[Cập nhật mới nhất 2022] Đánh giá BCTC cổ phiếu SHB

Tác giả: Chuyên gia PTCB – Phạm Quốc Đạt

MỞ TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN VPS
để đồng hành cùng Đầu Tư Từ Đâu và nhận nhiều quyền lợi hấp dẫn!

Cập nhật và đánh giá báo cáo tài chính quý 3 của SHB

Về mặt kết quả kinh doanh

Hoạt động kinh doanh của SHB trong quý 3 và 6 tháng đầu năm 2022 có những điểm đáng chú ý như sau:

kết quả kinh doanh quý 3 SHB
 • Trong quý 3/2022, hoạt động tín dụng của SHB mang lại 4.820 tỷ đồng, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm trước, cải thiện mạnh so với mức tăng trưởng âm trong quý trước. Lũy kế 9 tháng đầu năm, chỉ tiêu này của SHB cũng tăng trưởng 21,9% so với cùng kỳ.
 • Đối với các mảng kinh doanh ngoài tín dụng, hoạt động dịch vụ tài chính trong quý 3 ghi nhận 255 tỷ đồng thu nhập thuần, tăng hơn 73% so với cùng kỳ. Thu nhập nhập thuần từ các hoạt động khác cũng tăng khá đột biến khi tăng 251% trong quý 3 và 965% nếu tính lũy kế 9 tháng đầu năm. Ở chiều ngược lại, thu nhập thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và mua bán chứng khoán đầu tư sụt giảm khá mạnh so với quý 3 năm 2021.
 • Về mặt chi phí, SHB ghi nhận tổng chi phí hoạt động trong quý 3/2022 ở mức 1.179 tỷ đồng, tăng 29,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong quý 3, khoản trích lập chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của SHB ở mức 879 tỷ đồng tiếp tục được cắt giảm mạnh hơn 1.000 tỷ đồng, hay (-53,2%) so với cùng kỳ năm trước
 • Sau khi tổng hợp các khoản thu nhập và chi phí, hoạt động kinh doanh của SHB đem lại lợi nhuận trước thuế trong quý 3 và 9 tháng đầu năm lần lượt là 3.258 tỷ đồng và 9.035 tỷ đồng, tương ứng với các mức tăng 74% và 78% so với cùng kỳ năm 2021. So với kế hoạch kinh doanh đề ra từ đầu năm, Ngân hàng đã hoàn thành trên 77% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế của năm 2022.

Tình hình tài sản và nguồn vốn

Về mặt tài sản

Tại ngày 30/9/2022 quy mô tổng tài sản của SHB đạt mức 528.560 tỷ đồng, tăng nhẹ hơn 4% so với thời điểm đầu năm. Tổng dư nợ tín dụng của SHB tại cuối quý 3 đã tăng 7,3% kể từ đầu năm và đạt 395.272 tỷ đồng. Tăng trưởng tín dụng trong 9 tháng của SHB vẫn còn tương đối thấp so với trung bình 10,96% của toàn ngành ngân hàng. Tổng các khoản đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp của Ngân hàng tại cuối quý 3 là 19.168 và chiếm tỷ trọng tương đối nhỏ, gần 5% so với tổng dư nợ tín dụng.

Tại thời điểm 30/9/2022, SHB ghi nhận tổng giá trị nợ xấu hợp nhất ở mức 8.769 tỷ đồng, tăng 43% so với đầu năm, trong đó nhóm V (nợ có khả năng mất vốn) tăng mạnh nhất với hơn 84% kể từ đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu của Ngân hàng tại cuối quý 3 là 2,3%, cải thiện nhẹ so với mức 2,5% nhưng vẫn cao hơn khá nhiều so với mức 1,6% hồi đầu năm. Tỷ lệ dự phòng bao phủ nợ xấu được cải thiện so với quý trước và đạt mức 74%.

Về mặt nguồn vốn

Tại cuối quý 3, tổng tiền gửi huy động từ khách hàng của SHB đạt 340.717 tỷ đồng, tăng 4,1% kể từ thời điểm đầu năm. Tổng tiền gửi không kỳ hạn CASA ở mức 27.348 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ CASA chỉ đạt hơn 8%.

Quy mô vốn chủ sở hữu của SHB tại ngày 30/9/2022 tăng 19% so với thời điểm đầu năm và đạt mức 42.294 tỷ đồng. Mức tăng này của vốn chủ sở hữu chủ yếu đến từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối khi SHB ghi nhận kết quả lợi nhuận tăng khá mạnh trong 9 tháng đầu năm.

Đánh giá

Xét trên phương diện kết quả kinh doanh, SHB tiếp tục ghi nhận lợi nhuận trước thuế tăng trưởng khá ấn tượng trong quý 3 cũng như 9 tháng đầu năm 2022, với các mức tăng cụ thể là 74,3 và 78,7% so với cùng kỳ năm 2021. Động lực tăng trưởng lợi nhuận của SHB vẫn đến từ các mảng kinh doanh cốt lõi như hoạt động tín dụng (tăng trưởng thu nhập trên 20% so với cùng kỳ) và mảng dịch vụ tài chỉnh (tăng trưởng. Ngoài ra, lợi nhuận của SHB cũng đang được hỗ trợ khá nhiều từ việc Ngân hàng giảm mạnh trích lập dự phòng rủi ro tín dụng.

Tuy nhiên vẫn có một số lưu ý về kết quả hoạt động của SHB như: tốc độ tăng trưởng tín dụng sau 9 tháng đầu năm vẫn còn khá thấp, mới đạt 7,3%. Chất lượng tài sản được cải thiện nhẹ trong quý 3 khi tỷ lệ nợ xấu giảm nhẹ xuống còn 2,3% so với mức 2,5% cuối quý 3 nhưng vẫn còn tăng khá mạnh so với mức 1,6% hồi đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu này của SHB vẫn còn khá cao so với chỉ tiêu đề ra từ đầu năm cũng như khi so với các ngân hàng thuộc top đầu khác.

——————————————————————————————————————————————–

Cập nhật và đánh giá báo cáo tài chính quý 2 của SHB

Kết quả kinh doanh SHB quý 2/2022

Theo báo cáo KQKD từ SHB, hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong quý 2/2022 có những điểm đáng chú ý như sau

kqkd quý 2.2022 shb
 • Hoạt động tín dụng của SHB ghi nhận thu nhập lãi thuần đạt 4210 tỷ đồng trong quý 2/2022, giảm 9,8% so với cùng kỳ năm trước. Măc dù thu nhập lãi của SHB tăng 13,9% trong quý 2 nhưng chi phí lãi tăng mạnh hơn (41%) đã kéo thu nhập lãi thuần của SHB giảm so với cùng kỳ năm trước.
 • Thu nhập từ nguồn hoạt động dịch vụ và các hoạt động khác tăng trưởng khá tốt trong quý 2 với mức tăng lần lượt 34,8% và 186% so với cùng kỳ năm 2021.
 • Về mặt chi phí, SHB đang kiểm soát khá tốt chi phí hoạt động với mức giảm 24,5% so với cùng kỳ năm ngoái, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng cũng có mức giảm mạnh 46,3%.
 • Tổng hợp lại, trong quý 2/2022, SHB đạt lợi nhuận sau thuế ở mức 2.096 tỷ đồng, tăng 72,1% so với quý 2/2021. Tính lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, thu nhập sau thuế của SHB cũng đạt con số tăng trưởng ấn tượng 81,9%, đạt 2.548 tỷ đồng.

Tình hình tài chính

Về mặt tài sản

 • Tại ngày 30/6/2022, tổng tài sản của SHB đạt mức 522.131 tỷ đồng, tăng 3% so với thời điểm đầu năm.
 • Tổng dư nợ cho vay khách hàng của SHB tăng 2,8% so với đầu năm, đạt 372.675 tỷ đồng thời điểm cuối quý 2/2022.
 • Chất lượng tài sản của SHB có phần giảm sút so với thời điểm đầu năm, tổng nợ xấu cuối quý 2 ở mức 9.494 tỷ đồng, tăng 55,3% so với đầu năm, tỷ lệ nợ xấu cũng tăng từ mức 1,6% của thời điểm cuối năm 2021 lên 2,5%. Do nợ xấu tăng trong khi ngân hàng lại giảm trích lập dự phòng nên tỷ lệ bao phủ nợ xấu cũng giảm từ 75,8% xuống còn 63,1% vào cuối quý 2/2022.

Về mặt nguồn vốn

 • Tổng tiền gửi huy động của khách hàng tại SHB ghi nhận ở mức 339.678 tỷ đồng vào thời điểm cuối quý 2/2022, tăng 3,8% kể từ đầu năm. Trong đó, tiền gửi không kỳ hạn đạt 26.232 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ  7,7% so với tiền gửi huy động từ khách hàng.
 • Tổng vốn chủ sở hữu của SHB tại thời điểm cuối quý 2 đạt mức 39.681 tỷ đồng, tăng hơn 11% so với đầu năm, mức tăng này chủ yếu do khoản lợi nhuận chưa phân phối của ngân hàng tăng mạnh hơn 90% kể từ đầu năm. Tỷ lệ an toàn vốn tính theo chuẩn Basel II đạt gần 12%.

Nhận xét

Kết quả kinh doanh của SHB trong quý 2 cũng như 6 tháng đầu năm 2022 có sự tăng trưởng khá ấn tượng với lợi nhuận sau thuế quý 2 cũng như lũy kế 6 tháng tăng lần lượt 83,1% và 81,9% so với cùng kỳ năm trước. Một điểm tích cực nữa là tăng trưởng lợi nhuận của SHB đến từ những mảng kinh doanh cốt lõi như hoạt động tín dụng và hoạt động dịch vụ với mức tăng trưởng hai con số. Ngoài ra chi phí hoạt động được kiểm soát tốt cũng góp phần thúc đẩy lợi nhuận, SHB đang nằm trong nhóm có tỷ lệ chi phí hoạt động trên thu nhập (CIR) thấp nhất trong ngành ngân hàng.

Tình hình tài chính của SHB lại có một số điểm đáng lưu ý như chất lượng tài sản có dấu hiệu giảm sút, tỷ lệ nợ xấu tại thời điểm cuối quý 2/2022 tăng lên mức 2,5% so với 1,6% đầu năm, tỷ lệ bao phủ nợ xấu cũng có xu hướng giảm kể từ đầu năm.

THAM GIA NHÓM TƯ VẤN trong phiên giao dịch

Tham gia nhóm Tư vấn của Đầu Tư Từ Đâu (E-Broker) để được admin tư vấn điểm mua/điểm bán có lợi nhất. Bấm tham gia nhóm TẠI ĐÂY.


Hoặc mở app Zalo, quét mã QR để tham gia nhóm Tư vấn đầu tư miễn phí.

Kết bạn với admin qua Zalo 0981 084 636

XEM THÊM: