[Cập nhật mới nhất 2023] Đánh giá BCTC cổ phiếu TPB (TPBank)

Tác giả: Chuyên gia PTCB – Phạm Quốc Đạt

Cập nhật và đánh giá báo cáo tài chính quý 4/2022 cổ phiếu TPB

Về mặt kết quả kinh doanh

Theo các thông tin trên báo cáo tài chính, hoạt động kinh doanh của TPBank trong quý 4 và lũy kế cả năm 2022 có những điểm đáng chú ý như sau:

kết quả kinh doanh quý 4.2022 TPB
Nguồn: tổng hợp từ BCTC quý 4/2022 của TPB
 • Trong quý 4/2022, thu nhập từ lãi cho vay của TPB tăng 27,3% so với cùng kỳ, tuy nhiên chi phí lãi huy động phải trả tăng mạnh 68,7% đã khiến cho thu nhập lãi thuần quý 4 giảm nhẹ 1,1% so với cùng thời điểm năm 2021.
 • Các mảng hoạt động ngoài tín dụng của TPBank trong quý 4/2022 đã cho ra các kết quả trái chiều. Cụ thể, lãi từ hoạt động dịch vụ tăng 66,5% so với cùng kỳ, trong khi đó, lãi từ hoạt động kinh doanh ngoại hối sụt giảm hơn 69%, còn hoạt động đầu tư chứng khoán chịu lỗ 122 tỷ.
 • Về mặt chi phí, đáng chú ý nhất là dự phòng rủi ro tín dụng mà TPBank trích lập trong quý 4/2022 đã giảm mạnh 445 tỷ đồng (tương đương với 79,5%) so với cùng kỳ và góp phần nhiều trong mức tăng trưởng lợi nhuận của Ngân hàng. Chi phí hoạt động trong kỳ của TPBank có mức tăng vừa phải (+17%) so với quý 4 năm trước.
 • Sau khi tổng hợp các khoản thu nhập và chi phí, TPBank ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý 4/2022 đạt 1.519 tỷ đồng, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm 2021. Lũy kế cả năm 2022, TPB cũng ghi nhận mức tăng trưởng khá tích cực khi thu nhập lãi thuần tăng 14,5% và lợi nhuận sau thuế tăng 29.7% so với năm 2021.

Tình hình tài sản và nguồn vốn

Nguồn: tổng hợp từ BCTC quý 4/2022 của TPB

Về mặt tài sản

 • Tính đến ngày 31/12/2022, Tổng tài sản của TPBank ghi nhận ở mức 328.634 tỷ đồng, tăng hơn 12% so với thời điểm đầu năm. Tổng dư nợ tín dụng của TPBank tại cuối quý 3 đạt mức 182.661 tỷ đồng, trong đó dư nợ cho vay khách hàng chiếm 160.993 tỷ đồng và các khoản đầu tư trái phiếu doanh nghiệp chiếm 21.668 tỷ đồng. Tăng trưởng tín dụng của Ngân hàng trong cả năm 2022 ước đạt gần 14,3%.
 • Tổng nợ xấu tại thời điểm cuối quý 4/2022 của TPBank ở mức 1.357 tỷ đồng, tăng 17,3% so với đầu năm, trong đó, nợ nhóm III (nợ dưới tiêu chuẩn) giảm 24,6% nhưng nợ nhóm V (nợ có khả năng mất vốn) tăng khá mạnh gần 70%. Tỷ lệ nợ xấu tại cuối quý 4 của TPB là 0,84% so với mức 0,91% tại cuối quý 3 và 0,82% hồi đầu năm. Tỷ lệ dự phòng bao phủ nợ xấu của Ngân hàng tại cuối quý 4 giảm nhẹ về 135%, so với mức 142% tại cuối quý 3 và 153% hồi đầu năm.

Về mặt nguồn vốn

 • Tổng tiền gửi huy động được từ khách hàng của TPBank tại thời điểm cuối quý 4/2022 ghi nhận ở mức 194.960 tỷ đồng tăng khá mạnh gần 40% so với mức đầu năm. Trong đó tiền gửi không kỳ hạn đạt 32.525 tỷ đồng, tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) giảm đáng kể xuống mức 16.7% so với 22% hồi đầu năm.
 • Quy mô vốn chủ sở hữu của TPB tại ngày 31/12/2022 ở mức 32.239 tỷ đồng, tăng khá mạnh (+24%) so với thời điểm đầu năm. Mức tăng của vốn chủ sở hữu phần lớn đến từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối khi kết quả kinh doanh trong năm 2022 của Ngân hàng có sự tăng trưởng tương đối tích cực.

Nhận xét

Trong quý 4/2022, lãi suất huy động tăng nhanh đã ảnh hưởng không tốt đến thu nhập thuần từ hoạt động cho vay của TPBank, khiến cho chỉ tiêu này giảm 1,1% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, do được hỗ trợ bởi thu nhập từ hoạt động dịch vụ, cộng với chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm mạnh nên Ngân hàng vẫn ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý 4 tăng trưởng hơn 15% so với cùng kỳ năm 2021.

Nếu tính lũy kế cả năm 2022, đa số các mảng hoạt động kinh doanh của TPB đã có sự tăng trưởng tương đối tích cực so với năm 2021. Cụ thể, thu nhập từ hoạt động dịch vụ là điểm sáng lớn nhất khi tăng gần 75%, thu nhập thuần từ hoạt động cho vay tăng 14,5%. Cộng với việc chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm khá mạnh (-36,6%) đã giúp cho con số lợi nhuận của TPBank có được mức tăng trưởng khả quan, gần 30% so với năm 2021. Tuy vậy, nếu so với mục tiêu kinh doanh đề ra từ đầu năm thì Ngân hàng mới chỉ hoàn thành được 95,5% chỉ tiêu lợi nhuận của năm 2022.

Chất lượng của tài sản và các khoản cho vay của TPB trong quý 4/2022 đã có sự cải thiện tích khá tích cực khi so với quý liền trước. Tỷ lệ nợ xấu tại cuối quý 4 ở là 0,84%, giảm mạnh so với mức 0.91% của quý 3 và gần tương đương với mức đầu năm 2022. Ngoài ra, tỷ lệ nợ xấu của TPBank tiếp tục duy trì ở mức tốt hơn so mặt bằng chung của ngành ngân hàng. Đây chính là cơ sở để TPBank giảm mạnh chi phí dự phòng rủi ro tín dụng trong năm 2022, hỗ trợ nhiều cho kết quả lợi nhuận.

Mở tài khoản chứng khoán VPS – Tham gia cùng Đầu Tư Từ Đâu để luôn được cập nhật các cổ phiếu khỏe nhất thị trường

Xem chi tiết Quyền lợi khi mở tài khoản chứng khoán VPS với Đầu Tư Từ Đâu


Cập nhật và đánh giá báo cáo tài chính quý 3/2022 cổ phiếu TPB

Về mặt kết quả kinh doanh

 • Theo các thông tin trên báo cáo tài chính, hoạt động kinh doanh của TPBank trong quý 3 cũng như 9 tháng đầu năm 2022 có những điểm đáng chú ý như sau:
 • Trong quý 3/2022, thu nhập lãi thuần từ hoạt động tín dụng của TPBank đạt 2.741 tỷ đồng, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm trước nhưng lại giảm gần 9,7% so với quý trước. So với quý 3 năm trước, thu nhập từ lãi cho vay tăng 27,6%, trong khi chi phí lãi phải trả lại tăng mạnh hơn tới 41% đã khiến cho thu nhập lãi thuần của TPB tăng không quá mạnh và có phần sụt giảm so với quý trước.
 • Thu nhập từ các mảng hoạt động ngoài tín dụng của TPBank tiếp tục có sự tăng trưởng khá ấn tượng trong quý 3. Trong đó, mảng dịch vụ tài chính mang lại 684 tỷ đồng thu nhập thuần, tăng 91,1%, hoạt động kinh doanh ngoại hối ghi nhận 118 tỷ đồng thu nhập so với con số lỗ 45 tỷ đồng trong cùng kỳ năm trước.
 • Về mặt chi phí, đáng chú ý hơn cả đó là dự phòng rủi ro tín dụng mà Ngân hàng trích lập trong quý 3 đã giảm mạnh hơn 1.000 tỷ đồng (tương đương với 75,6%) so với cùng kỳ. Điều này đã góp phần lớn giúp cho lợi nhuận trước thuế của TPB tăng khá mạnh trong quý 3. Ngoài ra, chi phí hoạt động trong kỳ của TPBank tăng khá mạnh +38% so với quý 3 năm trước.
 • Sau khi tổng hợp các khoản thu nhập và chi phí, TPBank ghi nhận lãi trước thuế trong quý 3/2022 đạt 2.138 tỷ đồng, tăng hơn 54% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm, hoạt động kinh doanh của Ngân hàng đã mang lại 5.926 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tương ứng với mức tăng 34,9% và hoàn thành 72% kế hoạch lợi nhuận đề ra từ đầu năm.

Tình hình tài sản và nguồn vốn

Về mặt tài sản

 • Tính đến ngày 30/9/2022, Tổng tài sản của TPBank ghi nhận ở mức 317.328 tỷ đồng, tăng hơn 8% so với thời điểm đầu năm. Tổng dư nợ tín dụng của TPBank tại cuối quý 3 đạt mức 178.582 tỷ đồng, trong đó dư nợ cho vay khách hàng chiếm 156.191 tỷ đồng và các khoản đầu tư trái phiếu doanh nghiệp chiếm 22.391 tỷ đồng. Tăng trưởng tín dụng của Ngân hàng trong 9 tháng đầu năm đã đạt 11,7%.
 • Tổng nợ xấu tại thời điểm cuối quý 3 của TPBank ở mức 1.426 tỷ đồng, tăng 23,2% kể từ đầu năm, trong đó nợ nhóm III giảm 22,5% trong khi nợ nhóm V (nợ có khả năng mất vốn) tăng mạnh 2,2 lần. Từ đó, tỷ lệ nợ xấu của TPB tăng nhẹ lên mức 0,91% so với mức 0,85% tại cuối quý 2 và 0,81% hồi đầu năm. Tỷ lệ dự phòng bao phủ nợ xấu của Ngân hàng tại cuối quý 3 giảm về 142%, so với mức 162% tại cuối quý 2 và 153% hồi đầu năm.

Về mặt nguồn vốn

 • Tổng tiền gửi huy động được từ khách hàng của TPBank tại thời điểm cuối quý 3/2022 ghi nhận ở mức 156.337 tỷ đồng tăng khá mạnh với hơn 12% kể từ đầu năm. Trong đó tiền gửi không kỳ hạn đạt 28.341 tỷ đồng, tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) tiếp tục duy trì ở quanh mức 18%.
 • Quy mô vốn chủ sở hữu của TPB tại ngày 30/9/2022 ở mức 30.637 tỷ đồng, tăng gần 18% so với thời điểm đầu năm, mức tăng này phần lớn đến từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối mà ngân hàng đạt được trong 9 tháng đầu năm 2022.

Nhận xét

Về mặt kết quả kinh doanh, TPBank tiếp tục ghi nhận lợi nhuận trước thuế tăng trưởng khá ấn tượng trong quý 3 cũng như 9 tháng đầu năm với các mức tăng lần lượt là 54% và 34,9% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động tín dụng vẫn là mảng kinh doanh cốt lõi của Ngân hàng và đóng góp hơn 70% tổng thu nhập hoạt động. Tuy nhiên, do chi phí lãi phải trả tăng khá mạnh nên tăng trưởng thu nhập lãi thuần quý 3 của TPB có phần giảm sút so với quý trước. Ngoài ra, các mảng hoạt động ngoài tín dụng như dịch vụ tài chính, kinh doanh ngoại hối cũng duy trì các mức tăng trưởng thu nhập khá đột biến.

Chất lượng của tài sản và các khoản cho vay của TPB có phần suy giảm trong quý 3. Tổng nợ xấu tại thời điểm cuối quý 3 tăng 23,2% so với thời điểm đầu năm, nợ nhóm V (nợ có khả năng mất vốn) tăng mạnh 2,2 lần. Tỷ lệ nợ xấu của TPB nhích lên mức 0,91% so với mức 0,81% hồi đầu năm, tỷ lệ dự phòng bao phủ nợ xấu giảm về còn 142%, so với mức 153% của đầu năm. Tuy vậy, các chỉ số về chất lượng tài sản trên của TPB vẫn duy trì khá tốt khi so với mặt bằng chung của ngành ngân hàng.


Cập nhật và đánh giá báo cáo tài chính quý 2/2022 cổ phiếu TPB

Kết quả kinh doanh TPBank quý 2/2022

Theo các thông tin trên báo cáo tài chính, hoạt động kinh doanh của TPBank trong quý 2 cũng như 6 tháng đầu năm 2022 có những điểm đáng chú ý như sau:

 • Trong quý 2/2022, thu nhập lãi thuần từ hoạt động tín dụng của TPBank đạt 3.035 tỷ đồng, tăng 20,1% so với cùng kỳ năm trước. Biên thu nhập lãi thuần (NIM) đạt 4,37%, giảm 0.48 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2021.
 • Thu nhập từ các mảng hoạt động ngoài tín dụng của TPBank cũng ghi nhận sự tăng trưởng khá ấn tượng trong quý 2. Cụ thể, hoạt động dịch vụ mang lại 681 tỷ đồng thu nhập thuần (tăng 65,3%) với đóng góp chủ yếu từ phí dịch vụ thanh toán. Hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư đóng góp 460 tỷ đồng thu nhập thuần, tăng 64,9%. Các hoạt động kinh doanh khác cũng đem lại 218 tỷ đồng, tăng gần 3 lần so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu đến từ nguồn thu hồi các khoản nợ đã được xử lý bằng dự phòng.
 • Về mặt chi phí, TPBank ghi nhận tổng chi phí hoạt động trong quý 2 ở mức 1.763 tỷ đồng, tăng khá mạnh hơn 42% so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do các chi phí cho nhân viên tăng. Ngoài ra, trong quý 2, Ngân hàng cũng trích lập 645 tỷ đồng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, tăng nhẹ 5,4% so với cùng kỳ năm 2021.
 • Sau khi tổng hợp các khoản thu nhập và chi phí, TPBank ghi nhận lãi trước thuế quý 2 đạt 2.165 tỷ đồng, tăng hơn 36% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm, hoạt động kinh doanh của Ngân hàng cũng mang lại 3.788 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tương ứng với mức tăng 26%.

Tình hình tài chính

Về mặt tài sản

 • Tính đến ngày 30/6/2022, quy mô tổng tài sản của TPBank đạt mức 310.772 tỷ đồng, tăng nhẹ 3,9% kể từ đầu năm. Tại thời điểm cuối quý 2, tổng dư nợ cho vay khách hàng của TPB đat 151.084 tỷ đồng. Nếu tính cả các khoản đầu tư trái phiếu doanh nghiệp thì tổng dư nợ tín dụng của TPBank ở mức hơn 174.000 tỷ đồng, tương ứng với mức tăng trưởng 8,7% kể từ đầu năm.
 • Chất lượng tài sản của TPBank được duy trì tương đối ổn định. Tổng nợ xấu tại thời điểm cuối quý 2 ở mức 1.285 tỷ đồng, tăng 11,1% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 0,85%, tăng nhẹ 0,04 điểm phần trăm so với đầu năm, tuy nhiên lại có mức cải thiện đáng kể so với 1,14% của cùng kỳ năm trước. Ngoài trong 6 tháng đầu năm, TPBank vẫn tích cự trích lập dự phòng rủi ro cho các khoản nợ xấu. Từ đó kéo tỷ lệ bao phủ nợ xấu của Ngân hàng lên mức 187,6% so với 153,2% hồi đầu năm.

Về mặt nguồn vốn

 • Tổng tiền gửi huy động được từ khách hàng của TPBank tại thời điểm cuối quý 2/2022 ghi nhận ở mức 156.337 tỷ đồng tăng khá mạnh với hơn 12% kể từ đầu năm. Tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) được duy trì ở quanh mức 18%.
 • Tổng vốn chủ sở hữu của TPB tại ngày 30/6/2022 ở mức 29.009 tỷ đồng, tăng hơn 11,6% kể từ đầu năm, mức tăng này phần lớn đến từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối mà ngân hàng đạt được trong nửa đầu năm 2022. Cũng theo báo cáo từ phía Ngân hàng, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo chuẩn Basel III tại cuối quý 2 đạt 12,25%, khá cao so với mức yêu cầu tối thiểu 8% của Ngân hàng Nhà nước.

Nhận xét

Về mặt kết quả kinh doanh, TPBank đã ghi nhận con số lợi nhuận tăng trưởng khá tích cực trong quý 2 cũng như 6 tháng đầu năm với các mức tăng lần lượt là 36% và 26% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động tín dụng vẫn là mảng kinh doanh cốt lõi với thu nhập lãi thuần từ cho vay tăng hơn 20%, đóng góp phần lớn vào mức tăng trưởng lợi nhuận của Ngân hàng. Ngoài ra mảng các hoạt động ngoài tín dụng như dịch vụ tài chính, kinh doanh chứng khoán đầu tư cũng có mức tăng trưởng thu nhập tốt, đóng góp tích cực cho lợi nhuận chung.

Chất lượng của tài sản và các khoản cho vay của TPB được duy trì ổn định trong nửa đầu năm 2022. Tỷ lệ nợ xấu được duy trì quanh mức 0,8%, tỷ lệ bao phủ nợ xấu cũng đạt mức cao với 187. Ngoài ra, trong quý 2, TPB đã cắt giảm khá mạnh các khoản đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp với mức giảm 4,3 nghìn tỷ đồng tương đương với 16% so với quý trước.

THAM GIA NHÓM TƯ VẤN trong phiên giao dịch

Tham gia nhóm Tư vấn của Đầu Tư Từ Đâu (E-Broker) để được admin tư vấn điểm mua/điểm bán có lợi nhất. Bấm tham gia nhóm TẠI ĐÂY.


Hoặc mở app Zalo, quét mã QR để tham gia nhóm Tư vấn đầu tư miễn phí.

Kết bạn với admin qua Zalo 0981 084 636

XEM THÊM: