[Cập nhật mới nhất 2022] Đánh giá BCTC cổ phiếu FRT (Công ty cổ phần bán lẻ kỹ thuật số FPT)

Tác giả: Chuyên viên phân tích – Ngô Tùng Ngọc

Kết quả kinh doanh

  • Doanh thu thuần của FRT trong quý 3 năm 2022 đạt 7,709 tỷ đồng, tăng 54.39% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán của FRT trong cùng kỳ chỉ tăng 51.5%. Nhờ vậy mà lợi nhuận gộp trong quý 3 năm 2022 của FRT đã tăng 72.26%. Biên lợi nhuận gộp cũng nâng từ 13.91% lên 15.52%.
  • Về vận hành, chi phí bán hàng chính là chi phí lớn nhất trong mô hình kinh doanh của FRT. Tại quý 3 năm 2022, chi phí bán hàng của công ty quá cao, cụ thể là tăng 95% so với cùng kỳ, đã khiến lợi nhuận sau thuế của FRT không thể tăng được như kỳ vọng, chỉ đạt 85 tỷ đồng.
  • Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, FRT thu được 2,708 tỷ đồng doanh thu, tăng 61.57% so với cùng kỳ. Nhờ lợi thế giá vốn chỉ tăng 57.07% giúp cho biên lợi nhuận gộp của FRT có mức tăng tốt lên mức 15.54%. Vì thế, lợi nhuận sau thuế cũng tăng mạnh 177.94%, đạt 301 tỷ đồng.

Tình hình tài chính

Về tài sản:

  • Tính đến quý 3 năm 2022, tổng tài sản của FRT tăng 16.8% so với cùng kỳ. Sự gia tăng lớn nhất đến từ sự gia tăng mạnh tài sản cố định từ đầu năm 2022. Cụ thể giá trị tài sản cố định của FRT đã tăng gấp 1.94 lần so với cùng kỳ. Các khoản chi phí trả trước dài hạn gồm chi phí thuê cửa hàng và đầu tư mở mới của FRT cũng tăng 108.52% so với cùng kỳ. Sự gia tăng này nhằm thưc hiện việc mở rộng hoạt động kinh doanh bán hàng trong tương lai của công ty.
  • Tuy tăng trưởng về mặt giá trị, tỷ trọng tài sản của FRT vẫn chủ yếu phân bổ vào các tài sản ngắn hạn. Giá trị tài sản ngắn hạn đến quý 3 năm 2022 đã tăng 13.68%, trong đó tăng chủ yếu là giá trị hàng tồn kho và tiền mặt. Tiền mặt trong kỳ đã tăng 16.96%, còn hàng tồn kho của FRT đã tăng mạnh 92.62%. Ngoài gia tăng hàng tồn kho, công ty cũng cải thiện mạnh mẽ khả năng thu hồi nợ khi các khoản phải thu ngắn hạn đã giảm 68% so với cùng kỳ.

Về nguồn vốn:

  • Nghĩa vụ nợ của FRT trong quý 3 năm 2022 đã tăng 11.6% so với cùng kỳ. Trong đó, mức tăng chủ yếu đến từ các tài khoản vay nợ trong ngắn hạn của công ty. Tài khoản phải trả người bán ngắn hạn của FRT tăng mạng 55.05% so với cùng kỳ. Trong khi đó, vay và thuê tài chính ngắn hạn của FRT chỉ giảm nhẹ 4.91%.
  • Vốn chủ sở hữu của FRT trong quý 3 năm 2022 cũng tăng 44.46% so với cùng kỳ. Mức tăng này đến từ việc công ty đã tăng vốn góp chủ sở hữu lên 50% so với cùng kỳ. Đồng thời lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cũng tăng 36.62%.
  • FRT vận hành chủ yếu dựa vào nguồn vốn vay, trong đó, vốn vay ngắn hạn chiếm đến 80.4% tổng giá trị nguồn vốn. Tính đến quý 3 năm 2022, nguồn vốn đến từ vay nợ ngắn hạn của FRT chiếm gần 50% tổng giá trị nguồn vốn. Chính điều này khiến chi phí tài chính trong kì của FRT được ghi nhận tăng cao.

Tình hình dòng tiền

  • Trong quý 3 năm 2022, FRT ghi nhận dòng tiền kinh doanh khoảng – 960 tỷ đồng. Nguyên nhân đến từ việc công ty đã tăng mạnh lượng hàng tồn kho của mình trong kỳ.
  • Đối với hoạt động đầu tư, FRT đã thu về 1,447 tỷ đồng trong năm 2022. Dòng tiền vào phần lớn đến từ việc thu hồi và bán lại các công cụ nợ mà FRT đã đầu tư. Về hoạt động tài chính, FRT đã chi ròng 1,186 tỷ đồng. Trong đó công ty chi phần lớn cho việc trả nợ gốc vay của mình.

Nhận xét

Về hoạt động kinh doanh, 9 tháng đầu năm của FRT đã có một mức doanh thu tăng trưởng tốt. Đây là hiệu ứng mua sắm sau khi kết thúc giãn cách xã hội, toàn dân quay trở lại cuộc sống thường nhật. FRT đã tận dụng tốt lợi thế đó đồng thời tận dụng lượng hàng tồn kho từ các thời kỳ trước, giúp cho biên lợi nhuận gộp của FRT đã có sự cải thiện. Chính việc nâng cao biên lợi nhuận này đã giúp FRT có được lợi nhuận lũy kế 9 tháng tăng ấn tượng.

Về tỷ trọng tài sản, FRT chủ động gia tăng tỷ trọng tài sản nắm giữ ở các tài khoản hàng tồn kho và đầu tư tài chính ngắn hạn. FRT dành ra hơn 200 tỷ đồng trong năm 2022 để đầu tư mở mới các chi nhánh bán hàng và thúc đẩy bán hàng. Điều này cho thấy FRT đang hướng đến việc tập trung mở rộng hoạt động kinh doanh và hướng tới việc tăng trưởng doanh thu trong tương lai. Tuy nhiên có một điểm cần lưu ý là tỷ trọng nợ vay ngắn hạn cao. Điều này khiến áp lực về lãi vay trong ngắn hạn của FRT sẽ cao, trong khi chỉ số vòng quay tiền mặt của FRT đang cao. Điều này khiến FRT có thể gặp phải khó khăn về tiền mặt trong ngắn hạn.


THAM GIA NHÓM TƯ VẤN trong phiên giao dịch

Tham gia nhóm Tư vấn của Đầu Tư Từ Đâu (E-Broker) để được admin tư vấn điểm mua/điểm bán có lợi nhất. Bấm tham gia nhóm TẠI ĐÂY.


Hoặc mở app Zalo, quét mã QR để tham gia nhóm Tư vấn đầu tư miễn phí.

Kết bạn với admin qua Zalo 0981 084 636

XEM THÊM: