[Cập nhật mới nhất 2023] Đánh giá BCTC cổ phiếu DXG (Tập đoàn Đất Xanh)

Tác giả: Chuyên gia PTCB – Phạm Quốc Đạt

Cập nhật và đánh giá báo cáo tài chính quý 3 của DXG

Về mặt kết quả kinh doanh

Dựa vào báo tài chính của DXG, có thể rút ra một số điểm nổi bật trong kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong quý 3 và 9 tháng đầu năm 2022 như sau:

kết quả kinh doanh DXG quý 3.2022
Nguồn: tổng hợp từ BCTC hợp nhất quý 3 của DXG
  • Trong quý 3/2022, hoạt động kinh doanh của DXG ghi nhận 1.255 tỷ đồng doanh thu thuần và nối tiếp đà sụt giảm từ hai quý đầu năm. Do đó, lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của DXG đã giảm khá mạnh hơn 41% so với cùng kỳ năm 2021. Do doanh thu giảm nên một số chi phí trong kỳ của DXG cũng giảm theo, cụ thể, giá vốn hàng bán 9 tháng giảm 37,6%, chi phí bán hàng cũng giảm 48% so với cùng kỳ.
  • Đáng chú ý, doanh thu hoạt động tài chính trong 9 tháng của DXG đạt gần 430 tăng đột biến hơn 360% so với cùng kỳ (chủ yếu đến từ lãi thanh lý các khoản đầu tư), đóng góp khá nhiều vào kết quả lợi nhuận chung của Công ty.
  • Sau khi tổng hợp các khoản doanh thu và chi phí, DXG ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý 3 có phần cải thiện, đạt 258,5 tỷ đồng, tăng 61,5% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, do kết quả kinh doanh suy giảm mạnh trong 2 quý đầu năm nên lũy kế 9 tháng, lợi nhuận của DXG ghi nhận giảm hơn 31% so với cùng thời điểm năm 2021. So với kế hoạch kinh doanh đề ra từ đầu năm, Công ty mới chỉ hoàn thành 42% chỉ tiêu doanh thu và 40% chỉ tiêu lợi nhuận của năm 2022.

Tình hình tài chính

tình hình tài chính DXG quý 3.2022
Nguồn: tổng hợp từ BCTC hợp nhất quý 3 của DXG

Về mặt tài sản

  • Quy mô tổng tài sản của DXG tại cuối quý 3/2022 đạt 31.301 tỷ đồng và tăng 10,8% so với thời điểm đầu năm. Về mặt cơ cấu, hầu hết tài sản của DXG là các loại tài sản ngắn hạn (chiếm đến 91,3% tổng tài sản). Trong đó, hàng tồn kho đang là khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng tài sản của DXG với 45.1%, ngoài ra, số dư hàng tồn kho cũng tăng 25% kể từ đầu năm (chủ yếu do tăng bất động sản dở dang và hàng hóa bất động sản). Điều này cho thấy Công ty vẫn tích cực đầu tư xây dựng các dự án của mình.

Về mặt nguồn vốn

  • Tại ngày 30/9/2022, tổng các khoản nợ phải trả của DXG ở mức 16.725 tỷ đồng, tăng 12,5% kể từ đầu năm và chiếm tỷ trọng 53,4% trong tổng nguồn vốn. Trong đó, tổng các khoản vay (ngân hàng, trái phiếu…) cả ngắn hạn và dài hạn là 9.983 tỷ đồng, chiếm hơn 19% tổng nguồn vốn của DXG. Đáng chú ý, Công ty cũng đẩy mạnh việc huy động thông qua vay ngân hàng và phát hành trái phiếu dài hạn (dư nợ tăng gần 92% so với mức đầu năm).
  • Nhìn chung, cơ cấu vốn của DXG đang khá cân bằng giữa vốn nợ và vốn chủ sở hữu (vốn chủ sở hữu chiếm gần 47% tổng nguồn vốn). Khả năng thanh toán các khoản nợ nắm hạn của Công ty cũng tương đối đảm bảo (tỷ lệ thanh toán hiện hành = 1,87 lần, tỷ lệ thanh toán nhanh = 1,04 lần)

Tình hình dòng tiền

  • Tổng lưu chuyển tiền thuần của DXG trong 9 tháng đầu năm ghi nhận ở mức âm 1.661 tỷ đồng, khiến cho số dư tiền và tương đương tiền cuối quý 3 giảm hơn 60% so với mức đầu năm.
  • Nguyên nhân khiến cho dòng tiền thuần của DXG bị hao hụt mạnh trong 3 quý đầu năm chủ yếu do dòng tiền từ hoạt động kinh doanh bị âm đến 3.776 tỷ đồng, khi doanh thu, lợi nhuận sụt giảm mạnh cộng với việc Công ty tiếp tục gia tăng hàng tồn kho, dòng tiền cũng bị chiếm dụng bởi các khoản phải thu tăng lên. Ngoài ra, hoạt động đầu tư thu ròng 346 tỷ đồng do Công ty tăng cường thanh lý, thu hồi các khoản đầu tư tài chính. Công ty cũng đẩy mạnh huy động từ đi vay và thu về gần 1.770 tỷ đồng từ hoạt động tài chính để bù đắp thiếu hụt dòng tiền từ hoạt động kinh doanh.

Nhận xét

Xét trên phương diện kết quả kinh doanh, con số lợi nhuận của DXG trong quý 3/2022 có phần được cải thiện (tăng 61% so với cùng kỳ), tuy nhiên, do kết quả hai quý đầu năm kém khả quan nên doanh thu và lợi nhuận lũy kế 9 tháng của DXG vẫn suy giảm mạnh so với cùng thời điểm năm 2021. Công ty vẫn còn cách khá xa so với mục tiêu lợi nhuận đề ra từ đầu năm khi mới hoàn thành được 40% chỉ tiêu.

Tình hình tài chính của DXG nhìn chung vẫn duy trì được sự ổn định. Mặc dù các khoản nợ vay ngân hàng, trái phiếu của Công ty tăng mạnh trong kỳ nhưng cơ cấu vốn của Công ty vẫn còn cân bằng, đòn bẩy tài chính chưa cao (nợ phải trả đang chiếm 53% tổng nguồn vốn) và các hệ số về khả năng thanh toán đang ở mức tương đối đảm bảo. Công ty cũng tiếp tục đầu tư, xây dựng dự án, mở rộng hàng tồn kho, nhưng điều này đang góp phần làm cho dòng tiền kinh doanh của DXG bị sụt giảm mạnh.

THAM GIA NHÓM TƯ VẤN trong phiên giao dịch

Tham gia nhóm Tư vấn của Đầu Tư Từ Đâu (E-Broker) để được admin tư vấn điểm mua/điểm bán có lợi nhất. Bấm tham gia nhóm TẠI ĐÂY.


Hoặc mở app Zalo, quét mã QR để tham gia nhóm Tư vấn đầu tư miễn phí.

Kết bạn với admin qua Zalo 0981 084 636