Chỉ báo A/D và ứng dụng trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Chỉ báo A/D – Accumulation/Distribution Line là gì?

Đường tích lũy/phân phối (đường A/D) là chỉ báo kỹ thuật sử dụng khối lượng và giá để đánh giá dòng tiền ra vào của một cổ phiếu. Đường A/D cũng tương tự như chỉ báo OBV, nhưng thay vì chỉ xem xét mức giá đóng cửa của cổ phiếu trong một khoảng thời gian cụ thể, thì đường A/D còn tính đến khối lượng giao dịch, phạm vi giao dịch và vị trí mức giá đóng cửa trong phạm vi xem xét.

Phạm vi giao dịch là phạm vi giữa giá cao và giá thấp, hoặc giá chào mua và chào bán, được ghi nhận trong một khoảng thời gian tính toán.

Ứng dụng của chỉ báo A/D trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Xác định hành vi và tâm lý nhà giao dịch

Công thức để xây dựng lên chỉ báo A/D bao gồm mức giá và khối lượng. Việc so sánh tương quan giữa mức giá đóng cửa với mức giá cao nhất và thấp nhất trong thời gian nhất định. Vì kết hợp giữa giá và khối lượng, nên đường A/D được dùng để phân tích, dự đoán hành vi và tâm lý của các nhà đầu tư => nếu thị trường đang tích lũy (lực mua mạnh hơn lực bán, khả năng đẩy giá tăng) hay phân phối (lực bán mạnh hơn lực mua đẩy giá giảm)

Do có sự kết hợp giữa giá và khối lượng, nên đường chỉ báo A/D cho nhiều sự xác nhận tin cậy để phán đoán được hành vi và tâm lý của các nhà đầu tư.

Xác định xu hướng giá cổ phiếu

Đường chỉ báo A/D giúp xác định cung và cầu của thị trường đang ảnh hưởng đến giá cổ phiếu như thế nào. Nói một cách dễ hiểu, nếu một cổ phiếu đóng cửa ở gần mức giá cao, thì chỉ báo A/D sẽ cho thấy khối lượng lớn hơn so với khi cổ phiếu đóng cửa tại mức giá nằm gần điểm giữa trong phạm vi giao dịch. Đường A/D được sử dụng để giúp đánh giá xu hướng giá theo cách sau:

Nếu đường A/D tăng, nó thể hiện có nhiều người đang muốn mua vào, vì cổ phiếu đóng cửa tại mức giá cao hơn điểm giữa của vùng giao dịch => điều này giúp xác nhận xu hướng tăng. 

Ngược lại, nếu A/D giảm, thì đồng nghĩa với việc giá đang kết thúc ở điểm thấp hơn của phạm vi hàng ngày, khi đó khối lượng cũng giảm => điều này giúp xác nhận xu hướng giảm.

Dùng chỉ báo kỹ thuật A/D để xác định phân kỳ

Các nhà đầu tư theo trường phái phân tích kỹ thuật cũng sử dụng đường A/D để theo dõi sự phân kỳ. 

Nếu đường chỉ báo A/D đang cho đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước trong khi giá sau lại cao hơn giá trước => tín hiệu này cho thấy có áp lực bán trên thị trường tăng => giá có khả năng sẽ đảo chiều giảm xuống.

Ngược lại, nếu giá đang cho đáy sau thấp hơn đáy trước và đường chỉ báo A/D lại cho đáy sau cao hơn đáy trước => giá sắp đảo chiều đi lên.

Chào các bạn, tôi là Đỗ Hoàng Quân. Tôi tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam từ năm 2007. Trải qua nhiều chu kỳ, tôi am hiểu quy luật vận động của thị trường và xây dựng cho mình những nguyên tắc quan trọng để có thể kiếm tiền bền vững trên thị trường chứng khoán. Tìm hiểu thêm về tôi tại đây.

anh Quan

Đăng ký mở tài khoản chứng khoán

Tham gia nhóm Zalo tư vấn đầu tư Miễn phí

Mở app Zalo, scan để tham gia nhóm tư vấn của E-Broker hoặc kết bạn với admin qua SĐT 0981 333 743

Đọc nhiều nhất

Chuyên mục