắn hạn và dài hạn, tỷ trọng các loại tài sản cũng phù hợp với đặc điểm ngành nghề kinh doanh với hàng tồn kho, tài sản cố định và phải thu khách hàng là các khoản mục chiếm tỷ trọng cao. Ngoài ra, chi phí xây dựng cơ bản dở dang cũng chiếm tỷ trọng đáng kể và tăng khá mạnh trong kỳ, cho thấy Công ty đang tích cực đẩy mạnh đầu tư, xây dựng tài sản cố định, nâng cao năng lực kinh doanh.

Về mặt nguồn vốn

 • Tại ngày 30/9/2022, tổng nợ phải trả của ASM ở mức 10.946 tỷ đồng, tăng nhẹ (3,3%) so với mức đầu năm. Đáng chú ý, các khoản vay tài chính (ngân hàng, thuê tài chính) ngắn hạn và dài hạn đều tăng mạnh kể từ đầu năm và đang chiếm tỷ trọng lớn với hơn 47% tổng nguồn vốn của Công ty. Trong khi đó, số dư các khoản nợ thương mại (phải trả người bán, người mua trả tiền trước) đang chiếm tỷ trọng nhỏ và có xu hướng giảm so với đầu năm.
 • Nhìn chung, cơ cấu vốn của ASM tương đối cân bằng giữa vốn nợ và vốn chủ sở hữu (vốn chủ sở hữu vẫn chiếm 44% tổng nguồn vốn). Các chỉ số về khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của Công ty cũng đang ở mức đảm bảo (tỷ số thanh toán hiện hành = 1.41 lần, tỷ số thanh toán nhanh = 1 lần).

Tình hình dòng tiền

 • Trong 9 tháng đầu năm 2022, tổng lưu chuyển tiền thuần của ASM ghi nhận ở mức dương 399 tỷ đồng, cải thiện tốt so với cùng kỳ giúp cho số dư tiền và tương đương tiền cuối kỳ tăng mạnh 68% so với thời điểm đầu năm
 • Tuy nhiên, cơ cấu dòng tiền của ASM lại chưa thực sự tốt. Cụ thể, mặc dù kết quả lợi nhuận 9 tháng tăng cao nhưng dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của Công ty lại sụt giảm mạnh so với cùng kỳ và ở mức âm 156 tỷ đồng (nguyên nhân chủ yếu do đẩy mạnh hoàn trả các khoản nợ thương mại). Điều này khiến cho Công ty phải tăng cường huy động qua kênh vay ngân hàng để tài trợ cho hoạt động đầu tư, mua sắm tài sản cố định.

Nhận xét

Về phương diện kết quả kinh doanh, con số doanh thu và lợi nhuận đạt được trong 9 tháng đầu năm 2022 của ASM đều có sự tăng trưởng tích cực với lần lượt +22% và +71% so với cùng kỳ. Các khoản chi phí hoạt động cũng được kiểm soát khá tốt nên các chỉ tiêu về khả năng sinh lời của của Công ty như biên lợi nhuận gộp, biên lợi nhuận ròng đều được cải thiện. Tuy nhiên, do kế hoạch kinh doanh đề ra cho năm 2022 là khá tham vọng nên Công ty vẫn còn cách khá xa mới đạt được chỉ tiêu lợi nhuận của năm nay.

Tình hình tài chính của ASM nhìn chung vẫn có được sự ổn định. Tuy Công ty đã đẩy mạnh vay tài chính để phục vụ đầu tư, mua sắm tài sản cố định nhưng cơ cấu vốn của ASM vẫn còn tương đối cân bằng, đòn bẩy tài chính chưa quá cao. Tuy vậy, kết quả về dòng tiền vẫn chưa tương xứng với mức tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh trong kỳ bị âm, phần nào khiến cho Công ty phải tăng cường hoạt động vay, nợ để tài trợ cho hoạt động đầu tư.

Mở tài khoản chứng khoán VPS và đồng hành cùng Đầu Tư Từ Đâu để luôn được cập nhật những mã cổ phiếu khỏe nhất thị trường

Xem chi tiết Quyền lợi khi mở tài khoản chứng khoán VPS với Đầu Tư Từ Đâu

Xem thêm: