[Cập nhật mới nhất 2023] Đánh giá BCTC cổ phiếu MBB (MBBank)

Tác giả: Chuyên gia PTCB – Phạm Quốc Đạt

Cập nhật và đánh giá báo cáo tài chính quý 4/2022 của cổ phiếu MBB

@bctc.doanhnghiep Review BCTC quý 4 Ngân hàng MBB #BCTC #MBB #mbbank ♬ nhạc nền – Góc nhìn BCTC 📄

Về mặt kết quả kinh doanh

Kết quả hoạt động kinh doanh của MBBank trong quý 4 cũng như lũy kế cả năm 2022 có những điểm đáng chú ý như sau:

 • Trong quý 4/2022, MBB ghi nhận tổng thu nhập hoạt động đạt 11.751 tỷ đồng, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2021. Hoạt động tín dụng tiếp tục là đầu tầu với thu nhập lãi thuần tăng 34,3% so với cùng kỳ, đóng góp đến 82% tổng thu nhập của MBB. Các mảng kinh doanh ngoài tín dụng của MBB đều ghi nhận sự sụt giảm về thu nhập với mức giảm lớn nhất thuộc về hoạt động đầu từ chứng khoán (-60,2%) và hoạt động khác (-50,3%).
 • Về mặt chi phí, đang chú ý nhất là việc chi phí dự phòng rủi ro tín dụng mà MBB trích lập trong quý 4/2022 đã tăng mạnh 78,3% so với cùng kỳ và ở mức 3.585 tỷ đồng. Chi phí hoạt động của ngân hàng trong quý cũng tăng nhẹ 4,8%. Sau khi tổng hợp các khoản thu nhập và chi phí, MBB báo cáo mức lợi nhuận sau thuế đạt được trong quý 4 là 3.600 tỷ đồng, giảm nhẹ 2.8% so với cùng kỳ năm 2021.
 • Do được bù đắp bởi các mức tăng trưởng tốt trong 3 quý đầu năm nên khi tính lũy kế cả năm 2022, hoạt động kinh doanh của MBB vẫn có được sự gia tăng tích cực. Cụ thể, tổng thu nhập hoạt động của năm 2022 tăng 23,4% (đóng góp tích cực của hoạt động tín dụng và mảng kinh doanh ngoại hối), chi phí hoạt động tăng vừa phải (+19,7%) và chi phí dự phòng chỉ tăng nhẹ 0,2%. Các yếu tố nêu trên đã giúp cho lợi nhuận sau thuế cả năm của MBB có được mức tăng 37,3% so với năm 2021, đồng thời hoàn thành vượt gần 12% chỉ tiêu lợi nhuận của năm 2022.

Tình hình tài sản và nguồn vốn

Về mặt tài sản

 • Tại ngày 31/12/2022, quy mô tổng tài sản của MBBank ghi nhận ở mức 728.532 tỷ đồng, tăng khá mạnh (+20%) so với thời điểm đầu năm. Trong đó, tổng dư nợ tín dụng (bao gồm cả trái phiếu doanh nghiệp) của Ngân hàng tại cuối quý 4 đạt mức 507.444 tỷ đồng, tương ứng với mức tăng trưởng trên 25% trong năm 2022. Về cơ cấu tín dụng thì các khoản cho vay khách hàng thông thường chiếm 460.574 tỷ đồng, cho vay thông qua trái phiếu doanh nghiệp ở mức 46.870 tỷ đồng và chiếm tỷ trọng 10,3% trong tổng dư nợ tín dụng.
 • Về mặt chất lượng tài sản, tổng giá trị nợ xấu hợp nhất của MBBank tại thời điểm cuối quý 4/2022 được ghi nhận ở mức 5.031 tỷ đồng, tăng mạnh 54% so với hồi đầu năm. Từ đó, kéo theo tỷ lệ nợ xấu của Ngân hàng tăng lên mức 1,1% so với mức 0,9% tại đầu năm 2022. Mặc dù chất lượng tín dụng có phần suy giảm nhưng do đã tăng cường trích lập dự phòng rủi ro trong quý 4 nên tỷ lệ dự phòng bao phủ nợ xấu của của MBB tại cuối năm vẫn đạt mức cao với 238%.

Về mặt nguồn vốn

 • Tính đến cuối quý 4/2022, MBBank có số dư tiền gửi huy động được từ khách hàng là 443.606 tỷ đồng, tăng khá mạnh 15,3% so với đầu năm 2022. Trong đó, lượng tiền gửi không kỳ hạn chiếm 180.154 tỷ đồng, tương đương với tỷ lệ CASA là 40,6%. Mặc dù tỷ lệ CASA của MBB suy giảm đáng kể so với mức 48,7% hồi đầu năm nhưng đây vẫn là tỷ lệ CASA thuộc nhóm dẫn đầu trong ngành ngân hàng.
 • Tại ngày 31/12/2022, tổng vốn chủ sở hữu của MBBank đạt 79.613 tỷ đồng, tăng khá mạnh 27,4% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, vốn điều lệ của Ngân hàng tăng 20% lên 45.339 tỷ đồng do phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức. Ngoài ra, phần lợi nhuận chưa phân phối tăng mạnh cũng đóng góp nhiều và sự tăng trưởng của vốn chủ sở hữu.

Nhận xét

Trong quý 4/2022, hoạt động kinh doanh của MBB không duy trì được đà tăng trưởng cao như của 3 quý đầu năm. Chỉ có thu nhập từ hoạt động cho vay là còn giữ được mức tăng tương đối tốt (+34,3%) so với cùng kỳ năm 2021. Trong khi đó, các mảng kinh doanh ngoài tín dùng đều có sự sụt giảm đáng kể cộng với chí phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng mạnh hơn 78% đã khiến cho lợi nhuận sau thuế ghi nhận trong quý 4 của MBB giảm 2,8%.

Tuy vậy, nhờ đã đạt được các mức tăng trưởng tốt trong 3 quý đầu năm nên khi tính lũy kế cả năm 2022, kết quả kinh doanh của MBB vẫn có được sự gia tăng đáng kể. Cụ thể, tổng thu nhập hoạt động của năm 2022 tăng 23,4% ( với đóng góp tích cực của hoạt động tín dụng và mảng kinh doanh ngoại hối), đồng thời con số lợi nhuận đạt được cũng tăng hơn 37% so với năm 2021, hoàn thành vượt gần 12% mục tiêu lợi nhuận của năm.

Quy mô tài sản của MBB tăng mạnh trong năm 2022 với tăng trưởng tín dụng đạt mức ấn tượng 25%. Tuy vậy, nợ xấu có xu hướng gia tăng khá nhanh trong quý 4, dẫn đến việc Ngân hàng phải tăng cường trích lập dự phòng, gây ảnh hưởng không tốt đến kết quả lợi nhuận.

Tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) của MBB cuối năm 2022 đạt hơn 40%, có phần suy giảm so với năm 2021 nhưng đây vẫn là mức cao thuộc nhóm dẫn đầu của ngành ngân hàng. Đây chính là lợi thế lớn của Ngân hàng, giúp giảm chi phí huy động, cải thiện biên lợi nhuận.


Cập nhật và đánh giá báo cáo tài chính quý 3/2022 của cổ phiếu MBB

Về mặt kết quả kinh doanh

Kết quả hoạt động kinh doanh của MBBank trong quý 3 và 9 tháng đầu năm 2022 có những điểm đáng chú ý như sau:

kết quả kinh doanh quý 3.2022 MBB
 • Trong quý 3 và 9 tháng đầu năm, hoạt động tín dụng của MBBank mang các khoản thu nhập lãi thuần lần lượt ở mức 9.039 tỷ đồng và 26.394 tỷ đồng. Thu nhập từ tiền lãi cho vay tăng nhanh hơn chi phí lãi huy động phải trả đã khiến cho thu nhập lãi thuần trong quý 3 cũng như 9 tháng đầu năm của MBB tăng mạnh trên 38% so với cùng kỳ năm trước.
 • Các mảng hoạt động ngoài tín dụng của MBB tiếp tục ghi nhận các kết quả trái chiều trong quý 3. Thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ giảm 15,3% so với cùng kỳ năm trước do chi phí hoạt động dịch vụ tăng nhanh. Hoạt động kinh doanh chứng khoán đầu tư cũng ghi nhận thu nhập thuần giảm hơn 36% so với quý 3 năm trước. Ở chiều ngược lại, thu nhập từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và các hoạt động khác ghi nhận khá tích cực với mức tăng lần lượt 12,9% và 20,4% so với cùng kỳ.
 • Về mặt chi phí, MBBank ghi nhận tổng chi phí hoạt động trong quý 3 ở mức 3.729 tỷ đồng, tăng 23,3% so với cùng kỳ năm trước. Ở hướng ngược lại, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng mà Ngân hàng trích lập trong quý 3 tiếp tục ghi nhận giảm 816 tỷ đồng tương ứng với -45,9% so với cùng kỳ, góp phần hỗ trợ mạnh cho kết quả lợi nhuận chung.
 • Sau khi tổng hợp các khoản thu nhập và chi phí, MBBank ghi nhận con số lợi nhuận trước thuế trong quý 3 và 9 tháng đầu năm lần lượt ở các mức 6.296 tỷ đồng và 18.192 tỷ đồng, tiếp tục duy trì tăng trưởng ở các mức cao là +61,3 và 53,1% so với cùng kỳ năm trước. So với kế hoạch kinh doanh từ đầu năm, Ngân hàng đã hoàn thành hơn 89% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế.

Tình hình tài sản và nguồn vốn

Về mặt tài sản

 • Tại ngày 30/9/2022, quy mô tổng tài sản của MBBank ghi nhận tăng hơn 8% so với thời điểm đầu năm và đạt mức 656.804 tỷ đồng. Trong đó, tổng dư nợ tín dụng của Ngân hàng tại cuối quý 3 đạt mức 475.291 tỷ đồng, tương ứng với mức tăng trưởng trên 17% kể từ đầu năm. Về cơ cấu tín dụng thì các khoản cho vay khách hàng thông thường chiếm 426.233 tỷ đồng, cho vay thông qua trái phiếu doanh nghiệp ở mức 49.058 tỷ đồng và chiếm tỷ trọng 10,3%.
 • Về mặt chất lượng tài sản, tổng giá trị nợ xấu hợp nhất của MBBank tại thời điểm cuối quý 3/2022 được ghi nhận ở mức 4.415 tỷ đồng, tăng hơn 35% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu của Ngân hàng tại cuối quý 3 ở mức 1,03%, con số này có phần cải thiện so với mức 1,18% tại cuối quý 2 nhưng vẫn tăng so với mức 0,88% của đầu năm. Tỷ lệ dự phòng bao phủ nợ xấu tại cuối quý 3 đạt 250% và cũng có cải thiện so với quý 2/2022.

Về mặt nguồn vốn

 • Tính đến cuối quý 3/2022, MBBank đã huy động được 377.145 tỷ đồng từ nguồn tiền gửi khách hàng, tăng, giảm nhẹ 2% so với thời điểm đầu năm. Để bù lại, Ngân hàng đã tăng cường huy động thông qua phát hành giấy tờ có giá (trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi), đạt 101.773 tỷ đồng, tăng 52% kể từ đầu năm. Tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) cuối quý 3 của MBB ở mức 42,2% và tiếp tục có sự sụt giảm so với tỷ lệ 45,5% của cuối quý 2 và 48,7% hồi đầu năm.
 • Tại thời điểm 30/9/2022, tổng vốn chủ sở hữu của MBBank đạt 75.910 tỷ đồng, tăng 21,5% so với thời điểm đầu năm. Đóng góp chủ yếu vào mức tăng của vốn chủ sở hữu là khoản lợi nhuận chưa phân phối khi lợi nhuận kinh doanh của MBB ghi nhận mức tăng trưởng khá mạnh trong 9 tháng đầu năm.

Nhận xét

Trên phương diện kết quả kinh doanh, MBB tiếp tục duy trì tăng trưởng lợi nhuận trước thuế khá ấn tượng trong quý 3 cũng như 9 tháng đầu năm 2022 với lần lượt +61,5% và +53,1% so với cùng kỳ năm trước. Mảng hoạt động tín dụng vẫn là điểm sáng lớn nhất trong hoạt động kinh doanh của MBB khi đóng góp hơn 82% tổng thu nhập hoạt động và có mức tăng trưởng thu nhập thuần trên 38% trong quý 3/2022. Tuy nhiên một số mảng kinh doanh ngoài tín dụng như dịch vụ tài chính và mua bán chứng khoán đầu tư đang cho kết quả không thực sự tốt trong quý 3.

Chất lượng các khoản cho vay của MBBank có phần được cải thiện hơn trong quý 3. Tổng giá trị nợ xấu ở mức 4.415 tỷ đồng, giảm 11,2% so với cuối quý 2, tuy nhiên vẫn tăng hơn 35% so với thời điểm đầu năm. Tính đến cuối quý 3, tỷ lệ nợ xấu và tỷ lệ dự phòng bao phủ nợ xấu của MBBank lần lượt ở các mức 1,03% và 250%, đều tốt hơn sơ với quý trước. Từ đó, tạo điều kiện cho Ngân hàng giảm mạnh mức trích lập dự phòng rủi ro, hỗ trợ tốt cho kết quả lợi nhuận cuối cùng.

Mở tài khoản chứng khoán VPS để đồng hành cùng Đầu Tư Từ Đâu và luôn được cập nhật các mã cổ phiếu khỏe nhất thị trường

Xem chi tiết Quyền lợi khi mở tài khoản chứng khoán VPS với Đầu Tư Từ Đâu

——————————————————————————————————————————————–

Cập nhật và đánh giá báo cáo tài chính quý 2/2022 của cổ phiếu MBB

Kết quả kinh doanh MBBank quý 2/2022

Theo các thông tin trên báo cáo kết quả kinh doanh, kết quả hoạt động của MBBank trong quý 2 cũng như 6 tháng đầu năm 2022 có những điểm đáng chú ý như sau:

 • Trong quý 2/2022, thu nhập lãi thuần từ hoạt động tín dụng của MBBank đạt 8.969 tỷ đồng và nghi nhận mức tăng khá mạnh hơn 36% so với quý 2 năm trước. Biên thu nhập lãi thuần (NIM) được cải thiện, tăng 0,33 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước, đạt mức 5,7%.
 • Các mảng hoạt động ngoài tín dụng của MBB đang cho các kết quả trái chiều trong quý 2. Thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ giảm nhẹ 1,9%, trong khi thu nhập từ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư bị ảnh hưởng mạnh và giảm hớn 85% so với cùng kỳ năm trước. Ở chiều ngược lại, hoạt động kinh doanh ngoại hối mang lại 471 tỷ thu nhập thuần, tăng 46,7% so với quý 2/2021.
 • Về mặt chi phí, MBBank ghi nhận 3.861 tỷ đồng chi phí hoạt động trong quý 2/2022, tăng 25,1% so với cùng kỳ năm trước. Theo chiều ngược lại, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng mà Ngân hàng trích lập trong quý 2 giảm mạnh hơn 1000 tỷ đồng, tương ứng với 43,5% so với cùng kỳ năm 2021.
 • Sau khi tổng hợp các khoản thu nhập và chi phí, lợi nhuận trước thuế mà MBB đạt được trong quý 2/2022 là 5.987 tỷ đồng, tăng khá đột biến với hơn 75% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm, hoạt động kinh doanh của MBBank cũng ghi nhận lợi nhuận trước thuế tăng trưởng khá ấn tượng (+49%) so với cùng kỳ, đạt 11.896 tỷ đồng.

