[Cập nhật mới nhất 2022] Đánh giá BCTC cổ phiếu DGC (Hóa chất Đức Giang)

Tác giả: Chuyên gia PTCB – Phạm Quốc Đạt

Cập nhật và đánh giá báo cáo tài chính quý 3 của DGC

Về mặt kết quả kinh doanh

Hoạt động kinh doanh của DGC trong quý 3 cũng như 9 tháng đầu năm 2022 có một số điểm nổi bật như sau:

Nguồn: tổng hợp từ BCTC của DGC
 • Trong quý 3 và 9 tháng đầu năm 2022, hoạt động kinh doanh của DGC mang lại doanh thu thuần lần lượt ở các mức 3.696 và 11.333 tỷ đồng, tiếp tục ghi nhận các mức tăng trưởng cao 75,5% và 86% so với cùng kỳ năm 2021.
 • Giá vốn hàng bán trong 9 tháng ở mức 5.852 tỷ đồng, tăng 29,2% so với cùng kỳ. Mức tăng của giá vốn thấp hơn khá nhiều so với tốc độ tăng doanh thu nên lợi nhuận gộp của DGC tăng mạnh gần 250% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp 9 tháng đạt 48,4%, mở rộng nhanh chóng so với mức 25,7% của cùng kỳ năm 2021.
 • Doanh thu từ hoạt động tài chính của 3 quý đầu năm đạt 336 tỷ tăng khá mạnh (+217%) so với cùng kỳ, với đóng góp chủ yếu từ lãi tiền gửi và lãi chênh lệch tỷ giá. Trong khi đó, chi phí tài chính tăng chậm hơn với +80,5% so với cùng kỳ và quy mô ở mức 74 tỷ đồng.
 • Các chi phí hoạt động còn lại như chi phí bán hàng và chi phí quản lý đều tăng so với cùng kỳ nhưng với mức tăng không quá cao và thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng doanh thu.
 • Tổng hợp lại, DGC ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý 3 và 9 tháng đầu năm lần lượt là 1.514 tỷ đồng và 4.917 tỷ đồng, tương ứng với các mức tăng 210% và 342% so với cùng kỳ năm 2021. Như vậy, sau 9 tháng hoạt động, DGC đã hoàn thành 93,5% chỉ doanh thu và vượt 40% chỉ tiêu lợi nhuận của cả năm 2022

Tình hình tài chính

Nguồn: tổng hợp từ BCTC của DGC

Về mặt tài sản

 • Quy mô tổng tài sản của DGC tại cuối quý 3 đạt mức 12.752 tỷ đồng, tăng khá mạnh gần 50% so với thời điểm đầu năm. Các khoản mục có mức tăng mạnh nhất lần lượt là đầu tư tài chính ngắn hạn (+103%), phải thu ngắn hạn khách hàng (+62,4%) và tài sản dở dang dài hạn (+12.2%). Ở chiều ngược lại, số dư tiền cuối quý giảm mạnh gần 48% so với đầu năm.
 • Cơ cấu tài sản của DGC hiện chủ yếu nghiêng về phía tài sản ngắn hạn (chiếm tỷ trọng hơn 80%). Các khoản mục chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản của Công ty lần lượt là đầu tư tài chính ngắn hạn (58%), tài sản cố định (14,3%) và hàng tồn kho (12%). Ngoại trừ việc tỷ trọng đầu tư tài chính hơi cao thì đây là một cơ cấu tương đối hợp lý đối với một doanh nghiệp sản xuất như DGC.

Về mặt nguồn vốn

 • Tại ngày 30/9/2022, tổng các khoản nợ phải trả của DGC ở mức 1.777 tỷ đồng, giảm gần 19% so với đầu năm và chiếm tỷ trọng thấp với gần 27% trong tổng nguồn vốn của Công ty. Trong đó, các khoản nợ tăng mạnh nhất từ đầu năm là thuế và các khoản phải nộp nhà nước (tăng 443,6% và chủ yếu do thuế thu nhập doanh nghiệp tăng). Ở chiều ngược lại, các khoản nợ phải trả người bán giảm hơn 80% và ở mức 131 tỷ đồng tại cuối quý 3.
 • Về mặt cơ cấu nợ thì gần như toàn bộ các khoản nợ phải trả của DGC là các khoản ngắn hạn và hầu như không có khoản dài hạn nào. Trong các khoản mục cụ thể thì các khoản vay ngân hàng ngắn hạn đang chiếm tỷ tỷ trọng cao nhất với 6,9% tổng nguồn vốn và ở mức 877 tỷ đồng tại cuối quý 3.
 • Quy mô vốn chủ sở hữu của DGC tại thời điểm cuối quý 3 đạt 10.975 tỷ đồng, tăng mạnh hơn 73% kể từ đầu năm. Mức tăng này của chủ sở hữu chủ yếu đến từ hoạt động tăng vốn (thông qua phát hành tăng vốn cũng như trả cổ tức bằng cổ phiếu) cũng như do lợi nhuận chưa phân phối tăng mạnh.
 • Nhìn chung, cơ cấu vốn của DGC khá lành mạnh, công tỷ sử dụng đòn bẩy tài chính ở mức an toàn với tỷ lệ nợ trên tổng tài sản chỉ là 13,9%. Các hệ số về khả năng thanh toán của Công ty cũng được đảm bảo ở mức tốt (tỷ số thanh toán hiện hành = 5,8 lần, tỷ số thanh toán nhanh = 4,19 lần). Ngoài ra thanh khoản của DGC cũng khá dồi dào, tuy số dư tiền mặt không quá cao nhưng Công ty đang có các đầu tư ngắn hạn dưới dạng tiền gửi ngân hàng ngắn hạn rất lớn.

Tình hình dòng tiền

 • Tổng lưu chuyển tiền thuần của DGC trong 9 tháng đầu năm ở mức âm 58,8 tỷ đồng, số dư tiền và tương đương tiền cuối kỳ của Công ty ở mức 65,1 tỷ đồng, giảm khá mạnh gần 48% so với đầu năm.
 • Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh tiếp tục là nguồn tạo tiền chính khi mang về cho DGC 3.976 tỷ đồng sau 9 tháng, kết quả này chủ yếu đến từ việc lợi nhuận hoạt động của Công ty tăng mạnh cũng như việc quản lý tài sản, công nợ ổn định. Dòng tiền thuần âm của DGC lại chủ yếu do công ty đẩy mạnh hoạt động đầu tư mà cụ thể gửi tiền vào ngân hàng. Hoạt động này có thể coi là hợp lý khi Công ty có lượng tiền nhàn rỗi lớn mà chưa có nhiều nhu cầu gia tăng tài sản cố định.

Nhận xét

Hoạt động kinh doanh của DGC trong quý 3 cũng như 9 tháng đầu năm nhìn chung là rất tích cực. Doanh thu tăng mạnh giá và sản lượng các mặt hàng chủ lực của Công ty như phốt pho vàng, phân bón tăng mạnh. Các loại chi phí như giá vốn, chi phí bán hàng, chi phí tài chính…được kiểm soát ổn định, tăng chậm hơn so với doanh thu nên biên lợi nhuận của DGC được mở rộng khá nhanh, con số lợi nhuận cũng tăng đột biến, gấp hơn 4 lần so với cùng kỳ. Tuy nhiên lợi nhuận của DGC đã có dấu hiệu hạ nhiệt trong quý 3 khi giảm gần 20% so với quý trước đó.

Tình hình tài chính của DGC cũng được duy trì ổn định và lành mạnh khi vay nợ chiếm tỷ trọng nhỏ chỉ gần 14% trong tổng nguồn vốn. Hoạt động kinh doanh tạo ra dòng tiền mạnh giúp công ty có lượng thanh khoản dồi dào, các hệ số về khả năng thanh toán ngắn hạn cũng đạt ở mức cao.

THAM GIA NHÓM TƯ VẤN trong phiên giao dịch

Tham gia nhóm Tư vấn của Đầu Tư Từ Đâu (E-Broker) để được admin tư vấn điểm mua/điểm bán có lợi nhất. Bấm tham gia nhóm TẠI ĐÂY.


Hoặc mở app Zalo, quét mã QR để tham gia nhóm Tư vấn đầu tư miễn phí.

Kết bạn với admin qua Zalo 0981 084 636

XEM THÊM: