[Cập nhật mới nhất 2023] Đánh giá BCTC cổ phiếu SHB

Tác giả: Chuyên gia PTCB – Phạm Quốc Đạt

Cập nhật và đánh giá báo cáo tài chính quý 4/2022 của SHB

Về mặt kết quả kinh doanh

Hoạt động kinh doanh của SHB trong quý 4 cũng như lũy kế cả năm 2022 có những điểm nổi bật như sau:

Nguồn: tổng hợp từ BCTC hợp nhất quý 4/2022 của SHB
 • Trong quý 4/2022, thu nhập lãi thuần từ hoạt động tín dụng của SHB đã có sự suy giảm (-8,9%) so với cùng kỳ, nguyên nhân chủ yếu do chi phí lãi huy động tăng mạnh (+32,3) và nhanh hơn tốc độ tăng của lãi thu được từ cho vay (+12,8%). Trong các mảng kinh doanh ngoài tín dụng thì chỉ có hoạt động dịch vụ ngân hàng là có sự tăng trưởng gần 40% về thu nhập so với cùng kỳ. Thu nhập từ các hoạt động còn lại như kinh doanh ngoại hối, đầu tư chứng khoán thì đều có sự sụt giảm so với quý 4/2021.
 • Về mặt chi phí, SHB đã tiết giảm được 6,6% chi phí hoạt động so với quý 4/2021, đồng thời chi phí dự phòng rủi ro tín dụng cũng giảm gần 17% so với cùng kỳ. Tuy nhiên do sự sụt giảm thu nhập từ các hoạt động kinh doanh như đã nêu ở trên nên lợi nhuận sau thuế SHB đạt được trong quý 4 đã giảm mạnh hơn 50% so với cùng kỳ năm trước.
 • Tuy vậy, khi tính trong cả năm 2022 thì hoạt động kinh doanh của SHB vẫn có được sự tăng trưởng tương đối tích cực nhờ các kết quả tốt đạt được trong 9 tháng đầu năm. Trong đó, các mảng tín dụng và dịch vụ ngân hàng đóng vai trò động lực tăng trưởng chính, đưa tổng thu nhập hoạt động của năm 2022 tăng 21,3% so với năm 2021. Cộng với việc chi phí hoạt động và chi phí dự phòng rủi ro được kiểm soát tốt nên lợi nhuận sau thuế năm 2022 của SHB đã tăng mạnh gần 54% so với năm trước, đạt mức 7.706 tỷ đồng.

Tình hình tài sản và nguồn vốn

Nguồn: tổng hợp từ BCTC hợp nhất quý 4/2022 của SHB

Về mặt tài sản

 • Tại ngày 31/12/2022 quy mô tổng tài sản của SHB đạt mức 528.560 tỷ đồng, tăng 8,8% so với thời điểm đầu năm. Tổng dư nợ tín dụng của Ngân hàng tại cuối năm 2022 đạt 398.819 tỷ đồng, tương đương với mức tăng 8,2% trong cả năm. Tốc độ tăng trưởng tín dụng này của SHB vẫn còn thấp so với mức trung bình 14,5% của ngành ngân hàng.
 • Tại thời điểm cuối năm 2022, SHB ghi nhận tổng giá trị nợ xấu hợp nhất ở mức 9.740 tỷ đồng, tăng khá mạnh (+59,3%) so với đầu năm, và đáng chú ý là nợ nhóm V (nợ có khả năng mất vốn) tăng mạnh nhất hơn 116% so với mức đầu năm. Vì thế, tỷ lệ nợ xấu của Ngân hàng cũng tăng nhanh lên mức 2,5% so với 1,7% hồi đầu năm. Tỷ lệ dự phòng bao phủ nợ xấu cuối năm của SHB ổn định quanh mức 75%.

Về mặt nguồn vốn

 • Tại cuối quý 4, tổng tiền gửi huy động từ khách hàng của SHB đạt 361.841 tỷ đồng, tăng 10,6% kể từ thời điểm đầu năm. Tương tự như nhiều ngân hàng khác, tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn CASA của SHB cũng bị ảnh hưởng, giảm còn 7,6% so với mức 9,5% của đầu năm 2022.
 • Quy mô vốn chủ sở hữu của SHB tại ngày 31/12/2022 tăng 20% so với thời điểm đầu năm và đạt mức 42.756 tỷ đồng. Mức tăng này của vốn chủ sở hữu chủ yếu đến từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối khi SHB ghi nhận kết quả lợi nhuận tăng khá mạnh trong 9 tháng đầu năm. Đồng thời, trong kỳ Ngân hàng cũng phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức và đưa vốn điều lệ lên mức 30.674 tỷ đồng.

Nhận xét

Trên phương diện kết quả, hoạt động kinh doanh trong quý 4/2022 của SHB không có được nhiều sự tích cực. Thu nhập từ hầu hết các mảng kinh doanh đều sụt giảm so với cùng kỳ, trong đó có cả hoạt động cốt lõi là cho vay tín dụng. Tuy các chi phí hoạt động và chi phí dự phòng được tiết giảm nhưng cũng không bù đắp được sự sụt giảm về doanh thu, vì thế, con số lợi nhuận đạt được trong quý 4 của SHB đã giảm mạnh hơn 50% so với cùng kỳ năm 2021.

Tuy vậy, nhờ các kết quả tốt đã đạt được trong 3 quý đầu năm thì hoạt động kinh doanh trong cả năm 2023 của SHB vẫn có được sự tăng trưởng tương đối cao. Trong đó, tổng thu nhập hoạt động của năm 2022 tăng 21,3% so với năm 2021 nhờ đóng góp tích cực của hoạt động tín dụng và dịch vụ ngân hàng. Ngoài ra, chi phí hoạt động và chi phí dự phòng rủi ro được kiểm soát nên lợi nhuận sau thuế năm 2022 của SHB đã tăng mạnh gần 54% so với năm 2021.

Tuy nhiên vẫn có một số điểm cần cải thiện trong hoạt động của SHB như: tốc độ tăng trưởng tín dụng trong năm 2022 vẫn còn khá thấp so với mặt bằng chung, Ngân hàng cũng chưa sử dụng hết room tín dụng được cấp trong năm. Chất lượng tài sản của SHB cũng có phần suy giảm khi tỷ lệ nợ xấu tăng khá mạnh lên mức 2,5% so với 1,7% hồi đầu năm. Cùng với tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu vẫn còn tương đối thấp có thể ảnh hưởng đến khả năng ổn định lợi nhuận trong tương lai của Ngân hàng.


Cập nhật và đánh giá báo cáo tài chính quý 3 của SHB

Về mặt kết quả kinh doanh

Hoạt động kinh doanh của SHB trong quý 3 và 6 tháng đầu năm 2022 có những điểm đáng chú ý như sau:

kết quả kinh doanh quý 3 SHB
 • Trong quý 3/2022, hoạt động tín dụng của SHB mang lại 4.820 tỷ đồng, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm trước, cải thiện mạnh so với mức tăng trưởng âm trong quý trước. Lũy kế 9 tháng đầu năm, chỉ tiêu này của SHB cũng tăng trưởng 21,9% so với cùng kỳ.
 • Đối với các mảng kinh doanh ngoài tín dụng, hoạt động dịch vụ tài chính trong quý 3 ghi nhận 255 tỷ đồng thu nhập thuần, tăng hơn 73% so với cùng kỳ. Thu nhập nhập thuần từ các hoạt động khác cũng tăng khá đột biến khi tăng 251% trong quý 3 và 965% nếu tính lũy kế 9 tháng đầu năm. Ở chiều ngược lại, thu nhập thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và mua bán chứng khoán đầu tư sụt giảm khá mạnh so với quý 3 năm 2021.
 • Về mặt chi phí, SHB ghi nhận tổng chi phí hoạt động trong quý 3/2022 ở mức 1.179 tỷ đồng, tăng 29,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong quý 3, khoản trích lập chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của SHB ở mức 879 tỷ đồng tiếp tục được cắt giảm mạnh hơn 1.000 tỷ đồng, hay (-53,2%) so với cùng kỳ năm trước
 • Sau khi tổng hợp các khoản thu nhập và chi phí, hoạt động kinh doanh của SHB đem lại lợi nhuận trước thuế trong quý 3 và 9 tháng đầu năm lần lượt là 3.258 tỷ đồng và 9.035 tỷ đồng, tương ứng với các mức tăng 74% và 78% so với cùng kỳ năm 2021. So với kế hoạch kinh doanh đề ra từ đầu năm, Ngân hàng đã hoàn thành trên 77% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế của năm 2022.

Tình hình tài sản và nguồn vốn

Về mặt tài sản

Tại ngày 30/9/2022 quy mô tổng tài sản của SHB đạt mức 528.560 tỷ đồng, tăng nhẹ hơn 4% so với thời điểm đầu năm. Tổng dư nợ tín dụng của SHB tại cuối quý 3 đã tăng 7,3% kể từ đầu năm và đạt 395.272 tỷ đồng. Tăng trưởng tín dụng trong 9 tháng của SHB vẫn còn tương đối thấp so với trung bình 10,96% của toàn ngành ngân hàng. Tổng các khoản đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp của Ngân hàng tại cuối quý 3 là 19.168 và chiếm tỷ trọng tương đối nhỏ, gần 5% so với tổng dư nợ tín dụng.

Tại thời điểm 30/9/2022, SHB ghi nhận tổng giá trị nợ xấu hợp nhất ở mức 8.769 tỷ đồng, tăng 43% so với đầu năm, trong đó nhóm V (nợ có khả năng mất vốn) tăng mạnh nhất với hơn 84% kể từ đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu của Ngân hàng tại cuối quý 3 là 2,3%, cải thiện nhẹ so với mức 2,5% nhưng vẫn cao hơn khá nhiều so với mức 1,6% hồi đầu năm. Tỷ lệ dự phòng bao phủ nợ xấu được cải thiện so với quý trước và đạt mức 74%.

Về mặt nguồn vốn

Tại cuối quý 3, tổng tiền gửi huy động từ khách hàng của SHB đạt 340.717 tỷ đồng, tăng 4,1% kể từ thời điểm đầu năm. Tổng tiền gửi không kỳ hạn CASA ở mức 27.348 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ CASA chỉ đạt hơn 8%.

Quy mô vốn chủ sở hữu của SHB tại ngày 30/9/2022 tăng 19% so với thời điểm đầu năm và đạt mức 42.294 tỷ đồng. Mức tăng này của vốn chủ sở hữu chủ yếu đến từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối khi SHB ghi nhận kết quả lợi nhuận tăng khá mạnh trong 9 tháng đầu năm.

Đánh giá

Xét trên phương diện kết quả kinh doanh, SHB tiếp tục ghi nhận lợi nhuận trước thuế tăng trưởng khá ấn tượng trong quý 3 cũng như 9 tháng đầu năm 2022, với các mức tăng cụ thể là 74,3 và 78,7% so với cùng kỳ năm 2021. Động lực tăng trưởng lợi nhuận của SHB vẫn đến từ các mảng kinh doanh cốt lõi như hoạt động tín dụng (tăng trưởng thu nhập trên 20% so với cùng kỳ) và mảng dịch vụ tài chỉnh (tăng trưởng. Ngoài ra, lợi nhuận của SHB cũng đang được hỗ trợ khá nhiều từ việc Ngân hàng giảm mạnh trích lập dự phòng rủi ro tín dụng.

Tuy nhiên vẫn có một số lưu ý về kết quả hoạt động của SHB như: tốc độ tăng trưởng tín dụng sau 9 tháng đầu năm vẫn còn khá thấp, mới đạt 7,3%. Chất lượng tài sản được cải thiện nhẹ trong quý 3 khi tỷ lệ nợ xấu giảm nhẹ xuống còn 2,3% so với mức 2,5% cuối quý 3 nhưng vẫn còn tăng khá mạnh so với mức 1,6% hồi đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu này của SHB vẫn còn khá cao so với chỉ tiêu đề ra từ đầu năm cũng như khi so với các ngân hàng thuộc top đầu khác.

Mở tài khoản chứng khoán VPS để đồng hành cùng Đầu Tư Từ Đâu và luôn được cập nhật các mã cổ phiếu khỏe nhất thị trường

Xem chi tiết Quyền lợi khi mở tài khoản chứng khoán VPS với Đầu Tư Từ Đâu

——————————————————————————————————————————————–

Cập nhật và đánh giá báo cáo tài chính quý 2 của SHB

Kết quả kinh doanh SHB quý 2/2022

Theo báo cáo KQKD từ SHB, hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong quý 2/2022 có những điểm đáng chú ý như sau

kqkd quý 2.2022 shb
 • Hoạt động tín dụng của SHB ghi nhận thu nhập lãi thuần đạt 4210 tỷ đồng trong quý 2/2022, giảm 9,8% so với cùng kỳ năm trước. Măc dù thu nhập lãi của SHB tăng 13,9% trong quý 2 nhưng chi phí lãi tăng mạnh hơn (41%) đã kéo thu nhập lãi thuần của SHB giảm so với cùng kỳ năm trước.
 • Thu nhập từ nguồn hoạt động dịch vụ và các hoạt động khác tăng trưởng khá tốt trong quý 2 với mức tăng lần lượt 34,8% và 186% so với cùng kỳ năm 2021.
 • Về mặt chi phí, SHB đang kiểm soát khá tốt chi phí hoạt động với mức giảm 24,5% so với cùng kỳ năm ngoái, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng cũng có mức giảm mạnh 46,3%.
 • Tổng hợp lại, trong quý 2/2022, SHB đạt lợi nhuận sau thuế ở mức 2.096 tỷ đồng, tăng 72,1% so với quý 2/2021. Tính lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, thu nhập sau thuế của SHB cũng đạt con số tăng trưởng ấn tượng 81,9%, đạt 2.548 tỷ đồng.

Tình hình tài chính

Về mặt tài sản

 • Tại ngày 30/6/2022, tổng tài sản của SHB đạt mức 522.131 tỷ đồng, tăng 3% so với thời điểm đầu năm.
 • Tổng dư nợ cho vay khách hàng của SHB tăng 2,8% so với đầu năm, đạt 372.675 tỷ đồng thời điểm cuối quý 2/2022.
 • Chất lượng tài sản của SHB có phần giảm sút so với thời điểm đầu năm, tổng nợ xấu cuối quý 2 ở mức 9.494 tỷ đồng, tăng 55,3% so với đầu năm, tỷ lệ nợ xấu cũng tăng từ mức 1,6% của thời điểm cuối năm 2021 lên 2,5%. Do nợ xấu tăng trong khi ngân hàng lại giảm trích lập dự phòng nên tỷ lệ bao phủ nợ xấu cũng giảm từ 75,8% xuống còn 63,1% vào cuối quý 2/2022.

Về mặt nguồn vốn

 • Tổng tiền gửi huy động của khách hàng tại SHB ghi nhận ở mức 339.678 tỷ đồng vào thời điểm cuối quý 2/2022, tăng 3,8% kể từ đầu năm. Trong đó, tiền gửi không kỳ hạn đạt 26.232 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ  7,7% so với tiền gửi huy động từ khách hàng.
 • Tổng vốn chủ sở hữu của SHB tại thời điểm cuối quý 2 đạt mức 39.681 tỷ đồng, tăng hơn 11% so với đầu năm, mức tăng này chủ yếu do khoản lợi nhuận chưa phân phối của ngân hàng tăng mạnh hơn 90% kể từ đầu năm. Tỷ lệ an toàn vốn tính theo chuẩn Basel II đạt gần 12%.

Nhận xét

Kết quả kinh doanh của SHB trong quý 2 cũng như 6 tháng đầu năm 2022 có sự tăng trưởng khá ấn tượng với lợi nhuận sau thuế quý 2 cũng như lũy kế 6 tháng tăng lần lượt 83,1% và 81,9% so với cùng kỳ năm trước. Một điểm tích cực nữa là tăng trưởng lợi nhuận của SHB đến từ những mảng kinh doanh cốt lõi như hoạt động tín dụng và hoạt động dịch vụ với mức tăng trưởng hai con số. Ngoài ra chi phí hoạt động được kiểm soát tốt cũng góp phần thúc đẩy lợi nhuận, SHB đang nằm trong nhóm có tỷ lệ chi phí hoạt động trên thu nhập (CIR) thấp nhất trong ngành ngân hàng.

Tình hình tài chính của SHB lại có một số điểm đáng lưu ý như chất lượng tài sản có dấu hiệu giảm sút, tỷ lệ nợ xấu tại thời điểm cuối quý 2/2022 tăng lên mức 2,5% so với 1,6% đầu năm, tỷ lệ bao phủ nợ xấu cũng có xu hướng giảm kể từ đầu năm.

Xem thêm:

Chào các bạn, tôi là Đỗ Hoàng Quân. Tôi tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam từ năm 2007. Trải qua nhiều chu kỳ, tôi am hiểu quy luật vận động của thị trường và xây dựng cho mình những nguyên tắc quan trọng để có thể kiếm tiền bền vững trên thị trường chứng khoán. Tìm hiểu thêm về tôi tại đây.

anh Quan

Đăng ký mở tài khoản chứng khoán

Tham gia nhóm Zalo tư vấn đầu tư Miễn phí

Mở app Zalo, scan để tham gia nhóm tư vấn của E-Broker hoặc kết bạn với admin qua SĐT 0981 333 743

Đọc nhiều nhất

Chuyên mục