[Cập nhật mới nhất 2023] Đánh giá BCTC cổ phiếu EIB (EximBank)

Tác giả: Chuyên gia PTCB – Phạm Quốc Đạt

cập nhật và đánh giá báo cáo tài chính quý 3 cổ phiếu EIB

Về mặt kết quả kinh doanh

Theo báo cáo tài chính đã công bố của Eximbank, hoạt động kinh doanh của Ngân hàng trong quý 3 và 9 tháng đầu năm 2022 có những điểm đáng chú ý như sau:

  • Thu nhập lãi thuần từ hoạt động tín dụng của Eximbank trong quý 3 đạt 1.492 tỷ đồng, tăng mạnh 102,4% so với cùng kỳ năm trước và tăng 5% so với quý liền trước. Chi phí lãi huy động phải trả được kiểm soát khá tốt, giảm 1,9% so với cùng kỳ đã hỗ trợ cho thu nhập lãi thuần tăng mạnh so với quý 3 năm 2021.
  • Thu nhập từ các hoạt động ngoài tín dụng của EIB cũng khá tích cực. Cụ thể, hoạt động dịch vụ ghi nhận 105 tỷ đồng thu nhập thuần, tăng 36,4% so với cùng kỳ, thu từ kinh doanh ngoại hối cũng tăng 16,2% so với quý 3 năm trước. Ở chiều ngược lại chỉ có hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư bị lỗ 20 tỷ đồng so với mức lãi 43 tỷ đồng của cùng kỳ.
  • Về mặt chi phí, Eximbank ghi nhận khoản chi phí hoạt động trong quý 3 ở mức 702 tỷ đồng, tăng 48,4% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, Ngân hàng đã hoàn nhập 296 tỷ đồng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng trong quý 3, điều này đã góp phần hỗ trợ rất lớn cho tăng trưởng lợi nhuận của EIB.
  • Sau khi tổng hợp các khoản thu nhập và chi phí, Ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt được trong quý 3 và 9 tháng đầu năm ở các mức 1.278 tỷ đồng và 3.181 tỷ đồng, tăng lần lượt 210% và 229% so với cùng kỳ năm 2021. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm, Ngân hàng đã hoàn thành vượt 27% kế hoạch lợi nhuận của cả năm 2022.

THAM GIA NHÓM TƯ VẤN trong phiên giao dịch

Tham gia nhóm Tư vấn của Đầu Tư Từ Đâu (E-Broker) để được admin tư vấn điểm mua/điểm bán có lợi nhất. Bấm tham gia nhóm TẠI ĐÂY.


Hoặc mở app Zalo, quét mã QR để tham gia nhóm Tư vấn đầu tư miễn phí.

Kết bạn với admin qua Zalo 0981 084 636

Tình hình tài sản và nguồn vốn

Về mặt tài sản

  • Tại thời điểm cuối quý 3/2022, Eximbank ghi nhận quy mô tổng tài sản ở mức 183.674 tỷ đồng, tăng 10,7% so với đầu năm. Tổng dư nợ cho vay khách hàng tại ngày 30/9/2022 đạt 127.447 tỷ đồng, tăng hơn 11% kể từ đầu năm.
  • Về mặt chất lượng tài sản, tổng giá trị nợ xấu tại cuối quý 3 của EIB ở mức 2.416 tỷ đồng, tăng 7,5% so với đầu năm, trong đó, nợ xấu nhóm V (có khả năng mất vốn) tăng mạnh nhất với 20%. Tỷ lệ nợ xấu cuối quý 3 ở mức 1,9%, giảm nhẹ so với mức 1,95% hồi đầu năm. Tuy nhiên tỷ lệ dự phòng bao phủ nợ xấu của EIB vẫn còn tương đối thấp, chỉ đạt 56% ở thời điểm cuối quý 3.

Về mặt nguồn vốn

  • Tổng tiền gửi huy động khách hàng của Eximbank tại thời điểm cuối quý 3/2022 ghi nhận ở mức 145.261 tỷ đồng tăng 5,7%% kể từ đầu năm. Trong đó tiền gửi không kỳ hạn chiếm 23.323 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ CASA là 16%.
  • Quy mô vốn chủ sở hữu của EIB tại ngày 30/9/2022 ở mức 20.123 tỷ đồng, tương đương với mức tăng hoăn 13% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, lợi nhuận chưa phân phối tăng tốt và đóng góp chủ yếu vào tăng trưởng của vốn chủ sở hữu.

Nhận xét EIB

Trong quý 3/2022, EIB vẫn tiếp nối được đà tăng trưởng khá ấn tượng kể từ đầu năm. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế quý 3 và 9 tháng đầu năm của Ngân hàng tăng lần lượt 210% và 229% so với cùng kỳ năm 2021. Đầu tầu cho tăng trưởng lợi nhuận của EIB đến từ hoạt động tín dụng. Thu nhập từ lãi cho vay tăng khá mạnh cộng với chi phí lãi huy động phải trả được kiểm soát tốt đã giúp chu thu nhập lãi thuần quý 3 của Ngân hàng tăng đột biến so với cùng kỳ.

Chất lượng các khoản cho vay của EximBank có phần được cải thiện trong quý 3. Tổng giá trị nợ xấu chỉ tăng 7,5% so với đầu năm, thấp hơn nhiều so với mức tăng bình quân của ngành ngân hàng. Tỷ lệ nợ xấu giữ ổn định quanh mức 1,6% và giảm nhẹ so với thời điểm đầu năm. Điều này đã cho phép ngân hàng hoàn nhập một khoản chi phí dự phòng rủi ro khá lớn trong quý 3 và đóng góp đáng kể vào mức tăng trưởng của lợi nhuận trong kỳ. Tuy vậy, tỷ lệ dự phòng bao phủ nợ xấu vẫn thấp, chỉ đạt 56%, cùng với tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn CASA còn yếu là những điểm mà Ngân hàng cần khắc phục trong thời gian tới.

BÀI PHÂN TÍCH MỚI NHẤT: