[Cập nhật mới nhất 2023] Đánh giá BCTC cổ phiếu FPT

Tác giả: Chuyên viên phân tích – Ngô Tùng Ngọc

Cập nhật BCTC cổ phiếu FPT Q3/2022

Kết quả kinh doanh

Trong báo cáo KQKD công bố vào Q3/2022, hoạt động của FPT có những điểm đáng chú ý như sau:

kết quả kinh doanh fpt quý 3.2022
 • Về doanh thu, quý 3/2022 FPT ghi nhận đạt 11,149 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp của FPT cũng có kết quả tốt, tăng 34%, đồng thời biên lợi nhuận gộp của công ty cũng có sự cải thiện so với quý 3/2021, đạt 39%.
 • Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của FPT đạt 1,902 tỷ đồng trong quý 3/2022, tăng 32.56% so với cùng kỳ. Ngược lại, lợi nhuận sau thuế của FPT chỉ tăng 27.74% so với cùng kỳ, đạt 1,756 tỷ đồng.
 • Dù có sự cải thiện song biên lợi nhuận gộp và biên lợi nhuận sau thuế của FPT không có quá nhiều sự biến động. Biên lợi nhuận sau thuế tại quý 3/2022 đạt 15.75%, tương đương với cùng kỳ năm 2021.
 • Lũy kế 9 tháng năm 2022, doanh thu của FPT tăng trưởng 24.13% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp và lợi nhuận sau thuế của công ty đều tăng trưởng 28% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận sau thuế cũng duy trì ở mức 15.68% tính đến quý 3/2022

Tình hình tài chính

tài sản FPT

Về tài sản:

 • Tính đến quý 3/2022, tài sản ngắn hạn của FPT tăng 15% so với cùng kỳ. Trong đó, sự gia tăng chủ yếu đến từ việc tăng các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn và tăng các khoản phải thu. Ngược lại, lượng tiền mặt của FPT đã giảm 31.39% so với cùng kỳ. Về tỷ trọng, tài sản ngắn hạn của FPT chủ yếu nằm ở các tài sản đầu tư tài chính với 37%.
 • Về tài sản dài hạn, tỷ trọng phân phối của FPT chỉ đạt 36%, trong đó chiếm phần lớn là các tài sản cố định với tỷ trọng 20.61%. Quý 3/2022 ghi nhận giá trị tài sản dài hạn tăng 12.74%, trong đó tài sản cố định đóng góp chủ yếu vào đà tăng với mức tăng 34.52% so với cùng kỳ.

Về nguồn vốn

 • Nợ phải trả của công ty đã tăng 11.28% so với cùng kỳ. Về nợ ngắn hạn, tài khoản phải trả người bán ghi nhận con số tăng trưởng 34%. Tuy nhiên tổng thể nợ ngắn hạn của FPT chỉ tăng 10.84%. Lý do bởi tỷ trọng nghĩa vụ tài chính của công ty chủ yếu nằm ở vay nợ ngắn hạn, chiếm 29.49% tổng tài sản.
 • Vốn chủ sở hữu của FPT đạt 24,055 tỷ đồng, tăng 18.36% so với cùng kỳ. Sự tăng trưởng đến từ các hoạt động tăng vốn của công ty qua việc trả cổ tức bằng cổ phiếu và lợi nhuận giữ lại được duy trì tăng 14% so với cùng kỳ.

Về cơ cấu vốn và khả năng thanh toán

 • Tỷ lệ sử dụng đòn bẩy của FPT cũng tương đối cao, với tỷ lệ nợ/tổng tài sản đạt 56.39%. Trong đó, tỷ lệ nợ/tổng tài sản đạt 37% và tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu là 103%. Trong số đó, chủ yếu là các khoản nợ vay tài chính ngắn hạn.
 • Về chỉ số thanh toán, chỉ số thanh toàn hiện hữu của FPT vẫn đang duy trì ở một mức ổn 1.27 lần so với cùng kỳ. Chỉ số thanh toán nhanh của công ty ngược lại ghi nhận sự suy giảm nhẹ về 1.11 lần do công ty ghi nhận giảm 31% lượng tiền mặt.

Tình hình dòng tiền

 • Về hoạt động kinh doanh, dòng tiền của FPT vẫn duy trì một cách ổn định, ghi nhận 3,016 tỷ đồng. Số tiền này không có quá nhiều đột biến so với cùng kỳ. Ngược lại, dòng tiền đầu tư của FPT đã có sự suy giảm so với cùng kỳ. Cụ thể FPT trong quý 3/2022 chỉ chi khoảng 907 tỷ đồng cho hoạt động đầu tư.
 • Quý 3/2022 FPT chi ròng 3,782 tỷ vào hoạt động tài chính. Điều này đến từ việc FPT đã tất toán 26,855 tỷ đồng nợ gốc và lãi của doanh nghiệp.

Nhận xét

Tính đến quý 3 năm 2022, tình hình kinh doanh của FPT vẫn duy trì mức tăng trưởng bền vững. Biên lợi nhuận của FPT vẫn tiếp tục duy trì ở mức cao dù cho môi trường lãi suất và vĩ mô trong năm 2022 có nhiều biến động. Mảng công nghệ thông tin vẫn tiếp tục mang lại doanh thu lớn cho FPT, chiếm 47% cơ cấu lợi nhuận.

Tình hình tài chính của FPT cũng không có quá nhiều sự đổi mới, FPT vẫn duy trì tỷ lệ đòn bẩy tương đương với thời kỳ trước. Tuy nhiên công ty cũng đang có xu hướng hạ bớt tỷ trọng vốn vay khi mà mức tăng trưởng nợ vay ngắn và dài hạn trong quý 3/2022 chỉ ở mức xấp xỉ 1 – 2%. Điều này dự kiến sẽ giúp FPT giảm bớt gánh nặng về nợ vay trong hoạt động kinh doanh dài hạn.

Mở tài khoản chứng khoán VPS – Đồng hành cùng Đầu Tư Từ Đâu để luôn được cập nhật các mã cổ phiếu khỏe nhất thị trường

Xem chi tiết tại Quyền lợi khi mở tài khoản chứng khoán VPS với Đầu Tư Từ Đâu


Cập nhật BCTC cổ phiếu FPT Q2/2022

Kết quả kinh doanh

Theo báo cáo KQKD từ FPT, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong quý 2/2022 có những điểm đáng chú ý như sau:

kết quả kinh doanh quý 2.2022 FPT
 • Doanh thu thuần quý 2/2022 của FPT đạt 10.096 tỷ đồng, tăng 16,82% so với cùng kỳ năm 2021, lợi nhuận gộp cũng có mức tăng tương tự như doanh thu với +16% so với quý 2/2021.
 • Doanh thu hoạt động tài chính của FPT tăng khá đột biến với +110,4% so với quý 2 năm trước nhờ lãi tiền gửi ngân hàng và lãi chênh lệch tỷ giá. Chi phí tài chính giảm nhẹ -6,91%, trong khi các chi phí hoạt động như bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng lần lượt 22,4% và 25%.
 • Lợi nhuận sau thuế quý 2/2022 của FPT đạt 1.562 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2021
 • Các chỉ số về khả năng sinh lời của FPT vẫn duy trì tương đối ổn định: biên lợi nhuận gộp đạt 39,7% và gần như không thay đổi so với quý 2/2021, chỉ số ROE (theo quý) đạt 5.4% và có cải thiện nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái.

Tình hình tài chính

Tình hình tài chính FPT quý 2.2022

Về mặt tài sản

 • Tại thời điểm 30/6/2022, tổng tài sản của FPT đạt 56.296 tỷ đồng, tăng nhẹ 4,8% so với đầu năm.
 • Xét về cơ cấu thì đầu tư tài chính ngắn hạn (với phần lớn là khoản tiền gửi có kỳ hạn) và tài sản cố định là các khoản chiếm tỷ trọng lớn nhất với 38,2% và 18,9%. Tiền và các khoản tương đương tiền giảm nhẹ 3,6% so với đầu năm và chiếm 9,3% tổng tài sản. Hàng tồn kho tăng khá mạnh +46,5%, tuy nhiên do chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu tài sản của FPT nên việc hàng tồn kho tăng mạnh này cũng chưa đáng ngại.

Về mặt nguồn vốn

 • Tổng nợ phải trả tăng nhẹ +1,9% so với đầu năm, trong đó, phải trải người bán giảm mạnh 13%, các khoản vay (ngân hàng, trái phiếu) tăng 6,6% và chiếm 38,8% tổng nguồn vốn.
 • Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 30/6 của FPT ở mức 23.412 tỷ đồng, tăng nhẹ 9.3% so với đầu năm, mức tăng này chủ yếu do công ty phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức.

Về cơ cấu vốn và khả năng thanh toán

 • Các hệ số thanh toán của FPT tuy không quá cao về con số tuyệt đối nhưng đang được duy trì khá ổn định theo thời gian: hệ số thanh toán ngắn hạn ở mức 1,22 lần, hệ số thanh toán nhanh ở mức 1,15 lần.
 • Về cơ cấu vốn, FPT sử dụng đòn bẩy tài chính ở mức trung bình với tỷ số nợ trên tổng tài sản vào khoảng 58,4%. Về tỷ trọng thì các khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đang chiếm đa số với hơn 35% tổng nguồn vốn.

Tình hình dòng tiền

Trong 6 tháng đầu năm 2022, tình hình lưu chuyển tiền tệ của FPT có những điểm đáng chú ý sau:

 • Tổng lưu chuyển tiền thuần ở mức âm 208 tỷ so với mức dương 331 tỷ của cùng kỳ năm 2021 khiến cho tiền và tương đương tiền tại ngày 30/6/2022 giảm 3,6% so với thời điểm đầu năm
 • Xét về cơ cấu thì dòng tiền từ hoạt động kinh doanh vẫn ở mức dương 197 tỷ nhưng có sự sụt giảm rất mạnh so với mức dương 1.319 của cùng kỳ năm trước. Mặc dù hoạt động kinh doanh của công ty có lãi tốt, tuy nhiên do công ty tăng cường thanh toán các khoản nợ phải trả cũng như mua hàng tồn kho nên dòng tiền từ hoạt động kinh doanh giảm sút nhiều.

Đánh giá

Hoạt động kinh doanh của FPT trong quý 2/2022 cũng như 6 tháng đầu năm đạt kết quả khả quan với doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng trên 20%. Các chỉ số tài chính về khả năng sinh lời như biên lợi nhuận gộp, ROE, ROA tuy không đột phá nhưng vẫn giữ ổn định ở mức cao theo thời gian.

Về tình hình tài chính thì FPT đang duy trì một cơ cấu nguồn vốn khá trung tính, đòn bẩy tài chính ở mức độ vừa phải. Tuy công ty đang khá phụ thuộc vào nguồn vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn (chiếm 35% tổng nguồn vốn), nhưng với lượng tiền mặt lớn với khoản đầu tư tài chính ngắn hạn (chủ yếu là tiền gửi có kỳ hạn) đang chiếm đến hơn 38% tổng tài sản, cho nên thanh khoản của công ty vẫn khá dồi dào, đủ để thanh toán các khoản nợ cũng như tài trợ cho hoạt động kinh doanh.

THAM GIA NHÓM TƯ VẤN trong phiên giao dịch

Tham gia nhóm Tư vấn của Đầu Tư Từ Đâu (E-Broker) để được admin tư vấn điểm mua/điểm bán có lợi nhất. Bấm tham gia nhóm TẠI ĐÂY.


Hoặc mở app Zalo, quét mã QR để tham gia nhóm Tư vấn đầu tư miễn phí.

Kết bạn với admin qua Zalo 0981 084 636