[Cập nhật mới nhất 2023] Đánh giá BCTC cổ phiếu HT1 (Xi măng Hà Tiên)

Tác giả: Chuyên gia PTCB – Phạm Quốc Đạt

Cập nhật và đánh giá báo cáo tài chính quý 3 của HT1

Về mặt kết quả kinh doanh

Dựa vào các thông tin trên BCTC của HT1, có thể rút ra một số điểm nổi bật về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong quý 3 cũng như 9 tháng đầu năm 2022 như sau:

 • Trong quý 3/2022, hoạt động kinh doanh của HT1 mang lại 2.260 tỷ đồng doanh thu thần, tăng khá đột biến (+117,5)% so với cùng kỳ. Tuy nhiên do doanh thu trong hai quý đầu năm tăng không quá mạnh nên doanh thu lũy kế 9 tháng của HT1 chỉ tăng 31% và đạt mức 6.603 tỷ đồng.
 • Lợi nhuận gộp 9 tháng của Công ty giảm nhẹ 5,9% so với cùng kỳ, chủ yếu do giá vốn hàng bán tăng nhanh hơn so với doanh thu. Từ đó, biên lợi nhuận gộp cũng giảm tương ứng xuống còn 10,3% so với mức 14,4% của cùng kỳ năm 2021.
 • Doanh thu từ hoạt động tài chính trong 9 tháng chỉ đạt 4 tỷ đồng, giảm mạnh so với cùng kỳ nhưng do quy môt khá nhỏ nên không ảnh hưởng nhiều đến kết quả lợi nhuận chung. Trong khi đó, chi phí tài chính được giữ khá ổn định, chỉ tăng 2,2% so với cùng kỳ và ở mức 95 tỷ đồng.
 • Các khoản chi phí hoạt động khác như chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều có mức tăng đáng kể trên 20%. Điều này góp phần khiến cho lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cốt lõi trong 9 tháng của HT1 giảm hơn 30% so với cùng kỳ.
 • Sau khi tổng hợp tất cả các khoản doanh thu và chi phí, HT1 ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý 3 và 9 tháng đầu năm lần lượt đạt 37 tỷ đồng và 204 tỷ đồng. Mặc dù lợi nhuận quý 3 cải thiện mạnh so với mức âm của cùng kỳ năm 2021 nhưng quy mô vẫn khá khiêm tốt, cộng với sự sụt giảm mạnh trong 2 quý đầu năm nên lợi nhuận lũy kế 9 tháng của Công ty vẫn giảm mạnh gần 36% so với cùng kỳ.

Tình hình tài chính

Về mặt tài sản

 • Quy mô tổng tài sản của HT1 tại thời điểm cuối quý 3/2022 đạt mức 9.389 tỷ đồng, tăng nhẹ 6,6% so với mức đầu năm. Trong đó, hai khoản mục có mức tăng mạnh nhất kể từ đầu năm là tiền và tương đương tiền (tăng 117,6%) và hàng tồn kho (tăng 55,6%).
 • Về mặt cơ cấu tài sản, các loại tài sản dài hạn đang chiếm đa số với tỷ lệ gần 75% tổng tài sản tại cuối quý 3. Trong đó, tài sản cố định là khoản mục có giá trị và tỷ trọng lớn nhất với hơn 58% tổng tài sản, tiếp theo là hàng tồn kho với tỷ trọng 11%. Đây có thể coi là một cơ cấu tài sản hợp lý đối với một doanh nghiệp sản xuất hàng hóa như HT1.

Về mặt nguồn vốn

 • Tại ngày 30/9/2022, tổng các khoản nợ phải trả của HT1 ở mức 4.330 tỷ đồng, tăng hơn 19% so với hồi đầu năm và chiếm tỷ trọng 46% trong tổng nguồn vốn. Một điểm đáng chú ý khác là tại cuối quý 3, vay, nợ của Công ty hầu hết là các khoản ngắn hạn, các khoản nợ dài hạn có quy mô rất nhỏ, gần như không đáng kể. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đang là khoản chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng nguồn vốn với 18%, tiếp đến là phải trả người bán ngắn hạn với 15% tổng nguồn vốn.
 • Nhìn chung, tình hình cơ cấu vốn của HT1 đang khá cân bằng giữa nợ phải trả và vốn chủ sở hữu. Tuy nhiên các chỉ số về mức độ thanh khoản và khả năng thanh toán của Công ty lại chưa đạt được mức an toàn (tỷ số thanh toán ngắn hạn chỉ đạt 0,55 lần và tỷ số thanh toán nhanh chỉ đạt 0,15 lần).

Tình hình dòng tiền

 • Tổng lưu chuyển tiền thuần của HT1 trong 9 tháng đầu năm ghi nhận ở mức dương 348 tỷ đồng, từ đó đưa số dư tiền và tương đương tiền cuối kỳ tăng mạnh hơn 117% so với đầu năm và đạt mức 644 tỷ đồng.
 • Mặc dù kết quả lợi nhuận 3 quý đầu năm của HT1 không quá ấn tượng nhưng bù lại Công ty đang quản lý khá tốt các loại tài sản và công nợ của mình nên dòng tiền thu về từ hoạt động kinh doanh của HT1 vẫn đạt 562 tỷ đồng và tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ. Dòng tiền ổn định thu được từ hoạt động kinh doanh chính là cơ sở để Công ty tiếp tục hoạt động đầu tư, mở rộng tài sản cố định cũng như trả cổ tức cho cổ đông.

Nhận xét

Kết quả đạt được từ hoạt động kinh doanh của HT1 trong 9 tháng đầu năm 2022 nhìn chung là chưa tích cực khi so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù doanh thu và lợi nhuận trong riêng quý 3 tăng mạnh nhưng do kết quả thu được từ hai quý đầu năm khá khiêm tốn nên lợi nhuận lũy kế 3 quý đầu năm của Công ty giảm mạnh hơn 35% so với cùng kỳ năm 2021. Nguyên nhân chủ yếu được HT1 giải trình là do giá các loại nguyên liệu chính cho sản xuất xi măng như than, dầu, thạch cao tăng mạnh, từ đó làm suy giảm biên lợi nhuận của Công ty.

Tình hình tài chính của HT1 đang có cả những điểm tích cực lẫn rủi ro đan xen. Cụ thể, cơ cấu vốn của công ty đang khá an toàn khi nợ vay của Công ty ở mức độ vừa phải và cân bằng với vốn chủ sở hữu. Tuy nhiên, mặt thanh khoản trong ngắn hạn của HT1 vẫn chưa được đảm bảo khi các hệ số về khả năng thanh toán trong ngắn hạn đang khá thấp, tài sản ngắn hạn thấp hơn nợ ngắn hạn.

THAM GIA NHÓM TƯ VẤN trong phiên giao dịch

Tham gia nhóm Tư vấn của Đầu Tư Từ Đâu (E-Broker) để được admin tư vấn điểm mua/điểm bán có lợi nhất. Bấm tham gia nhóm TẠI ĐÂY.


Hoặc mở app Zalo, quét mã QR để tham gia nhóm Tư vấn đầu tư miễn phí.

Kết bạn với admin qua Zalo 0981 084 636

XEM THÊM: