[Cập nhật mới nhất 2022] Đánh giá BCTC cổ phiếu VJC (VietJet)

Tác giả: Chuyên gia PTCB – Phạm Quốc Đạt

cập nhật và đánh giá báo cáo tài chính quý 3 của VJC

Về mặt kết quả kinh doanh

Dựa vào BCTC của VietJet, có thể rút ra một số điểm chính về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong quý 3 và 9 tháng đầu năm 2022 như sau:

kết quả kinh doanh quý 3.2022 VJC
Nguồn: tổng hợp từ BCTC hợp nhất quý 3 của VJC
 • Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh trong quý 3 và 9 tháng đầu năm 2022 của VJC đạt lần lượt 11.600 tỷ đồng và 3.3 tỷ đồng doanh thu thuần, ghi nhận các mức tăng mạnh 337% và 170% so với với cùng kỳ năm 2021. Tuy vậy, do ảnh hưởng của giá nhiên liệu máy bay tăng mạnh đã khiến cho giá vốn tăng đột biến nên lợi nhuận gộp của quý 3 giảm gần 35% so với cùng kỳ, biên lợi nhuận gộp cũng bị bào mòn mạnh, chỉ còn 3,1%.
 • Doanh thu từ hoạt động tài chính trong 9 tháng đạt 552 tỷ đồng, giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do Công ty đã ghi nhận một doanh thu tài chính đột biến trong quý 3/2021 từ việc chuyển nhượng cổ phần. Chi phí tài chính 9 tháng ở mức 1.514 tỷ đồng, tăng rất mạnh so với cùng kỳ, nguyên nhân chủ yếu do chi phí lãi vay và lỗ chênh lệch tỷ giá tăng cao.
 • Các chi phí hoạt động khác như chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp trong 9 tháng đầu năm 2022 cũng có mức tăng lần lượt là 9,5% và 37,2%.
 • Sau khi tổng hợp các khoản doanh thu và chi phí, Vietjet ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý 3/2022 đạt 43 tỷ đồng, giảm hơn 40% so với cùng kỳ năm 2021. Tính lũy kế 9 tháng đầu năm Công ty cũng ghi nhận lợi nhuận sau thuế giảm 3,6% so với cùng kỳ, đạt mức 187 tỷ đồng. Biên lợi nhuận ròng có sự suy giảm đáng kể, chỉ đạt 0,68% trong 9 tháng.

Tình hình tài chính

tình hình tài chính quý 3.2022 VJC
Nguồn: tổng hợp từ BCTC hợp nhất quý 3 của VJC

Về mặt tài sản

 • Tại thời điểm cuối quý 3/2022, quy mô tổng tài sản của VJC đạt mức 67.470 tỷ đồng, tăng khá mạnh (30,6%) kể từ đầu năm. Trong đó, đáng lưu ý là các khoản phải thu ngắn hạn của Công ty tăng mạnh, cụ thể, phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng hơn 52%, trả trước cho người bán ngắn hạn tăng 24,8 lần, phải thu ngắn hạn khác tăng 46%. Ngoài ra, công ty cũng tăng cường đầu tư cho tài sản cố định (tăng gần 75% so với thời điểm đầu năm)
 • Xét về cơ cấu tài sản, các khoản phải thu (ngắn hạn và dài hạn) đang chiếm tỷ trọng rất lớn với gần 80% tổng tài sản của VJC. Tài sản cố định chiếm tỷ trọng khá khiêm tốn (chỉ 3% tổng tài sản) do máy bay mà Công ty sử dụng chủ yếu đến từ nguồn thuê hoạt động.

Về mặt nguồn vốn

 • Tổng các khoản nợ phải trả của VietJet tại thời điểm cuối quý 3 ở mức 49.938 tỷ đồng, tăng mạnh 43,5% so với đầu năm và chiếm tỷ trọng lớn với 74% trong tổng nguồn vốn. Trong số các khoản phải trả thì doanh thu chưa thực hiện và phải trả người bán ngắn hạn là các mục tăng mạnh nhất kể từ đầu năm (+139% và +386%). Tổng các khoản vay nợ ngân hàng, trái phiếu và thuê tài chính cuối quý 3 của VJC đạt 19.442 tỷ đồng, tăng gần 26% so với mức đầu năm và chiếm gần 29% tổng nguồn vốn.
 • Quy mô vốn chủ sở hữu của VJC tại ngày 30/9/2022 đạt 17.532 tỷ đồng, tăng mạnh nhẹ 4% so với thời điểm đầu năm. Mức tăng này của vốn chủ sở hữu chủ yếu đến từ lãi chênh lệch tỷ giá ngoại tệ, trong khi vốn góp và lợi nhuận chưa phân phối hầu như giữ nguyên so với đầu năm.

Về cơ cấu vốn và khả năng thanh toán

 • VietJet đang sử dụng đòn bẩy tài chính ở mức khá cao khi nợ phải trả đang chiếm đến 74% trong tổng nguồn vốn của doanh nghiệp, trong đó các khoản nợ, vay dài chiếm đa số. Về mặt thanh khoản thì Công ty vẫn duy trì được khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn ở mức tương đối an toàn (hệ số thanh toán hiện hành = 1,5 lần), tuy nhiên số dư tiền mặt của VJC vẫn còn khá thấp khi so với các khoản vay, nợ ngắn hạn.

Tình hình dòng tiền

 • Tổng lưu chuyển tiền thuần trong 9 tháng đầu năm của VJC ở mức dương 216 tỷ đồng, từ đó số dư tiền và tương đương tiền cuối quý 3 tăng nhẹ lên mức 2.068 tỷ đồng.
 • Tuy nhiên điều đáng lưu ý là về mặt cơ cấu thì dòng tiền. Cụ thể, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của VJC trong 9 tháng đang ở mức âm 3.593 tỷ đồng với nguyên nhân chủ yếu là công ty chậm thu hồi các khoản phải thu. Do dòng tiền từ hoạt động kinh doanh yếu nên Công ty đang phải phụ thuộc vào dòng tiền từ hoạt động tài chính mà cụ thể là vay nợ (thu ròng 3.872 tỷ) để tài trợ cho các hoạt động của mình.

Nhận xét

Kết quả kinh doanh của VJC trong quý 3/2022 không mấy tích cực và đã có sự sụt giảm về lợi nhuận so với cùng kỳ, mặc cho mức nền lợi nhuận của trong quý 3/2021 khá thấp do ảnh hưởng của dịch Covid. Điểm sáng hiếm hoi nằm ở mặt doanh thu 9 tháng đầu năm khi đã tăng mạnh gần 169% so với cùng kỳ năm 2021. Tuy vậy, chi phí nhiên liệu máy bay tăng cao cùng áp lực của chi phí lãi vay đã bào mòn biên lợi nhuận của doanh nghiệp.

Tình hình tài chính của VietJet cũng đang có một số vấn đề như các khoản phải thu tăng mạnh và chiếm tỷ trọng rất lớn trong cơ cấu tổng tài sản. Việc chậm thu hồi các khoản phải thu dẫn đến dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của Công ty đang ở mức âm. Điều này khiến cho VJC tiếp tục phải phụ thuộc vào nguồn vốn vay nợ, đòn bẩy tài chính cao trong bối cảnh lãi tăng càng gây thêm áp lực về chi phí lãi vay cho Công ty.

THAM GIA NHÓM TƯ VẤN trong phiên giao dịch

Tham gia nhóm Tư vấn của Đầu Tư Từ Đâu (E-Broker) để được admin tư vấn điểm mua/điểm bán có lợi nhất. Bấm tham gia nhóm TẠI ĐÂY.


Hoặc mở app Zalo, quét mã QR để tham gia nhóm Tư vấn đầu tư miễn phí.

Kết bạn với admin qua Zalo 0981 084 636

XEM THÊM: