[Cập nhật mới nhất 2022] Đánh giá BCTC cổ phiếu VCB (Vietcombank)

Tác giả: Chuyên gia PTCB – Phạm Quốc Đạt

Cập nhật và đánh giá báo cáo tài chính quý 3 của VCB

Về mặt kết quả kinh doanh

Theo báo cáo từ Vietcombank, hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong quý 3 cũng như 9 tháng đầu năm 2022 có những điểm đáng chú ý như sau:

 • Trong quý 3 và 9 tháng đầu năm 2022, thu nhập lãi thuần từ hoạt động tín dụng của VietcomBank lần lượt là 13.664 tỷ đồng và 38.437 tỷ đồng. Thu nhập từ lãi cho vay tiếp tục tăng nhanh hơn chi phí lãi huy động phải trả đã giúp cho thu nhập lãi thuần của VCB có mức tăng trưởng khá cao trong quý 3 với +31% so với cùng kỳ năm trước.
 • Các mảng kinh doanh ngoài tín của VCB đang cho các kết quả khá trái chiều trong quý 3, hoạt động dịch vụ mang lại 1.102 tỷ đồng thu nhập thuần, tăng khá tốt khi so với mức 695 tỷ của quý trước nhưng lại sụt giảm 2,2% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh chịu lỗ 154 tỷ đồng trong quý 3, trong khi cùng kỳ năm ngoái có lãi 28 tỷ. Ở hướng ngược lại, thu nhập từ hoạt động kinh doanh ngoại hối mang về 1.587 tỷ thu nhập thuần trong quý 3, tiếp tục có mức tăng trưởng mạnh trên 35% khi so với cùng kỳ năm 2021.
 • Về mặt chi phí, tổng chi phí hoạt động của VCB trong quý 3/2022 ở mức 6.370 tỷ đồng, tăng 27,3% so với cùng kỳ năm trước. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng mà Ngân hàng trích lập trong quý đạt 2.778 tỷ đồng, tăng 10,5% so với cùng kỳ, tuy nhiên nếu tính lũy kế 9 tháng đầu năm thì con số này vẫn giảm 2,8%.
 • Sau khi tổng hợp các khoản thu nhập và chi phí, Vietcombank báo cáo lợi nhuận trước thuế đạt được trong quý 3 và 9 tháng đầu năm lần lượt là 7.566 tỷ đồng và 24.940 tỷ đồng, tương ứng với các mức tăng 32% và 29% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm, Ngân hàng đã hoàn thành 81% kế hoạch lợi nhuận trước thuế của năm 2022.

Tình hình tài sản và nguồn vốn

Về mặt tài sản

 • Tổng tài sản của Viecombank tại ngày 30/9/2022 có quy mô là 1.649.644 tỷ đồng, tăng 16,6% so với thời điểm đầu năm.  Tổng dư nợ tín dụng của VCB (bao gồm trái phiếu doanh nghiệp) tại cuối quý 3 đạt mức 1.141.745 tỷ đồng, tương ứng với mức tăng trưởng trên 17% kể từ đầu năm. Trong đó cho vay dưới hình thức đầu tư trái phiếu doanh nghiệp là 11.600 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ khá nhỏ so với tổng mức cho vay tín dụng.
 • Tại cuối quý 3, tổng giá trị nợ xấu hợp nhất của Vietcombank ở mức 9.003 tỷ đồng, tăng 47% so với đầu năm, trong đó nhóm III (nợ dưới tiêu chuẩn) tăng mạnh nhất và gấp hơn 3 lần so với mức đầu năm. Do đó tỷ lệ nợ xấu cuối quý 3 cũng tăng lên mức 0,8% so với 0,61% của quý trước và 0,64% hồi đầu năm. Tỷ lệ dự phòng bao phủ nợ xấu của Ngân hàng cũng giảm về mức 402% so với mức kỷ lục 506% tại cuối quý 2.

Về mặt nguồn vốn

 • Tại cuối quý 3, VietcomBank ghi nhận tổng tiền gửi huy động từ khách hàng ở mức 1.197.151 tỷ đồng, tăng 5,4% kể từ thời điểm đầu năm. Trong đó, tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) đạt 34,9%, giảm so với mức 35,7% của đầu năm. Ngoài ra, huy động từ phát hành giấy tờ có giá giảm 15,4% so với đầu năm và ở mức 14.699 tỷ đồng.
 • Quy mô vốn chủ sở hữu của VCB tại thời điểm 30/9/2022 đạt 128.389 tỷ đồng, tăng 17,6% so với đầu năm, đóng góp cho mức này chủ yếu đến từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối.

Nhận xét

Về mặt lợi nhuận kinh doanh, Vietcombank tiếp tục ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng trưởng tích cực trong quý 3 và 9 tháng đầu năm 2022, với các mức tăng lần lượt là 32% và 29% so với cùng kỳ năm 2021. Điều này giúp cho VCB duy trì vị thế dẫn đầu về lợi nhuận của ngành ngân hàng.

Hoạt động tín dụng tiếp tục giữ vai trò là hoạt động cốt lõi và động lực chính cho tăng trưởng lợi nhuận của VietcomBank. Tăng trưởng tín dụng của VCB đã đạt 17% sau 9 tháng đầu năm, tổng thu nhập lãi thuần cũng tăng 21,6% so với cùng kỳ. Hoạt động kinh doanh ngoại hối của Ngân hàng cũng duy trì được vị thế và mức tăng trưởng cao.Tuy nhiên, thu nhập từ các mảng hoạt động ngoài tín dụng khác như dịch vụ tài chính, kinh doanh chứng khoán lại có phần suy giảm trong giảm trong quý 3.  

Các chỉ tiêu về chất lượng tài sản như tỷ lệ nợ xấu và tỷ lệ dự phòng bao phủ nợ xấu của VCB vẫn nằm trong top dẫn đầu của ngành ngân hàng. Tuy vậy vẫn có sự suy giảm nhất định, tổng nợ xấu tại cuối quý 3 tăng 47% so với đầu năm, kéo tỷ lệ nợ xấu tăng lên mức 0,8% so với 0,64% hồi đầu năm, tỷ lệ dự phòng bao phủ nợ xấu giảm còn 400% so với mức trên 500% của cuối quý 2.

——————————————————————————————————————————————–

Cập nhật và đánh giá báo cáo tài chính quý 2 của VCB

Về mặt kết quả kinh doanh

Theo báo cáo KQKD từ Vietcombank, hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong quý 2/2022 có những điểm đáng chú ý như sau:

kqkd VCB
 • Trong quý 2/2022, hoạt động tín dụng của VCB ghi nhận thu nhập lãi thuần tăng 15,3% so với cùng kỳ năm trước, đạt 12.797 tỷ đồng.
 • Các nguồn thu nhập ngoài lãi của Vietcombank cũng có mức tăng trưởng cao trong quý 2, trong đó, thu nhập từ hoạt động dịch vụ và hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng lần lượt 62,4% và 49,3%, thu nhập từ các hoạt động khác cũng tăng đột biến, gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2021.
 • Về mặt chi phí, chi phí hoạt động của VCB trong quý 2 tăng khá mạnh với 22,8%, trong khi đó chi phí dự phòng lại có xu hướng giảm 15,5% so với cùng kì năm trước.
 • Tổng hợp lại, Vietcombank đạt được mức lợi nhuận sau thuế 5.942 tỷ đồng, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm 2021. Tính lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, thu nhập sau thuế của VCB cũng đạt con số tăng trưởng 27,9%.

Tình hình tài chính

Về mặt tài sản

 • Tổng tài sản của Viecombank tại ngày 30/6/2022 đạt mức 1.602.392 tỷ đồng, tăng hơn 13% so với thời điểm đầu năm.
 • Tổng dư nợ cho vay khách hàng của VCB tại thời điểm cuối quý 2 tăng mạnh 14,6% so với đầu năm, đạt hơn 1,1 triệu tỷ đồng.
 • Chất lượng tài sản của VCB vẫn ở mức tốt và có phần cải thiện so với thời điểm đầu năm. Tổng nợ xấu cuối quý 2 ở mức 6.994 tỷ đồng, tăng 9,4% so với đầu năm, tuy nhiên tỷ lệ nợ xấu lại giảm xuống mức 0,61% so với 0,64% của đầu năm. Ngoài ra tỷ lệ bao phủ nợ xấu của Vietcombank cũng tăng mạnh lên mức 506% vào thời điểm 30/6/2022, đây cũng là mức kỷ lục của toàn ngành ngân hàng từ trước tới nay.

Về mặt nguồn vốn

 • Tổng tiền gửi huy động của khách hàng tại Viecombank ghi nhận ở mức 1.195.391 tỷ đồng vào thời điểm cuối quý 2/2022, tăng 5,3% kể từ đầu năm. Trong đó, tiền gửi không kỳ hạn đạt 402.345 tỷ đồng, tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) của VCB đạt 34,5%, giảm nhẹ so với mức 35,7% hồi đầu năm.  
 • Tổng vốn chủ sở hữu của VCB tại thời điểm cuối quý 2, tăng hơn 12% so với đầu năm và đạt mức 122.990 tỷ đồng, vốn điều lệ tăng lên mức 47.325 tỷ đồng do ngân hàng phát cổ phiếu để trả cổ tức, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cũng tăng hơn 7% khi kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm của VCB tăng trưởng tốt.

Nhận xét

Kết quả kinh doanh của Vietcombank trong quý 2 cũng như 6 tháng đầu năm 2022 ghi nhận mức tăng trưởng khá ấn tượng với lợi nhuận sau thuế quý 2 cũng như lũy kế 6 tháng tăng lần lượt 49,9% và 27,9% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này đã đưa Vietcombank trở lại ngôi vị dẫn đầu ngành ngân hàng về lợi nhận đạt được sau 6 tháng đầu năm.

Hoạt động tín dụng tăng trưởng mạnh vẫn là động lực chính cho lợi nhuận của VCB trong 6 tháng đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng của VCB trong 6 tháng đầu năm đã tăng hơn 14% kể từ đầu năm, cao hơn nhiều so với mức chung 9,4% của toàn ngành ngân hàng.

Tuy hoạt động tín dụng tăng trưởng mạnh nhưng chất lượng tài sản của VCB tiếp tục được duy trì ở mức tốt. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức thấp (0,64%) và cải thiện nhẹ so với đầu năm. Trong 6 tháng đầu năm, Vietcombank tiếp tục thận trọng trong việc trích lập dự phòng khiến cho tỷ mức bao phủ nợ xấu của VCB tăng lên mức kỷ lục hơn 500%. Đây vừa là bộ đệm giúp ngân hàng hoạt động an toàn và cũng có thể là nguồn để VCB cân đối, điều hòa lợi nhuận trong các quý sau.

THAM GIA NHÓM TƯ VẤN trong phiên giao dịch

Tham gia nhóm Tư vấn của Đầu Tư Từ Đâu (E-Broker) để được admin tư vấn điểm mua/điểm bán có lợi nhất. Bấm tham gia nhóm TẠI ĐÂY.


Hoặc mở app Zalo, quét mã QR để tham gia nhóm Tư vấn đầu tư miễn phí.

Kết bạn với admin qua Zalo 0981 084 636

XEM THÊM: