Cổ phiếu NTL – Điểm sáng bất động sản Miền Bắc

TÌNH HÌNH KINH DOANH Trong quý 2/2021, NTL ghi nhận doanh thu đạt 109,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 51,4 tỷ đồng, lần lượt tăng 7,9% và 21,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi…

Cổ phiếu BCG – Bất động sản vẫn là kỳ vọng chủ lực

TÌNH HÌNH KINH DOANH Trong quý 2/2021, doanh thu thuần của BCG đạt 814 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ. Lợi nhuận ròng đạt 218 tỷ đồng, tăng 1.285%, qua đó 6 tháng đầu năm hoàn thành hơn…

Cổ phiếu PC1 – Hưởng lợi từ làn sóng xây dựng năng lượng tái tạo

TÌNH HÌNH KINH DOANH 6 tháng đầu năm, PC1 đạt doanh thu hợp nhất 4.536 tỷ đồng, tăng 78,5% và lợi nhuận sau thuế đạt 406,1 tỷ đồng, tăng 90% so với cùng kỳ năm trước và đạt 80% mục…

Cổ phiếu CTR – Kỳ vọng lớn vào cho thuê hạ tầng viễn thông

TÌNH HÌNH KINH DOANH Trong tháng 8/2021, CTR đạt doanh thu 635 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước; Lợi nhuận trước thuế đạt 34,51 tỷ đồng. Lũy kế 8 tháng đầu năm, CTR hoàn thành 73,8%…

Cổ phiếu GAS – Hưởng lợi trực tiếp từ giá dầu tăng mạnh

TÌNH HÌNH KINH DOANH GAS ghi nhận doanh thu đạt xấp xỉ 40.272 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 4.359 tỷ đồng, lần lượt tăng 23,2% và 4,1% so với thực hiện trong 6 tháng đầu năm trước…