[Cập nhật mới nhất 2023] Đánh giá BCTC cổ phiếu VGC (Tổng Công ty Viglacera)

Tác giả: Chuyên viên phân tích – Ngô Tùng Ngọc

Cập nhật BCTC cổ phiếu VGC Q3/2022

Kết quả kinh doanh

Theo báo cáo KQKD quý 3/2022 được VGC công bố, hoạt động kinh doanh của công ty có vài điểm nổi bật sau:

 • Doanh thu thuần và chi phí giá vốn trong quý 3 của VGC tăng trưởng gần như đồng pha nhau. Cụ thể VGC đã kiếm được 3,211 tỷ đồng doanh thu, tăng 45.5% trong khi giá vốn cũng tăng gần 45% so với cùng kỳ. Điều này khiến biên lợi nhuận gộp của VGC gần như không đổi sau 1 năm.
 • Đối với hoạt động vận hành, trong quý 3 chi phí bán hàng cảu doanh nghiệp tăng mạnh 82.29%. Cả chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng đến 49.03%. Đây là 2 khoản chi phí có tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tổng chi phí của VGC. Do đó lợi nhuận sau thuế của công ty chỉ tăng bằng một nửa mức tăng trưởng lợi nhuận gộp. Biên lợi nhuận ròng cũng giảm từ 9.45% xuống còn 8.24%.
 • Lũy kế 9 tháng năm 2022, công ty thu về 11,312.5 tỷ đồng doanh thu, tăng 50.8% so với cùng kỳ. Trong khi đó giá vốn của VGC tăng ở mức thấp hơn (41.4%) so với cùng kỳ. Nhờ đó lợi nhuận gộp của VGC trong 9 tháng đầu năm đã tăng mạnh 77.87%. Nhờ vậy lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2022 của VGC đạt 1,707 tỷ đồng, tăng 104% so với cùng kỳ. Về khả năng sinh lời, 9 tháng đầu năm của VGC đã chứng kiến mức sinh lời tích cực so với cùng kỳ.

THAM GIA NHÓM TƯ VẤN trong phiên giao dịch

Tham gia nhóm Tư vấn của Đầu Tư Từ Đâu (E-Broker) để được admin tư vấn điểm mua/điểm bán có lợi nhất. Bấm tham gia nhóm TẠI ĐÂY.


Hoặc mở app Zalo, quét mã QR để tham gia nhóm Tư vấn đầu tư miễn phí.

Kết bạn với admin qua Zalo 0981 084 636

Tình hình tài chính

Về tài sản:

 • Cơ cấu tài sản của VGC tính đến quý 3 năm 2022 không có nhiều sự thay đổi. Tuy nhiên trong năm 2022, VGC cho thấy mình đang nâng cao hiệu quả quản trị tài sản ngắn hạn. Trong đó tỷ trọng tiền mặt của công ty tăng lên 10.67% tổng giá trị tài sản. Giá trị các khoản phải thu cũng giảm xuống ở mức 5.84% so với cùng kỳ.
 • Về tài sản dài hạn, tỷ trọng lớn nhất dồn vào khoản mục tài sản cố định, chiếm 23.77% và khoản mục tài sản dở dang dài hạn, chiếm 21.11% tổng giá trị tài sản. Việc VGC chú trọng phát triển tài sản dài hạn là tín hiệu tốt cho thấy tham vọng phát triển của công ty.
 • Về mức độ tăng trưởng, VGC chú trọng việc quản trị dòng tiền nhiều hơn. Ngoài tiền mặt, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn của VGC cũng tăng gấp 9 lần so với cùng kỳ. Về tài sản dài hạn, tài sản cố định của VGC đã tăng thêm 57.58% so với cùng kỳ. Tài sản dở dang của công ty tăng nhẹ 19% so với cùng kỳ.

Về nguồn vốn:

 • Tương tự như tài sản, cơ cấu nguồn vốn của VGC vẫn được doanh nghiệp duy trì từ năm 2021 qua đến quý 3/2022. Tỷ trọng nợ trên tổng tài sản của VGC chiếm 61.59%, cho thấy doanh nghiệp kinh doanh dựa nhiều vào vốn nợ. Trong đó ngắn hạn chiếm 39.18% tổng tài sản, còn nợ dài hạn chiếm 22.41%.
 • Nghĩa vụ nợ ngắn hạn chính của VGC nằm chủ yếu ở các khoản mục người mua trả trước, chiếm 10.42%. Điều tương tự cũng xảy ra với nợ dài hạn của doanh nghiệp, khi tiền người mua trả trước dài hạn (doanh thu chưa thực hiện) chiếm một nửa giá trị nợ dài hạn. Các khoản nợ vay tài chính của công ty ngược lại chỉ duy trì tỷ trọng từ 7 – 8% tổng giá trị nguồn vốn.
 • Về vốn chủ sở hữu, vốn góp chủ sở hữu của VGC vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất với 19.39% trên tổng tài sản. Tài khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của doanh nghiệp ghi nhận mức tăng ấn tượng 60.63% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 6.46%.

Tình hình dòng tiền

 • Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh thuần của doanh nghiệp trong quý 3/2022 đạt 1,966 tỷ đồng. So với quý 3/2021, dòng tiền kinh doanh của VGC đã có sự cải thiện lớn nhờ tăng trưởng lợi nhuận thuận lợi. Về hoạt động đầu tư, năm 2022 đã chi 1,917 tỷ đồng cho hoạt động đầu tư, chủ yếu là nhằm mua sắm xây dựng tài sản cố định.
 • Về hoạt động tài chính, VGC đã chi ròng 297 tỷ. Trong đó công ty đã chi 4,000 tỷ để trả các khoản nợ đến hạn và thu về 4,786 tỷ từ đi vay. Đến cuối tháng 9 năm 2022, dòng tiền cuối kỳ của doanh nghiệp đạt 2,468 tỷ đồng, tăng gấp đôi cùng kỳ năm trước.

Nhận xét

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, kết quả hoạt động kinh doanh của VGC đã ghi nhận những kết quả tích cực. Cả biên lợi nhuận gộp và biên lợi nhuận sau thuế của công ty tính đến tháng 9 đều tăng trưởng tốt so với cùng kỳ. Tuy nhiên tính riêng quý 3 đà tăng của VGC đã có phần chững lại, nguyên nhân chủ yếu do các khoản chi phí phát sinh trong quý 3/2022 của công ty đều bật tăng mạnh so với cùng kỳ. Từ đó cho thấy khả năng sinh lời trong ngắn hạn của VGC sẽ không có sự cải thiện, tuy nhiên doanh nghiệp vẫn sẽ duy trì được đà tăng hiện tại và dòng tiền kinh doanh ổn định nhờ doanh thu từ các khu công nghiệp tiếp tục đổ về.

Về cơ cấu tài sản, VGC cho thấy họ vẫn đang chú trọng đầu tư nâng cao trang thiết bị sản xuất hiện tại thông qua việc gia tăng tỷ trọng tài sản cố định phục vụ sản xuất. Công ty đang có xu hướng nâng cấp năng lực sản xuất và thu mua tài sản hơn là mở rộng các khu công nghiệp mới. Tỷ lệ nợ vay lớn có thể sẽ là điểm yếu của công ty trong giai đoạn lãi suất tăng cao hiện tại. Tuy nhiên nhờ dòng tiền kinh doanh ổn định, VGC vẫn chống chịu được các tác động tiêu cực từ vĩ mô.


XEM THÊM: