[Cập nhật mới nhất 2022] Đánh giá BCTC cổ phiếu HPG (Hòa Phát)

Tác giả: Chuyên gia PTCB – Phạm Quốc Đạt

Kết quả kinh doanh

Theo báo cáo KQKD từ Hòa Phát, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong quý 2/2022 có những điểm đáng chú ý như sau:

 • So với quý 2/20221, doanh thu thuần tăng nhẹ 6.56%, tuy nhiên giá vốn hàng bán tăng mạnh hơn 30,6% đã khiến cho lợi nhuận gộp có mức giảm lớn đến 43%
 • Chi phí tài chính và chi phí bán hàng trong quý 2/2022 có mức tăng khá lớn với lần lượt 147,6% và 78,9%, trong khi đó công ty đang tiết giảm khá tốt các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp
 • Do các khoản chi phí tăng cao nên lợi nhuận sau thuế quý 2/2022 của công ty đạt 4.023 tỷ đồng, giảm hơn một nửa so với cùng kỳ năm trước.
 • Các chỉ số về khả năng sinh lời cũng chứng kiến sự sụt giảm mạnh: biên lợi nhuận gộp giảm gần một nửa so với quý 2/2001, đạt 17,5% , hệ số ROE (theo quý) cũng giảm về mức 4,06% so với 13,87% của cùng kỳ năm trước.

Tình hình tài chính

Về mặt tài sản

 • Tại thời điểm 30/6/2022, tổng tài sản của HPG tăng khá mạnh với hơn 16% so với đầu năm, đạt mức 207.497 tỷ đồng. Đáng chú ý là hàng tồn kho và các khoản phải thu ngắn hạn có mức tăng lớn, với +36,6% và +86,9% kể từ đầu năm.
 • Xét về cơ cấu thì tài sản cố định và hàng tồn kho là các khoản chiếm tỷ trọng lớn nhất với 33,7% và 27,7%. Tiền và các khoản tương đương tiền giảm nhẹ so với đầu năm, và chiếm tỷ lệ 9,8% tổng tài sản.

Về mặt nguồn vốn

 • Tổng nợ phải trả tăng khá mạnh với +23% so với đầu năm, trong đó đáng chú ý nhất là các khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn có mức tăng cao nhất, +29,3% kể từ đầu năm.
 • Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 30/6 ở mức 99.915 tỷ đồng, tăng 10,6% so với đầu năm, mức tăng này chủ yếu đến từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối.

Về cơ cấu vốn và khả năng thanh toán

 • Các hệ số thanh toán ngắn hạn và hệ số thanh toán nhanh của HPG tại thời điểm 30/6 lần lượt ở mức 1,28 lần và 0,48 lần và hầu như không có thay đổi nhiều so với đầu năm.
 • Về cơ cấu vốn, HPG sử dụng khá nhiều vốn từ nguồn vay, nợ với tỷ số nợ/tổng tài sản và tỷ số nợ vay/tổng tài sản tại thời điểm 30/6 lần lượt ở mức 51.8% và 33,7% và đều tăng nhẹ so với đầu năm.

Tình hình dòng tiền

Trong 6 tháng đầu năm 2022, tình hình lưu chuyển tiền tệ của HPG có những điểm đáng chú ý sau:

 • Tổng lưu chuyển tiền thuần ở mức âm 2.130 tỷ so với mức âm 949 tỷ của cùng kỳ năm 2021, khiến cho lượng tiền mặt tại thời điểm 30/6 giảm 9,8% so với đầu năm.
 • Xét về cơ cấu thì dòng tiền từ hoạt động kinh doanh vẫn ở mức dương 2.281 tỷ nhưng có sự sụt giảm rất mạnh hơn 80% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động đầu tư chứng kiến dòng tiền ra khá lớn với âm 16.749 tỷ khi công ty đẩy mạnh hoạt động mua sắm tài sản cố định và đầu tư các công cụ nợ. Hoạt động tài chính có dòng tiền dương 12.388 tỷ, chủ yếu đến từ việc nhận tiền đi vay.

Nhận xét

Hoạt động kinh doanh trong quý 2/2022 của HPG nếu nhìn trên khía cạnh lợi nhuận thì khá ảm đạm khi chi phí nguyên, nhiên liệu đầu vào tăng cao cũng như nhu cầu và giá bán thép giảm khiến cho lợi nhuận sau thuế sụt giảm hơn một nửa so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên vẫn có những điểm sáng khi công ty vẫn duy trì được năng lực sản xuất và bán hàng của mình. Theo giải trình từ phía công ty thì thị phần thép xây dựng trong nước của HPG tại thời điểm 30/6/2022 đã tăng lên mức 36,2% so với 34,6% của cùng kỳ năm trước. Sản lượng thép xây dựng và thép cuộn cán nóng trong 6 tháng đầu năm 2022 cũng tăng lần lượt 29% và 2%.

Về tình hình tài chính, 6 tháng đầu năm công ty đẩy mạnh sản xuất, tuy nhiên nhu cầu thị trường có xu hướng giảm nên lượng hàng tồn kho tăng khá mạnh. Và để tài trợ vốn cho hoạt động sản xuất, HPG cũng tăng cường vay, nợ ngắn hạn. Các hệ số thanh toán nợ ngắn hạn của HPG không quá cao nhưng cũng ở mức tốt khi so sánh với các doanh nghiệp cùng ngành thép khác. Việc HPG sử dụng đòn bẩy tài chính ở mức khá cao cũng là điều dễ hiểu khi công ty đang tiếp tục vào các dự án, nhà máy mới.

THAM GIA NHÓM TƯ VẤN trong phiên giao dịch

Tham gia nhóm Tư vấn của Đầu Tư Từ Đâu (E-Broker) để được admin tư vấn điểm mua/điểm bán có lợi nhất. Bấm tham gia nhóm TẠI ĐÂY.


Hoặc mở app Zalo, quét mã QR để tham gia nhóm Tư vấn đầu tư miễn phí.

Kết bạn với admin qua Zalo 0981 084 636

XEM THÊM: