[Cập nhật mới nhất 2023] Đánh giá BCTC cổ phiếu KBC (Tổng công ty phát triển đô thị Kinh Bắc)

Tác giả: Chuyên viên phân tích – Ngô Tùng Ngọc

Cập nhật báo cáo tài chính quý 3 năm 2022

Kết quả kinh doanh

kết quả kinh doanh quý 3.2022 KBC
(Nguồn: BCTC quý 3/2022 của công ty KBC)
  • Trong quý 3 năm 2022 KBC đã có một kết quả kinh doanh kém khả quan. Doanh thu của công ty chỉ đạt 203 tỷ đồng, giảm 37.44% so với cùng kỳ. Tuy giá vốn trong kỳ của KBC cũng giảm 36% nhưng không gây ra chênh lệch đáng kể. Kết quả là lợi nhuận gộp của KBC giảm 38.77% so với cùng kỳ trong khi biên lợi nhuận gộp không có quá nhiều thay đổi.
  • Trong khi đó, lũy kế 9 tháng đầu năm thì chênh lệch sụt giảm giữa doanh thu và giá vốn đã trở nên rõ ràng hơn, khi mà doanh thu giảm 58.12% còn chi phí chỉ giảm 45.91%. Điều này khiến lợi nhuận gộp lũy kế 9 tháng của KBC giảm sâu 67.62%, đồng thời khiến biên lợi nhuận gộp cũng giảm theo.
  • Về lợi nhuận sau thuế, quý 3 năm 2022 công ty ghi nhận một mức lợi nhuận đột biến so với cùng kỳ năm trước từ hoạt động định giá lại tài sản thông qua hoạt động mua sở hữu. Cụ thể là lợi nhuận sau thuế của KBC đạt đến 1,936 tỷ đồng trong khi cùng kỳ thì KBC đang lỗ. Lũy kế 9 tháng đầu năm thì lợi nhuận sau thuế của KBC đã tăng đến 194.34%. Theo kết quả này, KBC đã hoàn thành 13.14% kế hoạch doanh thu và 47% kế hoạch lợi nhuận đặt ra cho năm 2022.

Tình hình tài chính

tình hình tài chính quý 3.2022 KBC
(Nguồn: BCTC quý 3/2022 của công ty KBC)

Về tài sản:

Trong 9 tháng đầu năm 2022, tổng giá trị tài sản của KBC đã tăng gần 9%. Trong đó, sự gia tăng mạnh nhất được ghi nhận ở các lớp tài sản dài hạn của doanh nghiệp. Cụ thể:

  • Tổng tài sản dài hạn của KBC đã tăng 65.13% so với thời điểm đầu năm 2022. Trong đó, tài sản chiếm tỷ trọng lớn nhất là các khoản đầu tư tài chính dài hạn (chiếm 13.04% tổng tài sản) tăng đến 128.93% kể từ đầu năm. Tuy vậy, xét về tỷ trọng thì tất cả tài sản dài hạn chỉ chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong cơ cấu tài sản của KBC, chiếm 20.65%.
  • Trong khi đó, tài sản ngắn hạn của KBC không ghi nhận tăng quá nhiều. Kết thúc quý 3/2022, khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tất cả cơ cấu tài sản của KBC là hàng tồn kho (chiếm 35.93%) chỉ tăng 4.52%. Trong khi đó, một khoản mục khác cũng chiếm tỷ trọng rất lớn là các khoản phải thu của KBC cũng tăng 7.27% so với đầu năm. Những thay đổi của hàng tồn kho đều đến từ sự tăng giảm giá trị các dự án bất động sản dở dang mà công ty nắm giữ, mà chiếm phần lớn là khu công nghiệp và khu đô thị Tràng Cát.

Về nguồn vốn:

  • Tỷ trọng nguồn vốn của KBC trong kỳ đã có sự thay đổi, công ty đã chủ động gia tăng sử dụng vốn chủ nhiều hơn thay vì dùng vốn vay. Theo ghi nhận, giá trị vốn chủ trong 9 tháng đầu năm 2022 của KBC đã tăng 15%, trong đó chủ yếu là vốn góp chủ sở hữu với mức tăng 33.33% so với đầu năm. Đây là kết quả của hoạt động phát hành thêm hơn 191 triệu cổ phiếu mới nhằm tăng vốn theo kế hoạch từ tháng 02/2022 của KBC.
  • Vốn nợ của KBC cũng tăng nhưng mức tăng chỉ là 1.83% so với đầu năm. Trong đó nợ ngắn hạn trong kỳ của KBC đã tăng 29.76% so với đầu năm. Nguyên nhân chủ yếu của sự tăng trưởng đến từ việc tài khoản nợ vay tài chính ngắn hạn của KBC tăng cao đến 146.23% so với cùng kỳ. Con số này chủ yếu là các khoản vay trái phiếu dài hạn đến hạn phải trả của công ty. Số dư nợ trái phiếu tăng cao sẽ là thách thức cho hoạt động thanh toán của KBC trong thời điểm cuối năm 2022.
  • Ở chiều ngược lại, tổng giá trị nợ dài hạn của KBC đã giảm 22.04% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, nợ vay tài chính dài hạn giảm mạnh nhất với mức giảm 39.23%. Tuy nhiên một khoản mục khác là chi phí phải trả dài hạn lại tăng 188.86% so với cùng kỳ tuy khoản mục này có tỷ trọng không quá lớn, chiếm khoảng 5% tổng nguồn vốn. Tài khoản này chủ yếu là các khoản lãi trái phiếu phải trả có thời hạn kéo dài đến tháng 1 năm 2026.

Tình hình dòng tiền

  • Dòng tiền kinh doanh lũy kế 9 tháng đầu năm 2022 của KBC là -936 tỷ đồng, giảm sâu so với mức -33.59 tỷ đồng cùng kỳ năm 2021. Nguyên nhân bởi khoản lợi nhuận đột biến trong kỳ của KBC đã bị khấu trừ khi tính dòng tiền do đây chỉ là lợi nhuận từ đánh giá lại tài sản đầu tư. Như vậy dòng tiền thực tế từ hoạt động kinh doanh của KBC không quá tích cực.
  • Về hoạt động đầu tư, công ty đã hạn chế việc chi tiền cho hoạt động thu mua công cụ nợ từ 3,060 tỷ đồng xuống chỉ còn 1,157 tỷ. Điều này khiến lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư giảm chỉ bằng gần 25% so với cùng kỳ. Trong khi đó, với việc các giá trị các khoản vay giảm trong kỳ cho thấy công ty trong kỳ không mở rộng hoạt động vay tiền nhiều, từ đó dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính của KBC cũng giảm chỉ còn 200 tỷ trong kỳ. Kết quả là lưu chuyển tiền thuần trong kỳ của KBC sau 9 tháng năm 2022 là -1,239 tỷ đồng.

THAM GIA NHÓM TƯ VẤN trong phiên giao dịch

Tham gia nhóm Tư vấn của Đầu Tư Từ Đâu (E-Broker) để được admin tư vấn cơ hội đầu tư và điểm mua/điểm bán hiệu quả nhất. Bấm tham gia nhóm TẠI ĐÂY.


Hoặc mở app Zalo, quét mã QR để tham gia nhóm Tư vấn đầu tư miễn phí.

Kết bạn với admin qua Zalo 0981 084 636

Nhận xét

Hoạt động kinh doanh trong 9 tháng đầu năm 2022 của KBC không quá tích cực. Tuy lợi nhuận ghi nhận cao vượt trội so với cùng kỳ nhưng đây chủ yếu là những khoản định giá lại giá trị tài sản từ một thương vụ mua cổ phiếu được KBC thực hiện từ quý 2/2022. Khi nhìn vào dòng tiền kinh doanh thực tế có thể thấy KBC đã có một kỳ kinh doanh ảm đạm với lợi nhuận lũy kế khá là thấp.

Về tình hình tài sản, KBC đã có sự tăng trưởng đối với khoản mục tài sản quan trọng của doanh nghiệp là hàng tồn kho, trong đó chiếm đa số là các dự án bất động sản mà KBC đang nắm giữ. Tuy nhiên trong ngắn hạn khả năng thanh toán của KBC có thể sẽ gặp nhiều khó khăn khi mà giá trị các khoản phải thu của công ty đang chiếm tỷ trọng lớn trong các lớp tài sản. Trong khi đó các nghĩa vụ nợ, đặc biệt là nợ vay tài chính ngắn hạn trong cuối năm của KBC đang có tỷ trọng rất cao. Đây sẽ là thách thức cho doanh nghiệp trong giai đoạn kinh doanh cuối năm.