[Cập nhật mới nhất 2023] Đánh giá BCTC cổ phiếu DCM (Đạm Cà Mau)

Tác giả: Chuyên gia PTCB – Phạm Quốc Đạt

Cập nhật và đánh giá báo cáo tài chính quý 3 của DCM

Về mặt kết quả kinh doanh

Dựa vào các thông tin trên BCTC của Đạm Cà Mau, có thể rút ra một số điểm nổi bật về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong quý 3 cũng như 9 tháng đầu năm 2022 như sau:

 • Trong quý 3/2022, hoạt động kinh doanh của Đạm Cà Mau mang lại 3.307 tỷ đồng doanh thu thần, tăng mạnh gần 83% so với cùng kỳ, tuy nhiên khi so với quý liền trước thì có sự sụt giảm hơn 16%. Tính lũy kế 9 tháng đầu năm thì mức doanh thu đạt được của DCM là 11.466 tỷ đồng, tăng gần 90% so với cùng kỳ năm 2021.
 • Giá vốn hàng bán trong 9 tháng đầu năm của DCM cũng có mức tăng đáng kể (+52,8%) nhưng vẫn thấp hơn tốc độ tăng của doanh thu nên lợi nhuận gộp được cải thiện mạnh, tăng 214% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp cũng được mở rộng lên mức 37,8% so với mức 22,8% của cùng kỳ năm 2021.
 • Doanh thu từ hoạt động tài chính trong 3 quý đầu năm đạt 217 tỷ đồng, tăng hơn 97% so với cùng kỳ và chủ yếu do đóng góp của các khoản lãi tiền gửi và lãi từ chênh lệch tỷ giá. Chí phí hoạt động tài chính cũng tăng 105% nhưng do quy mô nhỏ nên không có nhiều ảnh hưởng đến kết quả lợi nhuận chung.
 • Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp trong 9 tháng đầu năm của DCM cũng có các mức tăng đáng kể với lần lượt +52,9% và +93% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, các mức tăng chi phí này là vẫn còn thấp hơn so với tốc độ tăng của doanh thu nên biên lợi ròng 9 tháng của Công ty được mở rộng tích cực, đạt hơn 28,5% so với chỉ 13,6% của cùng kỳ năm 2021.
 • Sau khi tổng hợp các khoản doanh thu và chi phí, Đạm Cà Mau ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý 3 và 9 tháng đầu năm lần lượt đạt 731 tỷ đồng và 4.466 tỷ đồng, tương ứng với các mức tăng 95,5% và 297,6% so với cùng kỳ năm 2021. Do kế hoạch lợi nhuận cho năm 2022 khá khiêm tốn với 513 tỷ đồng nên sau 9 tháng hoạt đông, DCM đã hoàn thành và vượt xa chỉ tiêu kế hoạch này.

Tình hình tài chính

tình hình tài chính quý 3.2022 DCM

Về mặt tài sản

 • Tại cuối quý 3/2022, quy mô tổng tài sản của DCM đạt mức 13.436 tỷ đồng, tăng hơn 21% so với thời điểm đầu năm. Cụ thể về các khoản mục thì phải thu ngắn hạn của khách hàng là khoản tăng mạnh nhất, gấp hơn 9 lần so với đầu năm, tiếp đến là tiền và các khoản tương đương tiền với mức tăng 80% và đầu tư tài chính ngắn hạn, tăng 58,5% kể từ đầu năm. Ở chiều ngược lại, tài sản cố định là khoản mục giảm mạnh nhất so với đầu năm (-28%).
 • Trong cấu tài sản của DCM, các loại tài sản ngắn hạn đang chiếm đa số với tỷ trọng 79%. Một điểm đáng chú ý là công ty đang có 9.912 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn (dưới dạng tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn) và chiếm tỷ trọng lớn nhất, lên đến hơn 51% trong tổng tài sản. Tài sản cố định và hàng tồn kho cũng chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng tài sản với 18,3% và 15,7% nhưng đang có xu hướng giảm so với đầu năm.

Về mặt nguồn vốn

 • Tại ngày 30/9/2022, tổng các khoản nợ phải trả của DCM ở mức 3.696 tỷ đồng, tăng 2,8% so với hồi đầu năm. Đáng chú ý là Công ty đã đẩy mạnh việc hoàn trả các khoản vay (ngân hàng, trái phiếu) và đưa tổng dự nợ vay phải trả (cả ngắn và dài hạn) xuống mức 37 tỷ đồng so với mức 692 tỷ đồng hồi đầu năm. Các khoản mục có mức tăng đáng chú ý là quỹ phát triển khoa học và công nghệ (tăng hơn 90%) và người mua trả tiền trước ngắn hạn (tăng 43%).
 • Quy mô vốn chủ sở hữu của Đạm Cà Mau tại thời điểm 30/9/2022 đạt 9.741 tỷ đồng, tăng mạnh hơn 30% so với đầu năm. Mức tăng này của chủ sở hữu chủ yếu đến nguồn lợi nhuận chưa phân phối khi kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm của DCM tăng trưởng tích cực.
 • Nhìn chung, tình hình cơ cấu vốn của DCM khá lành mạnh và an toàn khi công tỷ sử dụng đòn bẩy tài chính ở mức tương đối thấp với tỷ số nợ phải trả trên tổng nguồn vốn là 27,5%. Công ty cũng duy trì và đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ ở ngưỡng an toàn (tỷ số thanh toán hiện hành = 3,6 lần, tỷ số thanh toán nhanh = 2,6 lần).

Tình hình dòng tiền

 • Trong 9 tháng đầu năm 2022, tổng lưu chuyển tiền thuần của Đạm Cà Mau ghi nhận ở mức dương 338 tỷ đồng, từ đó kéo số dư tiền và tương đương tiền cuối kỳ tăng mạnh hơn 80% so với đầu năm và đạt mức 772 tỷ đồng.
 • Hoạt động kinh doanh tiếp tục tạo được dòng tiền mạnh và là nguồn tạo tiền chủ yếu khi mang về cho DCM 4.423 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2022, kết quả này chủ yếu đến từ việc lợi nhuận hoạt động của Công ty tăng mạnh cũng như việc quản lý tài sản, công nợ ổn định. Nguồn tiền có được từ hoạt động kinh doanh được sau đó được Công ty sử dụng vào hoạt động đầu tư (chủ yếu là tiền gửi có kỳ hạn) và hoạt động tài chính (đẩy mạnh hoàn trả các khoản vay, trả cổ tức cho cổ đông).

Nhận xét

Kết quả đạt được từ hoạt động kinh doanh của Đạm Cà Mau trong quý 3 cũng như 9 tháng đầu năm 2022 là rất tích cực khi so với cùng kỳ năm trước. Các mặt hàng chủ lực như phân ure, phân NKP được hưởng lợi cả về giá bán lẫn sản lượng tiêu thụ nên doanh thu bán hàng của Công ty tăng mạnh so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, các loại chi phí như giá vốn, chi phí bán hàng, cũng được Công ty kiểm soát khá tốt, tốc độ tăng chậm hơn so với doanh thu nên biên lợi nhuận của được cải thiện khá nhanh. Từ đó, con số lợi nhuận 9 tháng cũng tăng đột biến, gấp gần 4 lần so với cùng kỳ năm 2021. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng doanh thu và lợi nhuận của DCM đã đạt đỉnh trong quý 1/2022 và bắt đầu giảm dần trong 2 quý gần nhất.

Tình hình tài chính của DCM tiếp tục được duy trì được sự ổn định và an toàn. Điều này phần nào được thể hiện qua tỷ trọng vay nợ nhỏ, chỉ chiếm gần 28% trong tổng nguồn vốn. Hoạt động kinh doanh cũng tạo ra được dòng tiền mạnh giúp công ty có lượng thanh khoản dồi dào, làm cơ sở cho các hoạt động đầu tư cũng như đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ, vay.

THAM GIA NHÓM TƯ VẤN trong phiên giao dịch

Tham gia nhóm Tư vấn của Đầu Tư Từ Đâu (E-Broker) để được admin tư vấn điểm mua/điểm bán có lợi nhất. Bấm tham gia nhóm TẠI ĐÂY.


Hoặc mở app Zalo, quét mã QR để tham gia nhóm Tư vấn đầu tư miễn phí.

Kết bạn với admin qua Zalo 0981 084 636

XEM THÊM: