[Cập nhật mới nhất 2023] Đánh giá BCTC cổ phiếu GEX (Tập đoàn Gelex)

Tác giả: Chuyên gia PTCB – Phạm Quốc Đạt

Cập nhật và đánh giá báo cáo tài chính quý 3 của GEX

Về mặt kết quả kinh doanh

Từ các thông tin trên BCTC của Gelex, có thể rút ra một số điểm đáng chú ý trong kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm 2022 của Công ty như sau:

kết quả kinh doanh quý 3.2022 GEX
Nguồn: tổng hợp từ BCTC hợp nhất quý 3 của GEX
  • Trong quý 3/2022, hoạt động kinh doanh của GEX mang lại doanh thu thuần ở mức 7.013,8 tỷ đồng, tăng 16,1% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán tăng chậm hơn doanh thu nên lợi nhuận gộp quý 3 của Công ty cũng tăng tốt (+38,2%) so với cùng thời điểm năm 2021.
  • Tuy nhiên, do các chi phí hoạt động như chi phí tài chính, chi phí bán hàng, chi phí quản lý tăng mạnh trong kỳ cộng với doanh thu hoạt động tài chính và lãi trong công ty liên kết giảm mạnh so với cùng kỳ nên Công ty chỉ ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý 3/2022 ở mức 220,8 tỷ đồng, giảm 35,6% so với quý 3/2021.
  • Do được bù đắp bởi kết quả tích cực hơn trong 2 quý đầu năm nên doanh thu và lợi nhuận lũy kế 9 tháng của GEX vẫn có sự tăng trưởng nhất định (doanh thu thuần tăng 29% và lợi nhuận sau thuế tăng 12,3%). So với kế hoạch kinh doanh của năm 2022 thì Công ty đã hoàn thành 69% chỉ tiêu doanh thu và 68% mục tiêu lợi nhuận sau 9 tháng đầu năm.

Tình hình tài chính

Nguồn: tổng hợp từ BCTC hợp nhất quý 3 của GEX

Về mặt tài sản

  • Quy mô tổng tài sản của Gelex tại cuối quý /2022 đạt mức  53.874 tỷ đồng, giảm đáng kể (-12%) so với thời điểm đầu năm. Trong đó, các loại tài sản ngắn hạn như tiền và tương đương tiền, đầu tư tài chính ngắn hạn và hàng tồn kho đã có mức giảm khá mạnh và là nguyên nhân chính dẫn đến tổng tài sản của Công ty sụt giảm. Trong cơ cấu tài sản của GEX, tài sản cố định và hàng tồn kho là hai khoản chiếm tỷ trọng lớn nhất với lần lượt 32% và 18% tổng tài sản. Điều này là khá phù hợp với ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Về mặt nguồn vốn

  • Tại ngày 30/9/2022, tổng các khoản nợ phải trả của GEX ở mức 32.961 tỷ đồng, giảm khá mạnh (-19%) so với hồi đầu năm và tỷ trọng nợ phải trả trong tổng nguồn vốn giảm còn 61,2% so với mức 66,5% tại đầu năm 2022. Trong kỳ, nợ phải trả của Công ty giảm đều ở cả nợ ngắn hạn và nợ dài hạn. Công ty cũng đẩy mạnh việc hoàn trả các khoản nợ tài chính, đặc biệt, số dư nợ trái phiếu dài hạn cuối quý 3 giảm còn 2.454 tỷ đồng, so với mức gần 5.866 tỷ đồng hồi đầu năm.
  • Cơ cấu vốn của GEX nhìn chung vẫn còn tương đối an toàn, đòn bẩy tài chính chưa phải là quá cao khi tỷ lệ giữa nợ phải trả và vốn chủ sơ hữu vào khoảng 1,6 lần. Các chỉ số về khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn đang ở mức đảm bảo chứ chưa phải là tốt (tỷ số thanh toán hiện hành = 1,2 lần, tỷ số thanh toán nhanh = 0,68 lần).

Tình hình dòng tiền

  • Do kết quả lợi nhuận khả quan cộng với lượng hàng tồn kho giảm cũng như quản lý công nợ phải thu tốt hơn đã giúp cho dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của GEX trong 9 tháng đầu năm 2022 được cải thiện mạnh, thu ròng 6.312 tỷ đồng so với mức chi ròng 6.339 tỷ đồng trong cùng kỳ 2021.
  • Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh trong kỳ là cơ sở tốt để công ty chi tiêu cho hoạt động đầu tư (chi ròng 1.519 tỷ đồng) cũng như hoàn trả nợ vay và trả cổ tức cho cổ đông (chi ròng 5.371 tỷ đồng trong hoạt động tài chính).

Nhận xét

Nếu tính riêng quý 3 thì kết quả kinh doanh của GEX chưa thực sự tốt. Mặc dù doanh thu tăng khá nhưng do các loại chi phí hoạt động tăng cao nên lợi nhuận sau thuế của chỉ đạt 220,8 tỷ đồng, giảm khá mạnh (-35,6%) so với cùng kỳ. Tuy nhiên do được hỗ trợ bởi kết quả khả quan hơn trong 6 tháng đầu năm nên doanh thu và lợi nhuận lũy kế 3 quý của Gelex vẫn có sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2021. Sau khi thâu tóm Viglacera, các mảng kinh doanh của Công ty đã có sự thay đổi đáng kể, doanh thu từ sản phẩm vật liệu xây dựng và doanh thu cho thuê khu công nghiệp tăng mạnh và tăng dần tỷ trọng đóng góp trong tổng doanh thu.

Trong kỳ, Công ty đã tích cực thanh toán các khoản nợ vay tài chính, đặt biệt là các khoản nợ trái phiếu, từ đó đưa tỷ lệ đòn bẩy tài chính về mức thấp hơn so với đầu năm. Ngoài ra, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh được cải thiện mạnh khi hoạt động quản lý hàng tồn kho và công nợ phải thu được cải thiện. Như vậy, tình hình tài chính của Gelex nhìn chung vẫn có được sự ổn định và an toàn.

Mở tài khoản chứng khoán VPS để đồng hành cùng Đầu Tư Từ Đâu và luôn được cập nhật các mã cổ phiếu khỏe nhất thị trường

Xem chi tiết Quyền lợi khi mở tài khoản chứng khoán VPS với Đầu Tư Từ Đâu