[Cập nhật mới nhất 2023] Đánh giá BCTC cổ phiếu BCM (Tổng công ty đầu tư và phát triển công nghiệp)

Tác giả: chuyên viên phân tích – Ngô Tùng Ngọc

Kết quả kinh doanh

kết quả kinh doanh quý 3.2022 BCM
(Nguồn: BCTC quý 3/2022 của công ty BCM)

Kết quả kinh doanh thuần của BCM trong quý 3 năm 2022 cho thấy sự tăng trưởng rõ rệt so với cùng kỳ. Cụ thể:

  • Doanh thu quý 3 năm 2022 tăng gần gấp 3 lần so với cùng kỳ, tuy nhiên giá vốn hàng bán cũng đồng thời cũng tăng gấp 4.5 lần so với cùng kỳ. Điều này khiến khả năng sinh lời từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp giảm sâu so với cùng kỳ. Theo đó biên lợi nhuận gộp trong kỳ đã giảm một nửa so với cùng kỳ, đạt 29.82%.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế quý 3 năm 2022 của BCM lại có sự tăng trưởng rất cao so với thời điểm cùng kì. Nguyên nhân do quý 3 năm 2021 lợi nhuận sau thuế của BCM ghi nhận một con số thấp bất thường, chỉ đạt 52.3 tỷ đồng (do vào thời điểm đó doanh nghiệp đã chi hơn 97 tỷ đồng ủng hộ phòng chống Covid-19). Kết quả là lợi nhuận sau thuế của BCM đã tăng 414.8%. Trong khi biên lợi nhuận sau thuế của BCM đạt 11.5%, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, hoạt động kinh doanh của BCM ghi nhận mức tăng trưởng tích cực so với thời điểm 2021. Doanh thu và lợi nhuận gộp tăng lần lượt 27% và 29% so với cùng kỳ. Trong khi đó lợi nhuận sau thuế của BCM đã tăng 121.72% nhờ chi phí quản lý được tiết giảm. Công ty đã hoàn thành 70% kế hoạch doanh thu và 77% kế hoạch lợi nhuận đề ra trong năm 2022.

Tình hình tài chính

tình hình tài chính quý 3.2022 BCM
(Nguồn: BCTC quý 3 năm 2022 của công ty BCM)

Về tài sản:

. Trong năm 2022, tổng tài sản của BCM chỉ tăng 1.37% so với cùng kỳ. Cụ thể:

  • Tài sản ngắn hạn của BCM tập trung chủ yếu dưới dạng hàng tồn kho của doanh nghiệp. Tính đến quý 3 năm 2022, tỷ trọng hàng tồn kho của doanh nghiệp chiếm 43.14% tổng giá trị tài sản. Trong đó, phần lớn là các khoản chi phí xây dựng dở dang ở các dự án mà công ty đang là chủ đầu tư.
  • Tài sản dài hạn của doanh nghiệp có tỷ trọng 42.41% trên tổng giá trị tài sản. Một điểm cần lưu ý là công ty không sở hữu quá nhiều tài sản cố định. Thay vào đó công ty nắm một lượng lớn tài sản thông qua hình thức đầu tư tài chính dài hạn, cụ thể là nắm giữ qua các công ty liên doanh liên kết.

Về nguồn vốn:

  • BCM có tỷ trọng sử dụng nợ vay chiếm 62.23% tổng giá trị nguồn vốn. Tuy nhiên so với các công ty cùng ngành khác thì BCM tỷ lệ sử dụng nợ vay của BCM là khá thấp. Về nợ ngắn hạn, các khoản chi phí phải trả ngắn hạn chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng nguồn vốn. Trong đó chủ yếu là các khoản tiền nợ các công ty xây dựng của BCM.
  • Nợ vay chủ yếu của BCM nằm ở các khoản nợ vay tài chính dài hạn. Đây là một trong những nguồn vốn chủ yếu được công ty huy động cho các dự án kinh doanh, chiếm 22.09% tổng giá trị nguồn vốn. Ngoài ra, công ty cũng sử dụng khá nhiều vốn chủ trong kinh doanh, với tỷ trọng 21% vốn góp chủ sở hữu và 11.6% là lợi nhuận chưa phân phối.

Tình hình dòng tiền

  • Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ của BCM trong năm 2022 đang là -1,404 tỷ đồng. Nguyên nhân chính là do trong 9 tháng đầu năm 2022 công ty đã chi ròng 1,494 tỷ đồng cho các hoạt động tài chính, trong số đó chủ yếu là để tất toán các khoản nợ vay đến hạn.
  • Dòng tiền kinh doanh của công ty có sự tăng trưởng tốt so với thời điểm quý 3 năm 2021, điều này là nhờ trong kỳ công ty đã tiết giảm được giá trị hàng tồn kho hiệu quả. Trong khi đó, ở mảng đầu tư BCM tiếp tục chi thêm 743 tỷ đồng để góp vốn trực tiếp vào đơn vị khác, tiếp tục mở rộng hoạt động liên doanh.

THAM GIA NHÓM TƯ VẤN trong phiên giao dịch

Tham gia nhóm Tư vấn của Đầu Tư Từ Đâu (E-Broker) để được admin tư vấn điểm mua/điểm bán có lợi nhất. Bấm tham gia nhóm TẠI ĐÂY.


Hoặc mở app Zalo, quét mã QR để tham gia nhóm Tư vấn đầu tư miễn phí.

Kết bạn với admin qua Zalo 0981 084 636

Nhận xét

BCM hoạt động trong lĩnh vực bất động sản khu công nghiệp, tuy nhiên công ty không hoàn toàn sở hữu các bất động sản cho thuê mà lại để các công ty con nắm các dự án bất động sản và bản thân kiếm lời từ các hoạt động liên doanh. Bản thân công ty vẫn đứng vai trò là chủ đầu tư và tham gia vào công tác xây dựng phát triển dự án. Hiện nay tình hình kinh doanh lũy kế 9 tháng đầu năm của BCM vẫn khá lạc quan nhưng riêng quý 3 khả năng sinh lời đã có sự suy giảm so với quý 1 và 2. Nguyên nhân chính do giá vốn trong quý 3 tăng khá mạnh và lợi nhuận từ các hoạt động liên doanh suy giảm.

Về chất lượng tài sản, do BCM là một công ty đóng vai trò chủ đầu tư, lợi ích của công ty sẽ gắn chặt với các khoản đầu tư tài chính và các dự án đang được triển khai. Hiện tại giá trị các khoản đầu tư tài chính của công ty vẫn duy trì tỷ trọng cao. Điều này vẫn giúp BCM đảm bảo được nguồn thu dài hạn từ việc khai thác bất động sản khu công nghiệp. Ngoài ra, việc tỷ trọng tồn kho cao cũng như chi phí phải trả ngắn hạn tăng cho thấy công ty vẫn đang liên tục triển khai các dự án mới, đảm bảo đầu ra lợi nhuận trong tương lai.