Tình hình tài chính

Về mặt tài sản

 • Tại ngày 30/6/2022, tổng tài sản của MBBank được ghi nhận ở mức 658.274 tỷ đồng, tăng hơn 8% so với thời điểm đầu năm. Tổng dư nợ tín dụng của tại cuối quý 2 đạt mức 465.176  tỷ đồng, trong đó bao gồm 415.457 tỷ đồng cho vay khách hàng và 49.719 tỷ đồng đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp. Kể từ đầu năm, tăng trưởng tín dụng của MBB đạt 14,6%, cao hơn khá nhiều so với mức trung bình 9,35% của toàn ngành ngân hàng.
 • Tổng nợ xấu hợp nhất của MBBank tại thời điểm cuối quý 2 ở mức 4.975 tỷ đồng, tăng mạnh hơn 52% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu hợp nhất cũng có xu hướng tăng, từ mức 0,88 hồi đầu năm lên mức 1,18% tại cuối quý 2. Ngoài ra, tỷ lệ bao phủ nợ xấu cũng giảm về mức 221% so với mức 269% tại thời điểm đầu năm, chủ yếu do Ngân hàng giảm mức trích lập dự phòng rủi ro tín dụng trong nửa đầu năm 2022.

Về mặt nguồn vốn

 • Tổng tiền gửi huy động được (tính cả phát hành giấy tờ có giá) của MBBank tính đến cuối quý 2/2022 đạt mức 488.536 tỷ đồng tăng hơn 8% so với thời điểm đầu năm, cao hơn khá nhiều so với mức tăng bình quân 4,51% của toàn ngành ngân hàng trong 6 tháng đầu năm. Tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) cuối quý 2 của MBB đạt 45,5%, giảm so với mức 48,7% hồi đầu năm, tuy nhiên MBBank vẫn nằm trong top 2 ngân hàng có tỷ lệ CASA cao nhất.
 • Tại thời điểm 30/6/2022, quy mô vốn chủ sở hữu của MBBank đạt 70.907 tỷ đồng, tăng 13,5% kể từ đầu năm. Mức tăng này của vốn chủ sở hữu chủ yếu đến từ đóng góp của nguồn lợi nhuận chưa phân phối khi kết quả kinh doanh của MBB tăng trưởng tốt trong 6 tháng đầu năm. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo chuẩn Basel II của MBBank tại cuối quý 2 đạt mức 11,2%, tăng nhẹ so với đầu năm và cao hơn khá nhiều so với mức quy định tối thiểu 8%.

Nhận xét

Về mặt kết quả kinh doanh, MBBank tiếp tục ghi nhận lợi nhuận trước thuế duy trì tăng trưởng ở mức cao trong quý 2 cũng như 6 tháng đầu năm 2022 với lần lượt +75,8% và +49% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động tín dụng chính là mảng kinh doanh cốt lõi và động lực chính cho tăng trưởng lợi nhuận của Ngân hàng. Thu nhập lãi thuần từ hoạt động cho vay chiếm hơn 75% tổng thu nhập hoạt động trong nửa đầu năm 2022 của MBB và có mức tăng trưởng 38,7% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng này đến cả từ nguyên nhân số lượng khi tăng trưởng tín dụng đạt hơn 14%, và cả nguyên nhân chất lượng khi biên thu nhập lãi thuần (NIM) được mở rộng lên mức 5,7% trong 6 tháng đầu năm.

Tuy nhiên vẫn có điểm cần lưu ý như các mảng kinh doanh ngoài tín dụng của MBB như dịch vụ tài chính, kinh doanh chứng khoán đang không thực sự tốt. Ngoài ra chất lượng tài sản của MBB trong 6 tháng đầu năm có dấu hiệu suy giảm khi tổng nợ xấu tăng mạnh kéo tỷ lệ nợ xấu tăng lên mức 1,18% so với 0,88% hồi đầu năm. Mặc dù vậy, MBB vẫn nằm trong top đầu có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất và tỷ lệ dự phòng bao phủ nợ xấu cao của ngành ngân hàng.

THAM GIA NHÓM TƯ VẤN trong phiên giao dịch

Tham gia nhóm Tư vấn của Đầu Tư Từ Đâu (E-Broker) để được admin tư vấn điểm mua/điểm bán có lợi nhất. Bấm tham gia nhóm TẠI ĐÂY.


Hoặc mở app Zalo, quét mã QR để tham gia nhóm Tư vấn đầu tư miễn phí.

Kết bạn với admin qua Zalo 0981 084 636

XEM THÊM: