[Cập nhật mới nhất 2023] Đánh giá BCTC cổ phiếu BID (Ngân hàng BIDV)

Tác giả: Chuyên gia PTCB – Phạm Quốc Đạt

@bctc.doanhnghiep Phân tích nhanh BCTC cổ phiếu BID #bctc #cophieu #nganhangbidv ♬ Purple Front – DJ BAI

cập nhật và đánh giá báo cáo tài chính quý 4/2022 của BID

Về mặt kết quả kinh doanh

Theo báo cáo từ BID, hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong quý 4 và lũy kế cả năm 2022 có những điểm đáng chú ý như sau:

Nguồn: tổng hợp từ BCTC hợp nhất quý 4/2022 của BID
 • Trong quý 4/2022, tổng thu nhập hoạt động của BID đạt 17.680 tỷ đồng, tăng 15.2% so với cùng kỳ. Cụ thể hơn, hoạt động tín dụng đang là điểm sáng khi mang về 14.532 tỷ đồng thu nhập lãi thuần, tăng 33,8% so với cùng kỳ và đóng góp đến 82% trong tổng thu nhập hoạt động của BID. Ngoài ra, thu nhập từ hoạt động kinh doanh ngoại hối cũng có sự đột biến khi tăng 72,4% so với quý 4/2021. Ở chiều ngược lại, thu từ hoạt động dịch vụ và đầu tư chứng khoán của Ngân hàng lại có các mức sụt giảm lần lượt là 21,9% và 74,1% khi so với cùng kỳ năm 2021.
 • Trên phương diện chi phí, tổng chi phí hoạt động của BIDV trong quý 4/2022 ở mức 17.680 tỷ đồng, tăng khá mạnh (+21,2%) so với cùng kỳ năm 2021. Đáng chú ý hơn là chi phí dự phòng rủi ro tín dụng mà Ngân hàng trích lập trong kỳ giảm hơn 1.500 tỷ đồng tương đương với (-24,9%) so với cùng kỳ, và đóng góp khá nhiều trong sự tăng trưởng lợi nhuận của BIDV trong quý 4/2022.
 • Sau khi tổng hợp các khoản thu nhập và chi phí, BIDV ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt được trong quý 4/2022 là 4.262 tỷ đồng, tăng mạnh 88,8% so với cùng kỳ năm 2021. Tính lũy kế cả năm 2022, Ngân hàng cũng ghi nhận sự tăng trưởng tích cực khi tổng thu nhập hoạt động tăng 11,4% cộng với chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm mạnh 18,6% đã giúp cho lợi nhuận được trong năm 2022 tăng hơn 70% so với năm 2021, đồng thời hoàn thành vượt 12% kế hoạch lợi nhuận của năm 2022.

Tình hình tài sản và nguồn vốn

Nguồn: tổng hợp từ BCTC hợp nhất quý 4/2022 của BID

Về mặt tài sản

 • Tại cuối quý 4/2022, quy mô tổng tài sản của BIDV đạt 2.120.528 tỷ đồng, tăng 20,4% so với thời điểm đầu năm. Tổng dư nợ tín dụng của BIDV (bao gồm các khoản đầu tư trái phiếu doanh nghiệp) tại ngày 31/12/2022 là 1.535.002 tỷ đồng, tương ứng với mức tăng trưởng trên 12% trong cả năm 2022. Giá trị các khoản đầu tư trái phiếu doanh nghiệp là 12.774 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng nhỏ chỉ 0,8% so với tổng dư nợ tín dụng.
 • Tính đến cuối quý 4, BIDV ghi nhận tổng giá trị nợ xấu nội bảng là ở mức 17.622 tỷ đồng, tăng hơn 30% so với thời điểm đầu năm nhưng đã có sự cải thiện khi giảm 12,4% so với mức cuối quý 3. Tỷ lệ nợ xấu tại thời điểm cuối năm 2023 ở mức 1,16%, tăng so với mức 0,9% hồi đầu năm. Tuy vậy, Ngân hàng vẫn đang duy trì được tỷ lệ dự phòng bao phủ nợ xấu ở mức khá cao và an tòan là gần 217%.

Về mặt nguồn vốn

 • Tổng tiền gửi huy động từ khách hàng tại cuối quý 4 của BIDV tăng nhẹ 6,8% so với thời điểm đầu năm và đạt mức 1.473.605 tỷ đồng. Ngoài ra, tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) của Ngân hàng đạt 18,4%, giảm nhẹ so vơi mức 19,4% hồi đầu năm.
 • Tại ngày 31/12/2022, quy mô vốn chủ sở hữu của BIDV đạt mức 104.206 tỷ đồng, tăng mạnh 20,7% so với thời điểm đầu năm 2022. Mức tăng này của vốn chủ sở hữu chủ yếu do đóng góp từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối khi kết quả kinh doanh trong năm 2022 của Ngân hàng tăng trưởng tích cực.

Nhận xét

Hoạt động kinh doanh trong qúy 4/2022 của BIDV tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng tích cực từ ba quý đầu năm. Mảng kinh doanh cốt lõi là hoạt động cho vay tín dụng có được tốc độ tăng trưởng thu nhập cao (+33,8%) so với cùng kỳ. Đồng thời, thu từ hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng khá đột biến cùng với chi phí dự phòng rủi ro tín dụng được cắt giảm mạnh đã giúp cho lợi nhuận sau thuế quý 4 của BIDV có mức tăng trưởng cao 88% so với cùng kỳ năm 2021.

Tính lũy kế cả năm 2022, kết quả kinh doanh của BIDV cũng đang có được sự tăng trưởng tốt với tổng thu nhập hoạt động tăng 11,4% và lợi nhuận sau thuế tăng hơn 70% so với năm 2021. Ngân hàng cũng đã hoàn thành vượt 12% kế hoạch lợi nhuận của năm 2022.

Tình hình tài sản và nguồn vốn của của BIDV nhìn chung vẫn có được sự ổn định và bền vững. Tổng tài sản của Ngân hàng tăng mạnh hơn 20% trong năm 2022. Tăng trưởng cho vay tín dụng năm 2022 đạt 12, tỷ lệ nợ xấu tuy có tăng nhưng vẫn đang ở mức tương đối thấp với gần 1,2%. Ngoài ra, BIDV cũng đang duy trì được tỷ lệ dự phòng bao phủ nợ xấu duy trì ở mức cao trên 200%, đây chính là cơ sở để Ngân hàng giảm bớt chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, hỗ trợ khá nhiều cho tăng trưởng lợi nhuận trong năm 2022.


cập nhật và đánh giá báo cáo tài chính quý 3/2022 của BID

Kết quả kinh doanh

Theo báo cáo từ BID, hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong quý 3 cũng như 9 tháng đầu năm 2022 có những điểm đáng chú ý như sau:

 • Trong quý 3/2022, hoạt động tín dụng của BIDV mang lại 14.098 tỷ đồng thu nhập lãi thuần, tăng 15,5% so với quý 3/2021. Lũy kế 9 tháng đầu năm, chỉ tiêu này của BIDV cũng tăng trưởng 15.5% so với cùng kỳ và đạt 41.531 tỷ đông.
 • Các mảng kinh doanh ngoài tín dụng của BID lại cho ra các kết quả khá trái chiều trong quý 3. Thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ tiếp tục suy giảm với (-9,6%) so với cùng kỳ năm trước, thu nhập từ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư cũng giảm còn 52 tỷ đồng so với 151 tỷ đồng của quý 3/2022. Ở chiều ngược lại, hoạt động kinh doanh ngoại hối ghi nhận 801 tỷ đồng thu nhập thuần, tăng mạnh hơn 75% so với cùng kỳ, các hoạt động kinh doanh khác cũng mang lại thu nhập thuần ở mức 1.057 tỷ đồng, tăng 33.1%.
 • Trên phương diện chi phí, tổng chi phí hoạt động của BIDV trong quý 3/2022 ở mức 5.452 tỷ đồng, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý hơn là chi phí dự phòng rủi ro tín dụng mà Ngân hàng trích lập trong kỳ giảm hơn 2.000 tỷ đồng tương ứng với (-27,6%) so với cùng kỳ năm trước, đây là một trong những nguyên nhân chính giúp lợi nhuận trước thuế của BIDV tăng mạnh trong quý 3.
 • Sau khi tổng hợp các khoản thu nhập và chi phí, BIDV báo cáo lợi nhuận trước thuế đạt được trong quý 3 và 9 tháng đầu năm 2022 là 6.673 và 17.677 tỷ đồng, tương vứng với các mức tăng 149,6% và 64,7% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, sau 9 tháng, Ngân hàng đã hoàn thành trên 85% kế hoạch lợi nhuận trước thuế đề ra từ đầu năm 2022.

