[Cập nhật mới nhất 2023] Đánh giá BCTC cổ phiếu PNJ (Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận)

Tác giả: Chuyên gia PTCB – Phạm Quốc Đạt

cập nhật và đánh giá báo cáo tài chính quý 3 của PNJ

Về mặt kết quả kinh doanh

Theo các thông tin trên BCTC của PNJ, có thể rút ra một số điểm nổi bật trong hoạt động kinh doanh của Công ty trong quý 3 và 9 tháng đầu năm 2022 như sau:

Tóm tắt báo cáo KQKD quý 3 của PNJ
  • Trong quý 3/2022, doanh thu thuần của PNJ ghi nhận ở mức 7.364 tỷ đồng, tăng gần 740% so với cùng kỳ, tuy nhiên kết quả đột biến này một phần đến từ  mức nền thấp của quý 3/2021 do ảnh hưởng của dịch bệnh. Tuy nhiên tính lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu của PNJ vẫn có mức tăng trưởng cao trên 100% so với cùng kỳ, giúp cho lợi nhuận gộp tăng 92,5% và đạt mức 4.458 tỷ đồng.
  • Các chi phí hoạt động như chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp của PNJ trong 9 tháng đầu năm cũng có các mức tăng khá mạnh là 80,7% và 48,9% so với cùng kỳ. Tuy nhiên các mức tăng này vẫn thấp hơn tốc độ tăng của doanh thu và lợi nhuận gộp nên biên lợi nhuận ròng của PNJ có phần được cải thiện.
  • Sau khi tổng hợp các khoản doanh thu và chi phí, PNJ ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý 3 đạt 252 tỷ đồng so với mức lỗ 160 tỷ của quý năm 2021. Lũy kế 9 tháng đầu năm, con số lợi nhuận mà Công ty đạt được là 1.340 tỷ đồng, tăng 140% so với cùng kỳ. So với kế hoạch kinh doanh đề ra từ đầu năm, PNJ đã hoàn thành trên 100% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế của năm 2022 chỉ sau 9 tháng hoạt động.

Tình hình tài chính

Tóm tắt bảng CĐKT quý 3 của PNJ

Về mặt tài sản

  • Quy mô tổng tài sản của PNJ tại ngày 30/9/2022 đạt mức 12.463 tỷ đồng, tăng 17,4% so với thời điểm đầu năm. Tăng mạnh nhất là tiền và các khoản tương đương tiền với +231% so với đầu năm, đạt 1.175 tỷ đồng. Hàng tồn kho cuối quý 3 ở mức 9.287 tỷ đồng, tăng 6,1% kể từ đầu năm.
  • Xét về cơ cấu, phần lớn tài sản của PNJ là các loại tài sản ngắn hạn với tỷ trọng chiếm gần 90%. Trong đó, hàng tốn kho là khoản mục có tỷ trọng lớn nhất với 74,5% trong tổng tài sản. Tiếp đến là tiền và các khoản tương đương tiền với 9,4% tổng tài sản, ngoài ra, tài sản có định của Công ty ở mức 884 tỷ đồng, chỉ chiếm 7,1% trong cơ cấu tài sản.

Về mặt nguồn vốn

  • Tại cuối quý 3/2022, tổng các khoản nợ phải trả của PNJ ở mức 4.145 tỷ đồng, giảm 10% so với mức đầu năm. Mức giảm này chủ yếu do các khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đã giảm gần 36% trong 9 tháng đầu năm. Một điểm đáng chú ý khác là các khoản nợ phải trả của PNJ hầu hết là ngắn hạn và Công ty hiện không có khoản vay (ngân hàng, trái phiếu) dài hạn nào.
  • Cơ cấu nguồn vốn của PNJ đang khá an toàn, Công ty sử dụng đòn bẩy tài chính ở mức tương đối thấp với các khoản nợ phải trả chỉ chiếm hơn 33% tổng nguồn vốn. Nợ vay chủ yếu là các khoản ngắn hạn và cũng có xu hướng giảm dần trong 9 tháng đầu năm.

Tình hình dòng tiền

  • Tổng lưu chuyển tiền thuần trong 9 tháng đầu năm của PNJ ở mức dương 820 tỷ, cải thiện mạnh so với mức âm 230 tỷ của cùng kỳ năm 2021, từ đó lượng tiền và tương đương tiền nắm giữ tại thời điểm cuối quý 3 tăng mạnh lên 1.175 tỷ đồng, so với mức 355 tỷ hồi đầu năm
  • Xét về cơ cấu, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh diễn biến tích cực, mang lại dòng tiền vào với 1.271 tỷ đồng, đây tiếp tục là nguồn tạo tiền chủ yếu của Công ty. Dòng tiền từ hoạt động đầu tư âm 503 tỷ đồng, chủ yếu do đầu tư vào các công cụ nợ ngắn hạn. Hoạt động tại chính mang lại dòng tiền dương 51 tỷ đồng, mặc dù công ty đẩy mạnh hoàn trả các khoản nợ vay nhưng tiền thu từ phát hành thêm cổ phiếu đã đủ sức bù đắp lại.

Nhận xét

Hoạt động kinh doanh của PNJ trong quý 3 cũng như 9 tháng đầu năm nhìn chung đã mang lại các kết quả rất tích cực. Lợi nhuận thu về trong 9 tháng đã tăng mạnh hơn 130% so với cùng kỳ năm 2021 và Công ty đã hoàn thành cả kế hoạch lợi nhuận của cả năm 2022. Tăng trưởng lợi nhuận tiếp tục đến từ hoạt động kinh doanh cốt lõi là kinh doanh vàng bạc, đá quý. Ngoài ra, các chi phí kinh doanh cũng được kiểm soát khá tốt, giúp cho biên lợi nhuận gộp được giữ ổn định quanh mức 17% và biên lợi nhuận ròng được cải thiện lên mức 5,4%.

Tình hình tài chính của PNJ tiếp tục có được sự ổn định và lành mạnh. Công ty có một cơ cấu vốn an toàn, nợ vay và đòn bẩy tài chính ở mức độ vừa phải. Hoạt động kinh doanh tạo ra dòng tiền khá tốt, làm cơ sở giúp cho PNJ đang có lượng tiền mặt khá dồi dào, đảm bảo thanh khoản và khả năng thanh toán cho các khoản nợ ngắn hạn.

THAM GIA NHÓM TƯ VẤN trong phiên giao dịch

Tham gia nhóm Tư vấn của Đầu Tư Từ Đâu (E-Broker) để được admin tư vấn điểm mua/điểm bán có lợi nhất. Bấm tham gia nhóm TẠI ĐÂY.


Hoặc mở app Zalo, quét mã QR để tham gia nhóm Tư vấn đầu tư miễn phí.

Kết bạn với admin qua Zalo 0981 084 636

XEM THÊM: