[Cập nhật mới nhất 2023] Đánh giá BCTC cổ phiếu C4G (CTCP tập đoàn CIENCO4)

Tác giả: Chuyên viên phân tích – Ngô Tùng Ngọc

Cập nhật và đánh giá BCTC quý 4/2022 của C4

Về mặt kết quả kinh doanh

Từ các thông tin trên BCTC của C4G, có thể rút ra một số điểm nổi bật trong hoạt động kinh doanh quý 4 và lũy kế cả năm 2022 của doanh nghiệp như sau:

Nguồn: tổng hợp từ BCTC hợp nhất quý 4/2022 của C4G
 • Trong quý 4/2022, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh chính của C4G đã tăng trưởng khá đột biến (+138%) so với cùng kỳ năm trước và đạt mức 928,8 tỷ đồng. Thu nhập từ các công ty liên doanh, liên kết cũng có sự cải thiện mạnh, thu về 4,7 tỷ đồng so với mức lỗ hơn 14 tỷ trong quý 4/2021. Đồng thời, doanh thu từ hoạt động tài chính cũng tăng hơn 32% chủ yếu nhờ lãi thu được từ tiền gửi ngân hàng tăng.
 • Về mặt chi phí, đáng chú ý nhất là giá vốn hàng bán đã tăng mạnh 225,4% và cao hơn cả tốc độ tăng của doanh thu, khiến cho biên lợi nhuận gộp bị thu hẹp đáng kể. Ở chiều ngược lại, Công ty đã tiết giảm khá tốt các loại chi phí hoạt động khác như chi phí tài chính giảm 26,6% và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 23% so với cùng kỳ. Vì vậy, sau khi khấu trừ tất cả các loại chi phí, C4G ghi nhận lãi sau thuế quý 4 đạt 58,2 tỷ đồng, tăng nhiều lần so với mức 5,7% tỷ của cùng kỳ năm 2021.
 • Kết quả kinh doanh lũy kế cả năm 2022 của C4G cũng có được sự tăng trưởng khá tích cực. Mảng kinh doanh chính là hoạt động xây lắp tăng trưởng tốt, cộng với thu đột biến từ chuyển nhượng bất động sản đã giúp doanh thu cả năm 2022 tăng gần 60% so với năm trước. Cùng với đóng góp từ doanh thu hoạt động tài chính, lãi trong các doanh nghiệp liên doanh và lợi nhuận khác đã đưa lợi nhuận sau thuế năm 2022 tăng 172,5% so với năm 2021.

Tình hình tài chính

Nguồn: tổng hợp từ BCTC hợp nhất quý 4/2022 của C4G

Về mặt tài sản:

 • Tổng giá trị tài sản hợp nhất của C4G tại cuối năm 2022 đã tăng 8,2% so với thời điểm đầu năm và đạt mức 8.447 tỷ đồng. Điểm đáng chú ý nhất trong trong tài sản của C4G đó là việc các khoản phải thu ngắn hạn đang chiếm tỷ trọng rất cao, lên đến 41,1% tổng tài sản của Công ty. Cụ thể hơn, phần lớn trong các khoản phải thu này là các khoản C4G cho vay các công ty liên kết với giá trị 1.578 tỷ đồng, phần còn lại là các khoản phải thu khách hàng và trả trước cho người bán.
 • Ngoài ra, cơ cấu tài sản của C4G đang khá cân bằng giữa tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn. Trong số các tài sản dài hạn thì tài sản cố định đang là khoản mục có tỷ trọng lớn nhất và chiếm 27,7% tổng tài sản của Công ty. Hàng tồn kho cũng là một khoản mục tài sản quan trọng của C4G, tuy nhiên trong năm Công ty đã chuyển nhượng lại một số dự án khu đô thị đang xây dựng nên khiến cho số dư hàng tồn kho giảm mạnh hơn 40%.

Về mặt nguồn vốn:

 • Tại thời điểm cuối năm 2022, tổng các khoản nợ phải trả của C4G ở mức 5.934 tỷ đồng, giảm đáng kể hơn 9% so với đầu năm, nhưng tỷ trọng nợ trên tổng nguồn vốn vẫn còn khá cao khi chiếm đến 70,2%. Ngoài ra, phần lớn nợ phải trả của C4G là các khoản vay ngân hàng, trái phiếu, trong đó, số dư vay ngắn hạn là 1.122 tỷ đồng (chiếm 13,3% tổng nguồn vốn) và vay dài hạn là 2.425 tỷ đồng (chiếm 28,7% tổng nguồn vốn).
 • Nói chung, cơ cấu tài chính của C4G đang nghiêng nhiều về phía nợ phải trả, khiến cho mức đòn bẩy tài chính đang khá cao (nợ phải trả đang gấp 2,35 lần vốn chủ sở hữu). Ngoài ra, số dư các loại tài sản ngắn hạn chưa phải là cao nên các chỉ số về khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của Công ty chỉ dừng ở mức tương đối đảm bảo chưa chưa phải là an toàn (tỷ số thanh toán hiện hành = 1,54 lần và tỷ số thanh toán nhanh = 1,28 lần).

Tình hình dòng tiền

 • Tổng lưu chuyển tiền thuần trong năm 2022 của C4G ở mức dương 110,5 tỷ đồng và giúp cho số dư tiền và tương đương tiền cuối tăng mạnh hơn 94% so với thời điểm đầu năm.
 • Tuy nhiên cơ cấu dòng tiền của C4G thì lại chưa được tốt. Cụ thể, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh đang bị âm mạnh hơn 203 tỷ đồng và không tương xứng với mức tăng trưởng lợi nhuận cao trong năm. Nguyên nhân phần lớn do Công ty đang bị đối tác chiếm dụng vốn khi các khoản phải thu khách hàng tăng mạnh. Ngoài ra, C4G cũng chi ròng hơn 670 tỷ đồng cho hoạt động đầu tư trong năm 2022 mà phần lớn là đầu tư vào công cụ nợ của các đơn vị khác.
 • Để bù đắp nguồn tiền thiếu hụt từ hai hoạt động kể trên, C4G đã tăng cường huy động thông qua hoạt động tài chính và thu ròng về 984,2 tỷ đồng, chủ yếu nhờ thu từ phát hành cổ phiếu và một phần thông qua vay ngân hàng.

Nhận xét

Trong quý 4/2022, C4G đã có một kỳ kinh doanh khá tích cực khi doanh thu bán hàng tăng mạnh 138% so với cùng kỳ. Cộng với việc chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp được tiết giảm đã giúp lợi nhuận sau thuế quý 4 tăng đột biến gấp 10 lần so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, khi tính lũy kết cả năm 2022, hoạt động kinh doanh của C4G cũng có nhiều điểm khả quan. Mảng hoạt động cốt lõi là kinh doanh xây lắp tăng trưởng tốt cùng với khoản thu đột biến từ chuyển nhượng bất động sản đã đưa doanh thu cả năm 2022 tăng gần 60% so với năm trước. Công thêm đóng góp từ doanh thu tài chính, lãi trong các doanh nghiệp liên doanh và lợi nhuận từ các hoạt động khác đã giúp cho C4G ghi nhận lãi sau thuế tăng 172% so với năm trước.

Tuy nhiên, tình hình dòng tiền của C4G lại chưa được tốt. Do nguồn doanh thu bị đối tác chiếm dụng khi các khoản phải thu khách hàng tăng mạnh đã khiến cho dòng tiền kinh doanh của Công ty bị âm hơn 203 tỷ đồng. Điều này cũng dẫn đến việc Công ty vẫn phải tiếp tục đi vay để tài trợ cho hoạt động kinh doanh và đầu tư, khiến cho tỷ lệ đòn bẩy tài chính đang ở mức tương đối cao.


Cập nhật BCTC Quý 3/2022

Kết quả kinh doanh

kết quả kinh doanh quý 3.2022 C4G
Nguồn: Tổng hợp từ BCTC quý 3/2022 của C4G
 • Trong quý 3 năm 2022, doanh thu thuần và lợi nhuận gộp của công ty có sự tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ, cụ thể mức tăng lần lượt 45% và 21%. Tuy nhiên, biên lợi nhuận gộp của công ty lại giảm sút so với cùng kỳ (từ 14.28% còn 11.91%) do mức tăng của giá vốn lớn hơn mức tăng của doanh thu.
 • Các chi phí hoạt động trong kỳ của C4G cũng có mức tăng khá cao. Lần lượt chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý đều tăng 94%, 859% và 45%. Tuy nhiên do tỷ trọng các chi phí vận hành trên doanh thu không đáng kể, nên việc các chi phí trên tăng mạnh cũng không ảnh hưởng đáng kể đến kết quả kinh doanh của công ty. Kết quả, lợi nhuận sau thuế của công ty đã tăng tận 140.76% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, tuy doanh thu ghi nhận sự tăng trưởng tích cực nhưng do giá vốn tăng mạnh khiến cho lợi nhuận gộp trong kỳ thực tế đã giảm. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế lũy kế 9 tháng đầu năm tăng trưởng 96.28% do doanh thu từ liên doanh và hoạt động tài chính có lãi tốt. Từ đó giúp biên lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp tăng từ 4.76% lên 6.37% so với cùng kỳ. Kết thúc quý 3 năm 2022, công ty đã hoàn thành 68% kế hoạch doanh thu và 36.7% kế hoạch lợi nhuận năm 2022.

Tình hình tài chính

tình hình tài chính quý 3.2022 C4G
Nguồn: Tổng hợp từ BCTC quý 3/2022 của C4G

Về tài sản:

Tính đến quý 3 năm 2022, tổng tài sản của C4G đã tăng 5.84%, trong đó chủ yếu là tăng trưởng về tài sản ngắn hạn. Cụ thể:

 • Tài sản ngắn hạn của công ty đã tăng 10.98% so với đầu năm. Trong đó mức tăng chủ yếu tập trung vào tài khoản tiền mặt (tăng 45.27%) và các khoản phải thu ngắn hạn (tăng 32.6%). Ở chiều ngược lại, hàng tồn kho của doanh nghiệp ghi nhận giảm 37.42% so với đầu năm. Về cầu trúc tài sản, tỷ trọng hàng tồn kho cũng giảm mạnh trong 3 quý từ 15.89% về còn 9.39%. Điều này có thể là dấu hiệu cho thấy công ty đang thiên về phòng thủ trong bối cảnh ngành xây dựng, bất động sản gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai dự án mới. Một điểm lưu ý khác, 40.54% tổng giá trị tài sản của công ty nằm ở các khoản phải thu. Đây là một con số khá lớn, gây khó khăn cho công ty trong quá trình thu hồi nợ và thanh toán ngắn hạn.
 • Về tài sản dài hạn, tài sản cố định của công ty chiếm phần lớn với tỷ trọng 28.08%. Tuy nhiên, tính đến quý 3 năm 2022 tài sản cố định của C4G đã giảm 4.73% giá trị, cho thấy công ty không chủ động gia tăng giá trị tài sản cố định. Ngược lại, công ty tăng tỷ trọng các khoản đầu tư dài hạn lên 6.42%, phần lớn là đầu tư vào các công ty liên doanh.

Về nguồn vốn:

 • Công ty sử dụng tỷ lệ đòn bẩy khá cao, với tỷ lệ nợ trên tổng nguồn vốn là 70.79%. Trong đó, các khoản nợ ngắn hạn chiếm 35.35% tổng giá trị nguồn vốn. Trong các khoản nợ ngắn hạn, nợ vay tài chính ngắn hạn chiếm tỷ trọng cao nhất với 13.72%. Tuy nhiên, về giá trị thì các khoản nợ vay đã giảm 16.87% so với thời điểm đầu năm. Điều này giúp giảm áp lực về chi trả trong ngắn hạn của công ty. Tương tự, nợ vay tài chính dài hạn của C4G trong 9 tháng đầu năm 2022 cũng giảm 7.74%. Tuy nhiên tỷ trọng nợ vay dài hạn của C4G vẫn khá lớn, chiếm 28.94% tổng giá trị nguồn vốn.
 • Về vốn chủ, tính đến quý 3 năm 2022, gia trị vốn chủ của công ty đã tăng mạnh 91% so với đầu năm. Nguyên nhân của sự tăng trưởng đến từ việc công ty đã phát hành bổ sung thêm cổ phiếu, tăng gấp đôi số lượng cổ phần của doanh nghiệp so với đầu năm 2022. Một khoản mục khác cũng tăng đáng kể về mặt giá trị là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, tăng 156.49% so với đầu năm 2022.

Tình hình dòng tiền

 • 9 tháng đầu năm 2022, C4G thu thuần 160.4 tỷ đồng tiền mặt. Trong đó, nguồn tiền chủ yếu của C4G trong kỳ đến từ các hoạt động tài chính khi thu ròng 561 tỷ đồng. Cụ thể doanh nghiệp đã thu về 1,125 tỷ đồng từ hoạt động phát hành thêm trong quý 3.
 • Ngoài dòng tiền thu về từ việc phát hành thêm, các dòng tiền khác của doanh nghiệp đều ghi nhận là dòng tiền ra. Cụ thể dòng tiền kinh doanh của C4G ghi nhận -61 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là dùng chi trả cho người bán hàng và chi trả lãi vay. Công ty cũng chi ra đến 339.9 tỷ đồng cho hoạt động đầu tư, chủ yếu được dùng để đầu tư vào hoạt động liên doanh.

Nhận xét

Hoạt động kinh doanh của C4G trong 9 tháng đầu năm 2022 đã có sự cải thiện nhất định. Cả doanh thu lẫn lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đều ghi nhận mức tăng trưởng tốt. Tuy nhiên tăng trưởng của lợi nhuận sau thuế, như đã trình bày thì phần lớn do chênh lệch lợi nhuận từ các hoạt động tài chính và lợi nhuận từ liên doanh của công ty so với cùng kỳ.

Về tài sản, các loại tài sản phục vụ năng lực sản xuất của doanh nghiệp như tài sản cố định, hàng tồn kho của công ty đều ghi nhận giảm giá trị so với thời điểm đầu năm. Điều này phần nào cho thấy công ty đang hạn chế việc đầu tư, mở rộng hoạt động kinh doanh. Về nguồn vốn, mặc dù công ty đã cố gắng giảm giá trị nợ vay trong kỳ nhưng tỷ lệ nợ vay vẫn còn khá cao. Trong khi đó, tài sản ngắn hạn của công ty hiện chủ yếu nằm ở các khoản phải thu. Chính những điều này khiến cho doanh nghiệp gặp phải những khó khăn nhất định trong việc chi trả tiền mặt trong ngắn hạn.

THAM GIA NHÓM TƯ VẤN trong phiên giao dịch

Tham gia nhóm Tư vấn của Đầu Tư Từ Đâu (E-Broker) để được admin tư vấn cơ hội đầu tư và điểm mua/điểm bán hiệu quả nhất. Bấm tham gia nhóm TẠI ĐÂY.


Hoặc mở app Zalo, quét mã QR để tham gia nhóm Tư vấn đầu tư miễn phí.

Kết bạn với admin qua Zalo 0981 084 636