Tình hình tài sản và nguồn vốn

Về mặt tài sản

 • Tại cuối quý 3/2022, quy mô tổng tài sản của BIDV đạt 2.048.593 tỷ đồng, tăng 16,3% so với thời điểm đầu năm. Tổng dư nợ tín dụng của BIDV (bao gồm các khoản đầu tư trái phiếu doanh nghiệp) tại ngày 30/9/2022 ở mức 1.507.652 tỷ đồng, tương ứng với mức tăng trưởng trên 10% trong 9 tháng đầu năm. Giá trị các khoản đầu tư trái phiếu doanh nghiệp là 12.748 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng nhỏ chỉ 0,8% so với tổng dư nợ tín dụng.
 • Tính đến cuối quý 3, tổng giá trị nợ xấu nội bảng của BIDV ở mức 20.125 tỷ đồng, tăng hơn 48% so với thời điểm đầu năm, trong đó đáng chú ý là nợ nhóm V (nợ có khả năng mất vốn) đã tăng gấp 1,8 lần. Tỷ lệ nợ xấu tại cuối quý 3 ở mức 1,3%, tiếp tục tăng so với mức 1,03% của quý 2. Tỷ lệ dự phòng bao phủ nợ xấu đạt 214%, giảm nhẹ so với mức 262% tại cuối quý trước.

Về mặt nguồn vốn

 • Tổng tiền gửi huy động từ khách hàng tại cuối quý 3 của BIDV tăng nhẹ 2,5% so với thời điểm đầu năm và đạt mức 1.414.224 tỷ đồng. Việc huy động thông qua phát hành giấy tờ có giá của Ngân hàng được đẩy mạnh hơn, tăng gần 17% so với đầu năm và ở mức 144.209 tỷ đồng. Tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) của BIDV đạt  18,8%, giảm nhẹ so vơi mức 19,7% hồi đầu năm.
 • Tại ngày 30/9/2022, tổng giá trị vốn chủ sở hữu của BIDV đạt 100.925 tỷ đồng, tăng gần 17% so với thời điểm đầu năm 2022. Đóng góp vào mức tăng này chủ yếu đến từ việc lợi nhuận chưa phân phối của Ngân hàng tăng khá mạnh sau 9 tháng đầu năm.

Nhận xét

Hoạt động kinh doanh trong quý 3 cũng như 9 tháng đầu năm của BIDV tiếp tục cho kết quả tích cực. Lợi nhuận trước thuế mà Ngân hàng đạt được trong quý 3 và 9 tháng đầu năm duy trì được tốc độ tăng trưởng khá ấn tượng với lần lượt +149,6% và +64,7% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập lãi thuần từ hoạt động tín dụng tăng tốt, trên 15% so với cùng kỳ và chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm mạnh chính là hai động lực giúp lợi nhuận của BIDV có được mức tăng trưởng cao.

Chất lượng các khoản cho vay của BIDV có phần suy giảm trong quý 3/2022. Tổng giá trị nợ xấu tại thời điểm cuối quý 3 đã tăng gần 48% so với thời điểm đầu năm, tỷ lệ nợ xấu bị kéo lên mức 1,3%, cao hơn so với mức xấp xỉ 1% tại cuối quý 2 và đầu năm 2022. Dù dự phòng nợ xấu trích lập trong kì giảm mạnh nhưng BIDV vẫn giữ được tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu ở mức khá cao trên 200%. Mức dự phòng cao này có thể sẽ tiếp tục đóng vai trò như một bộ đệm, có thể góp phần hỗ trợ cho lợi nhuận trong những quý sau.


cập nhật và đánh giá báo cáo tài chính quý 2/2022 của BID

Kết quả kinh doanh BID quý 2/2022

Theo các thông tin trên báo cáo KQKD, hoạt động kinh doanh trong quý 2 cũng nhưng 6 tháng đầu năm 2022 của BIDV có những điểm đáng chú ý như sau:

 • Hoạt động tín dụng của BIDV trong quý 2/2022 mang lại khoản thu nhập lãi thuần ở mức 14.619 tỷ đồng, tăng trưởng 13,1% so với cùng kỳ năm trước. Biên thu nhập lãi thuần (NIM) trong quý 2 của BID đạt 3,08% và tiếp tục có sự cải thiện so với quý trước cùng kỳ cùng kỳ năm ngoái.
 • Các nguồn thu nhập ngoài lãi của BID đang cho kết quả khá trái chiều trong quý 2. Thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ và các hoạt động khác đồng loạt giảm lần lượt 13,7% và 38,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, mảng kinh doanh ngoại hối mang lại khoản lợi nhuận 624 tỷ đồng, tăng 54,1%. Hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư cũng có lãi nhẹ 64 tỷ đồng so với mức lỗ 162 tỷ đồng trong quý 2 năm trước.
 • Về mặt chi phí, chi phí hoạt động của BIDV trong quý 2 ở mức 5.195 tỷ đồng, tăng khá mạnh (26,5%) so với cùng kỳ năm trước. Nhưng bù lại, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của Ngân hàng giảm mạnh hơn 2.000 tỷ đồng tương ứng với 25,1% so với quý 2/2021.
 • Tổng hợp lại, trong quý 2/2022, BID ghi nhận 5.264 tỷ đồng lợi nhuận nhuận sau thuế, giảm 40,8% so với cùng kỳ năm trước. Tính lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, hoạt động kinh doanh của Ngân hàng cũng mang lại con số lợi nhuận khá ấn tượng với 8.902 tỷ đồng, tăng 37,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tình hình tài chính

Về mặt tài sản

 • Tại ngày 30/6/2022, tổng tài sản của BIDV được ghi nhận ở mức 1.979.416 tỷ đồng, tăng hơn 13% kể từ đầu năm. Tổng dư nợ cho vay tín dụng (bao gồm trái phiếu doanh nghiệp) ở mức 1.496.838 tỷ đồng, tăng 9,4% kể từ đầu năm, mức tăng này thấp tương đương với trưởng tín dụng chung 9,35% của toàn ngành ngân hàng trong 6 tháng đầu năm.
 • Chất lượng tài sản của BIDV nhìn chung vẫn giữ ở mức ổn định. Tổng nợ xấu tại thời điểm cuối quý 2 của BIDV là 15.139 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,02%, tăng nhẹ so với hồi đầu năm. Tổng dự phòng rủi ro tín dụng tăng 36% so với đầu năm kéo tỷ lệ bao phủ nợ xấu của BIDV lên mức 262%.

Về mặt nguồn vốn

 • Tại thời điểm cuối quý 2, BID ghi nhận tổng tiền gửi huy động của khách hàng đạt mức 1.406.297 tỷ đồng, tăng gần 2% kể từ đầu năm.
 • Tổng vốn chủ sở hữu của BIDV tại ngày 30/6/2022 ở mức 93.988 tỷ đồng tăng hơn 8,9% so với hồi đầu năm. Mức tăng này chủ yếu đến từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối do Ngân hàng đang ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận sau thuế khá cao trong 6 tháng đầu năm. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) của BIDV tại thời điểm cuối quý 2 ghi nhận ở mức 8,5%, không quá cao khi so với mức tối thiểu 8% của chuẩn Basel II.

Nhận xét

Hoạt động kinh doanh trong quý 2 cũng như 6 tháng đầu năm của BIDV nhìn chung cho kết quả tích cực. Lợi nhuận sau thuế quý 2 cũng như bán niên tăng trưởng khá ấn tượng so với cùng kỳ năm trước với lần lượt 40,8% và 37,8%. Thu nhập từ hoạt động tín dụng – mảng kinh doanh cốt lõi của ngân hàng tăng trưởng 15% trong 6 tháng đầu năm và biên NIM cũng có sự cải thiện so với cùng kỳ năm ngoái.

Chất lượng tài sản của BIDV được duy trì ổn định trong 6 tháng đầu năm 2022. Tỷ lệ nợ xấu được giữ ổn định quanh mức 1%. Ngân hàng cũng khá tích cự trong việc trích lập dự phòng rủi ro, kéo tỷ lệ bao phủ nợ xấu lên mức 262%, mức cao thứ hai trong ngành. Tỷ lệ bảo phủ nợ xấu cao không những dự phòng cho rủi ro nợ xấu mà còn đóng vai trò như một bộ đệm, có thể góp phần hỗ trợ cho lợi nhuận trong những quý sau.

Tuy nhiên cũng cần lưu ý về mức độ đảm bảo về nguồn vốn của BIDV. Tỷ lệ an toàn vốn của BID cuối quý 2 đang ở mức 8,5%, khá gần với ngưỡng quy định tối thiểu 8%. Ngân hàng cần phải có biện pháp tăng vốn điều lệ, cải thiện chỉ số CAR để tạo điều kiện cho tăng trưởng hoạt động trong dài hạn.

THAM GIA NHÓM TƯ VẤN trong phiên giao dịch

Tham gia nhóm Tư vấn của Đầu Tư Từ Đâu (E-Broker) để được admin tư vấn điểm mua/điểm bán có lợi nhất. Bấm tham gia nhóm TẠI ĐÂY.


Hoặc mở app Zalo, quét mã QR để tham gia nhóm Tư vấn đầu tư miễn phí.

Kết bạn với admin qua Zalo 0981 084 636

XEM THÊM:

Chào các bạn, tôi là Đỗ Hoàng Quân. Tôi tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam từ năm 2007. Trải qua nhiều chu kỳ, tôi am hiểu quy luật vận động của thị trường và xây dựng cho mình những nguyên tắc quan trọng để có thể kiếm tiền bền vững trên thị trường chứng khoán. Tìm hiểu thêm về tôi tại đây.

anh Quan

Đăng ký mở tài khoản chứng khoán

Tham gia nhóm Zalo tư vấn đầu tư Miễn phí

Mở app Zalo, scan để tham gia nhóm tư vấn của E-Broker hoặc kết bạn với admin qua SĐT 0981 333 743

Đọc nhiều nhất

Chuyên mục