[Cập nhật mới nhất 2023] Đánh giá BCTC cổ phiếu QNS (Đường Quảng Ngãi)

Tác giả: Chuyên gia PTCB – Phạm Quốc Đạt

Cập nhật và đánh giá báo cáo tài chính quý 3 của QNS

Về mặt kết quả kinh doanh

Hoạt động kinh doanh của QNS trong quý 3 và 9 tháng đầu năm 2022 có những điểm đáng chú ý như sau:

kết quả kinh doanh quý 3.2022 QNS
  • Trong quý 3/2022, doanh thu bán hàng của QNS đạt mức 2.298,5 tỷ đồng, tăng 8,7% so với cùng kỳ. Từ đó, đưa doanh thu lũy kế 9 tháng đầu năm lên mức gần 6.311 tỷ đồng, tương ứng với mức tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2021. Giá vốn hàng bán 9 tháng cũng có mức tăng tương đương với doanh thu nên biên lợi nhuận gộp của Công ty hầu như không thay đổi và duy trì quanh mức 30%.
  • Doanh thu từ hoạt động tài chính trong 9 tháng đạt 129,1 tỷ đồng, tăng đáng kể (+31,1%) so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do đóng góp từ lãi tiền gửi, cho vay tăng tốt. Chi phí tài chính cũng có mức tăng gần 35%, chủ yếu do chi phí lãi vay tăng mạnh so với cùng kỳ.
  • Sau khi tổng hợp tất cả các khoản doanh thu và chi phí, QNS ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý 3/2022 ở mức 316,7 tỷ đồng, giảm 9% so với quý 3/2021. Tính lũy kế 9 tháng đầu năm, QNS cũng báo cáo con số lợi nhuận sau thuế giảm nhẹ 1,3% so với cùng kỳ và đạt mức 857,7 tỷ đồng. Trong năm 2022, QNS đặt mục tiêu 8.000 tỷ đồng doanh thu và 1.008 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, Công ty đã thực hiện được lần lượt 79% và 85% của các chỉ tiêu trên sau 9 tháng hoạt động.

Tình hình tài chính

tình hình tài chính quý 3.2022 QNS

Về mặt tài sản

  • Tại thời điểm cuối quý 3/2022, quy mô tổng tài sản của QNS đạt 9.421 tỷ đồng, giảm nhẹ 4,6% so với đầu năm. Trong đó khoản mục có mức tăng mạnh nhất là phải thu ngắn hạn với +35% kể từ đầu năm (chủ yếu do trả trước cho người bán tăng). Ở chiều ngược lại, tiền và các khoản tương đương tiền giảm mạnh 61,5% và có số dư là 65 tỷ tại cuối quý 3.
  • Cơ cấu tài sản của QNS nói chung là đang khá cân bằng giữa tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn. Trong đó, tài sản cố định là khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng tài sản với (41,7%). Một điều đáng lưu ý là công ty đang có lượng tiền lớn với 3.752 tỷ đồng được giữ dưới dạng tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn mà chưa được tái đầu tư vào sản xuất. Ngoài ra, tỷ trọng hàng tồn kho so với tổng tài sản tại cuối quý 3 còn tương đối thấp với chỉ 8,9%.

Về mặt nguồn vốn

  • Tại ngày 30/9/2022, tổng các khoản nợ phải trả của QNS ở mức 2.385 tỷ đồng, giảm hơn 14% so với thời điểm đầu năm và chiếm tỷ trọng khoảng 25% trong tổng nguồn vốn. Một điểm đáng chú ý khác là tại cuối quý 3, hầu như các khoản vay, nợ của Công ty là ngắn hạn, các khoản phải trả dài hạn chỉ có giá trị nhỏ và gần như không đáng kể. Ngoài ra, trong 9 tháng đầu năm, QNS đã đẩy mạnh hoàn trả các khoản vay ngân hàng ngắn hạn, đưa số dư nợ vay xuống còn 1.185 tỷ đồng so với mức 2.032 tỷ của đầu năm.
  • Nhìn chung, QNS đang có một cơ cấu vốn khá an toàn khi tỷ lệ vay, nợ ở mức thấp, chỉ chiếm 25% tổng nguồn vốn. Khả năng hoàn các khoản nợ của Công ty cũng được đảm bảo thể hiện quan các hệ số thanh toán đang ở mức cao (tỷ số thanh toán hiện hành = 1,24 lần, tỷ số thanh toán nhanh = 1,88 lần).

Tình hình dòng tiền

  • Tổng lưu chuyển tiền thuần của QNS trong 9 tháng đầu năm ghi nhận ở mức âm 110 tỷ đồng, khiến cho số dư tiền và tương đương tiền cuối kỳ giảm mạnh xuống mức 69 tỷ đồng so 179 tỷ đồng của đầu năm.
  • Tổng lưu chuyển tiền âm của QNS chủ yếu do hoạt động tài chính mà cụ thể là do Công ty đẩy nhanh việc trả nợ vay ngân hàng cộng với trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông. Điểm tích cực là hoạt động kinh doanh thông thường của Công ty vẫn tạo được dòng tiền ổn định, mang về 1.460 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm.

Nhận xét

Kết quả đạt được từ hoạt động kinh doanh của QNS trong quý 3 và 9 tháng đầu năm 2022 gần như đi ngang so với cùng kỳ. Doanh thu lũy kế 9 tháng tăng 9% trong khi lợi nhuận sau thuế lại giảm nhẹ 1,3% so với cùng kỳ năm 2021. Các lại chi phí như giá vốn hàng bán, chi phí tài chính, chi phí bán hàng tăng nhanh hơn doanh thu một chút nên biên lợi nhuận của QNS có phần suy giảm.  

Do hoạt động kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm không có gì đột biến nên Công ty đang giữ một khoản vốn lớn dưới dạng tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn mà chưa có động thái đầu tư thêm vào hàng tồn kho hay mở rộng tài sản cố định. Tình hình tài chính của QNS nói chung vẫn giữ được sự ổn định với cơ cấu vốn an toàn, sử dụng nợ vay ở mức độ thấp. Hoạt động kinh doanh chính tạo đươc dòng tiền khá mạnh nên Công ty có cơ sở để đẩy mạnh thanh toán các khoản nợ vay ngân hàng và trả cổ tức cho cổ đông.

THAM GIA NHÓM TƯ VẤN trong phiên giao dịch

Tham gia nhóm Tư vấn của Đầu Tư Từ Đâu (E-Broker) để được admin tư vấn điểm mua/điểm bán có lợi nhất. Bấm tham gia nhóm TẠI ĐÂY.


Hoặc mở app Zalo, quét mã QR để tham gia nhóm Tư vấn đầu tư miễn phí.

Kết bạn với admin qua Zalo 0981 084 636

XEM THÊM: