[Cập nhật mới nhất 2023] Đánh giá BCTC cổ phiếu KDH (CTCP đầu tư và kinh doanh Nhà Khang Điền)

Tác giả: Chuyên viên phân tích – Ngô Tùng Ngọc

Cập nhật và đánh giá báo cáo tài chính quý 3 của KDH

Kết quả kinh doanh

kết quả kinh doanh quý 3.2022 KDH
Nguồn: Tổng hợp từ BCTC quý 3/2022 của KDH
  • Trong quý 3 năm 2022, doanh thu tuy giảm 33% nhưng do giá vốn giảm còn sâu hơn (giảm gần 60%) đã giúp lợi nhuận gộp tăng thêm 6.77%. Về hoạt động vận hành, chi phí bán hàng và chi phí tài chính trong kỳ tăng rất mạnh so với cùng kỳ, lần lượt tăng 451% và 82.98% so với cùng kỳ. Nhưng do được bù đắp lợi nhuận khác trong quý 3/2022 tăng cao vượt trội so với quý 3/2021 nên lợi nhuận sau thuế của công ty có được mức tăng trưởng nhẹ 8.9% so với cùng kỳ.
  • Lũy kế 9 tháng đầu năm kết quả kinh doanh của KDH không có quá nhiều khác biệt với quý 3. Dù cho công ty đã tiết giảm được giá vốn khá hiệu quả nhưng lợi nhuận gộp vẫn giảm 14.04% so với cùng kỳ. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh cốt lõi cũng ghi nhận giảm đến 20.54% do chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng mạnh trong kỳ. Nhưng nhờ khoản thu từ lợi nhuận khác tăng đột biến nên KDH vẫn ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng 23% so với cùng kỳ. Kết quả sau 9 tháng kinh doanh, KDH đã hoàn thành 42% kế hoạch doanh thu và 69% kế hoạch lợi nhuận đặt ra trong năm 2022.

Tình hình tài chính

tình hình tài chính quý 3.2022 KDH
Nguồn: Tổng hợp từ BCTC quý 3/2022 của KDH

Về mặt tài sản

Tổng tài sản trong kỳ của KDH đã tăng đến 49.63% so với cùng kỳ. Trong đó tài sản ngắn hạn tăng mạnh hơn cả khi tăng tận 52.91%, trong khi tài sản dài hạn chỉ tăng có 3.31% so với cùng kỳ. Cụ thể:

  • Tính đến quý 3/2022, tài sản ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản của KDH, với 95.43% tổng giá trị tài sản. 3 lớp tài sản giá trị cao nhất là hàng tồn kho, các khoản phải thu ngắn hạn và tiền mặt với tỷ trọng lần lượt là: 59.29%, 23.11% và 12.63%. Xét về hàng tồn kho, giá trị tài sản này tăng mạnh 64.29% so với thời điểm đầu năm. Nguyên nhân đến từ sự gia tăng về mặt giá trị trong 3 dự án lớn nhất đang được công ty triển khai gồm Khang Phúc, Đoàn Nguyên và Bình Trưng (trong đó Đoàn Nguyên là dự án mới được công ty ghi nhận trong 9 tháng đầu năm 2022).
  • Các khoản phải thu của KDH trong kỳ cũng tăng khá mạnh, tăng 18.64% so với cùng kỳ. Một điểm đáng lưu ý là sự gia tăng về khoản phải thu khiến số ngày cần để thu hồi công nợ của KDH tăng lên khá cao. Tuy nhiên, đa số khoản phải thu của KDH là tiền ứng trước dự án kinh doanh nên không phản ánh quá nhiều năng lực thu hồi nợ của doanh nghiệp.

Về mặt nguồn vốn

  • Trong 9 tháng đầu năm 2022, thời điểm đầu năm cơ cấu vốn của KDH chủ yếu vẫn sử dụng vốn chủ sở hữu. Tuy nhiên công ty đã gia tăng tổng giá trị vốn vay được sử dụng lên rất mạnh, tăng 137% so với thời điểm đầu năm. Theo đó tỷ trọng vốn vay, nợ của KDH đã tăng từ 28.77% lên 45.58%. Về nợ ngắn hạn, tổng giá trị nợ ngắn hạn của công ty tăng 41.12%, chiếm 13.57% tổng giá trị nguồn vốn. Trong số đó, các khoản người mua trả tiền trước và vay nợ tài chính ngắn hạn có sự tăng trưởng mạnh nhất.
  • Về dài hạn, các khoản nợ vay tài chính dài hạn của công ty tăng mạnh đến 224.29% so với đầu năm. Đây cũng là nguồn vốn nợ vay chính của KDH, chiếm đến 28.77% tổng giá trị nguồn vốn. Trái với nợ, vốn chủ sở hữu của KDH trong kỳ chỉ tăng thêm 14.31%. Sự gia tăng chủ yếu đến từ việc công ty tăng giá trị vốn góp chủ sở hữu thêm 11.49% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, giá trị các khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của KDH cũng tăng đến 13.31% so với thời điểm đầu năm.

Tình hình dòng tiền

  • Về hoạt động kinh doanh, lợi nhuận công ty ghi nhận tăng trưởng so với cùng kỳ. Thêm vào đó, tổng các khoản phải trả của công ty trong kỳ cũng tăng một cách rõ rệt.
  • Giá trị hàng tồn kho trong kỳ của KDH cũng tăng rất mạnh, trong đó có phát sinh thêm dự án mới. Những ảnh hưởng nêu trên khiến cho KDH ghi nhận mức chi thuần 2,315.5 tỷ đồng.
  • Đối với hoạt động đầu tư, công ty ghi nhận chi thuần 4,198 tỷ đồng, trong đó khoản chi mạnh nhất của doanh nghiệp đó là mua sắm tài sản cố định cho hoạt động sản xuất. Trong khi đó, dòng tiền thu vào của doanh nghiệp đến từ các hoạt động tài chính, cụ thể là tiền thu về từ hoạt động đi vay mà KDH đã thực hiện trong kỳ. Kết luận, lũy kế 9 tháng đầu năm 2022 dòng tiền của KDH là thu thuần 1,345.8 tỷ đồng.

Nhận xét

Hoạt động kinh doanh của KDH tính đến hết tháng 9 năm 2022 không hề thuận lợi. Mặc dù lợi nhuận sau thuế của KDH trong 9 tháng đầu năm 2022 có sự tăng trưởng với cùng kỳ nhưng điều đó chủ yếu đến từ các khoản lợi nhuận khác bên ngoài hoạt động kinh doanh chính. Cụ thể là các khoản lãi từ bồi thường hợp đồng và lãi từ chênh lệch đánh giá lại cổ phần mua lại của KDH. Trong khi đó, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh cốt lõi của công ty vẫn ghi nhận giảm. Thêm vào đó, chi phí bán hàng của KDH trong 3 quý đầu năm 2022 ghi nhận tăng trong khi doanh thu vẫn giảm cho thấy công ty gặp nhiều khó khăn trong hoạt động kinh doanh.

Không như hoạt động kinh doanh, tổng tài sản của KDH trong kỳ ghi nhận một mức tăng ấn tượng. Trong đó, tài sản ngắn hạn của KDH ghi nhận mức tăng trưởng mạnh nhất, tập trung chủ yếu vào hàng tồn kho, các khoản phải thu và tiền mặt. Nguồn gốc của sự tăng trưởng này chủ yếu đến từ việc KDH đã ghi nhận thêm các dự án mới cũng như những chi phí kinh doanh trả trước để vận hành các dự án nêu trên. Bên cạnh đó giá trị tài sản cố định của KDH trong kỳ cũng có mức tăng rất ấn tượng. Về nguồn vốn, KDH đã sử dụng nợ vay nhiều hơn hẳn so với thời điểm đầu năm, chủ yếu là thông qua các khoản vay dài hạn. Điều này là phù hợp với hoàn cảnh hiện tại của công ty, khi mà KDH cần có vốn để triển khai các dự án đang sở hữu. Như vậy có thể kết luận tình hình tài chính của KDH ở mức an toàn.

Mở tài khoản chứng khoán VPS để đồng hành cùng Đầu Tư Từ Đâu và luôn được cập nhật các mã cổ phiếu khỏe nhất thị trường

Xem chi tiết Quyền lợi khi mở tài khoản chứng khoán VPS với Đầu Tư Từ Đâu